🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Fremtiden er inkluderende! Men hva betyr det egentlig å være digitalt tilgjengelig?

Man kan se tre personer. To av dem bøyer en pil, som opprinnelig pekte rett frem, oppover mot en strekfigur som symboliserer inkludering.

Del innlegget:

Man kan se tre personer. To av dem bøyer en pil, som opprinnelig pekte rett frem, oppover mot en strekfigur som symboliserer inkludering.

Fremtiden er inkluderende! Men hva betyr det egentlig å være digitalt tilgjengelig?

Del dette innlegget:

Man kan se tre personer. To av dem bøyer en pil, som opprinnelig pekte rett frem, oppover mot en strekfigur som symboliserer inkludering.

Veien til suksess er brolagt med... tilgjengelighet? Ja, det stemmer! Spørsmålet om digital tilgjengelighet er av stor betydning, spesielt ettersom hverdagen vår i stadig større grad foregår på nettet.

 

I fremtiden vil det være helt avgjørende å være digitalt tilgjengelig, og ikke bare fordi fristen for loven om universell utforming (BFSG) i juni 2025 nærmer seg. Et velfungerende nettsted er først og fremst følgende: Oversiktlig, lett å navigere, godt strukturert og, ikke minst på grunn av punktene nevnt ovenfor: Tilgjengelig. Hvis du vil at nettstedet ditt skal fungere godt også i fremtiden, bør du sørge for at det er så inkluderende som mulig.

 

Men hva er det egentlig som skal til for å være digitalt tilgjengelig, og hva betyr det egentlig for hvem? Kanskje er det til og med mange fordeler som kan følge av dette? Finn ut mer i dagens artikkel:

 

Tilgjengelighet generelt kan defineres på følgende måte: Bygninger og andre anlegg, transportmidler (...) er barrierefrie hvis de kan finnes, nås og brukes av personer med nedsatt funksjonsevne på vanlig måte, uten særlige vanskeligheter og i prinsippet uten hjelp utenfra. tilgjengelig og brukbar.

 

Det er ulike regler for private bedrifter og offentlige organer når det gjelder digital tilgjengelighet. Offentlige organer må oppfylle kriteriene i forordningen om universell utforming av informasjonsteknologi (BITV) i henhold til kravene i den respektive delstaten oppfylle. For bedrifter gjelder derimot de tekniske kravene i DIN EN 301 549..

 

DIN EN 301 549 spesifiserer kravene som produkter og tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi må oppfylle for å anses som tilgjengelige. Denne standarden er avgjørende for å sikre at digitalt innhold er tilgjengelig for alle mennesker.

 

Det niende kapittelet, som omhandler kravene til nettsteder, er spesielt interessant. De tekniske kravene refererer til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som er anerkjent som en global standard og også fungerer som et juridisk grunnlag i USA. Disse retningslinjene er delt inn i ulike grader av kompatibilitet. Disse er A (lav oppfyllelse av kravene), AA og AAA (høy oppfyllelse av kravene).

 

Standarden DIN EN 301 549 kan lastes ned gratis fra nettstedet til Federal Monitoring Centre for Accessibility of Information Technology: 

Det er viktig å understreke at digital tilgjengelighet ikke bare er en juridisk forpliktelse, og heller ikke bare et moralsk og etisk ansvar. Det kan gi mange fordeler for bedrifter som må implementere BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz).

 

Rundt 1,3 milliarder mennesker verden over har en funksjonsnedsettelse som hindrer dem i å bruke nettsteder på riktig måte. Det er nesten 20 prosent! En studie fra Aktion Mensch viser også at rundt 80 prosent av alle nettsteder ikke er tilgjengelige. Det ville derfor være ulogisk fra et forretningsperspektiv å la dette potensialet ligge uutnyttet.

 

Her er noen punkter om hvordan implementering av digital tilgjengelighet kan ha en positiv innvirkning på bedrifter:

 

  • Kundebasen utvides 

 

  • Digital tilgjengelighet har en positiv effekt på SEO (søkemotoroptimalisering).  

 

  • Omdømmet forbedres gjennom sosialt engasjement 

 

  • Medarbeiderne kan realisere sitt fulle potensial 

Studien "Tilhørighetens vev: Hvordan skape en inkluderende kultur" fra Bain & Company viser til og med at et ikke-inkluderende miljø kan utgjøre en risiko for et selskap.

 

Av 10 000 spurte arbeidstakere (fra Australia, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Canada og USA) svarte bare rundt 30 prosent at de følte seg fullt ut inkludert og respektert, uavhengig av om de tilhørte en minoritet eller ikke. Ifølge studien er det mer sannsynlig at de resterende 70 prosentene ser seg om etter en annen jobb: Det er seks ganger mer sannsynlig at denne gruppen sier opp.

 

Ved å følge og overgå disse retningslinjene kan bedrifter og offentlige organer bidra positivt til å skape et inkluderende digitalt samfunn. For å komme nærmere dette målet må vi alle samarbeide og gjøre vår del av jobben. For det er bare sammen vi kan skape en fremtid der ingen blir ekskludert og alle mennesker kan realisere sitt potensial.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: