🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Tid for inkludering! - Den europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

To personer kaster jublende hendene i været foran en globus. Fargerike strekfigurer står rundt hele jordkloden, hånd i hånd.

Del innlegget:

To personer kaster jublende hendene i været foran en globus. Fargerike strekfigurer står rundt hele jordkloden, hånd i hånd.

Tid for inkludering! - Den europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Del dette innlegget:

To personer kaster jublende hendene i været foran en globus. Fargerike strekfigurer står rundt hele jordkloden, hånd i hånd.

Tiden er inne. På tide med mer inkludering! Neste søndag, 5. mai, er den årlige europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne viktige Tag skal først og fremst gjøre én ting: øke bevisstheten. Og det er å øke bevisstheten om de utfordringene som mennesker med nedsatt funksjonsevne kan møte. Betydningen av inkludering og likestilling blir selvfølgelig også spesielt understreket på denne Tag .

 

Særlig i Tyskland er det fortsatt et stort behov for tiltak når det gjelder å implementere inkluderingstiltak. Dette viser blant annet resultatet av den andre gjennomgangen, implementeringen av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevneFNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

Selvbestemmelsen til mennesker med nedsatt funksjonsevne må styrkes mye mer når det gjelder skolegang, arbeid i verksteder og innkvartering i store botilbud, det finnes ikke noe uavhengig overvåkingssenter for beskyttelse mot vold i botilbud, mulighetene for deltakelse for mennesker med utviklingshemming er ennå ikke gode og mange andre punkter.

 

A studie utført av Aktion Mensch viser til og med at Tyskland gjør det betydelig dårligere enn andre land når det gjelder å vurdere fremdriften i implementeringen av FNs CRPD.

Hva er målet?

Hovedformålet med den europeiske protestdagen er å øke bevisstheten om rettighetene og behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og å kjempe for et inkluderende samfunn der alle har like muligheter og muligheter. Dette omfatter tilgang til utdanning, arbeid, helsetjenester, fritidsaktiviteter og mye mer, uten at det finnes barrierer som står i veien.

 

Den europeiske protestdagen forbindes ofte med demonstrasjoner, samlinger og andre former for aktivisme, men det finnes også en rekke feiringer og arrangementer som anerkjenner prestasjoner og bidrag fra personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan være alt fra kulturarrangementer og kunstutstillinger til workshops og informasjonsmøter.

Kort historie

Den europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne ble først lansert i 1992. Initiativet til dagen ble tatt av det tyske rådet for funksjonshemmede, og den har siden blitt støttet av en rekke organisasjoner over hele Europa. Datoen, 5. mai, er valgt på grunn av årsdagen for grunnleggelsen av EU, 5. mai 1949.

Hvordan kan du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i den europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne på.

 

Du kan... 

 

... informere deg om utfordringene som mennesker med nedsatt funksjonsevne kan møte, og dermed øke din bevissthet og forståelse

 

... delta i et lokalt arrangement 

 

... arbeide for en inkluderende praksis på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet.  

 

Alle bidrag, uansett hvor store eller små de er, kan utgjøre en positiv forskjell.

Det er fortsatt en utbredt mangel på bevissthet om viktigheten av inkludering i samfunnet vårt. Den europeiske protestdagen for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er en viktig anledning til å skape og øke bevisstheten, bryte ned barrierer og kjempe for et inkluderende samfunn. Et samfunn som verdsetter og respekterer mangfoldet.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: