Start her
Hjelpeprogramvare

Enkelt språk: å gjøre tekster tilgjengelige.

Vårt AI-støttede verktøy forvandler komplekst innhold til lettfattelige tekster som alle kan forstå.

Mer tilgjengelig innhold

Forbedret brukeropplevelse

Enkel integrering

AI-basert

Hvilke funksjoner har klarspråksverktøyet?

Modulen Enkelt språk har som mål å forenkle tekster for å gjøre dem lettere å lese. Ved å bruke korte setninger og forståelige termer gjøres innholdet tilgjengelig for et bredt publikum.
Dette verktøyet er først og fremst utviklet for å hjelpe brukere som har problemer med komplekst språk.

På den ene siden tilbyr vi muligheten til å konvertere tekster til klarspråk med oversetteren i dashbordet, og på den andre siden er det også mulig å automatisk konvertere hele nettsteder og artikler til klarspråk.

Integrering av nettstedet

Øk tilgjengeligheten på nettstedet: Klikk på knappen og konverter nettstedet live.

Chat i dashbordet

Ideell for å gjøre innhold tilgjengelig raskt og effektivt.

Eksempel på tekst

Klarspråk er en subtil prosess som tar sikte på å gjøre tekster tilgjengelige for et bredt publikum, spesielt de som har problemer med komplisert språk. Selv om det kan virke enkelt ved første øyekast, krever klarspråk at man velger ord og setningsstrukturer med omhu for å sikre klarhet uten at det går på bekostning av dybden i informasjonen. Kjernen i klarspråk ligger i å begrense lengden på setningene og bruke forståelige termer, samtidig som man sikrer at tekstens hovedbudskap beholdes. Når man skriver i klarspråk, må man utvikle en dyp forståelse av målgruppen for å kunne kommunisere komplekse konsepter på en lettfattelig og informativ måte. Bruk av klarspråk krever derfor ikke bare evnen til å forenkle innholdet, men også en sterk bevissthet om hvordan informasjon kan presenteres mest mulig effektivt for et bredt spekter av lesere.

Målet med et enkelt språk

Målet med enkelt språk er å gjøre tekster lettere å forstå for en bred målgruppe. Dette inkluderer personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, svake språkferdigheter eller eldre mennesker som kan ha problemer med kompliserte tekststrukturer.
Lettlest språk er en spesialtilpasset form for språk som har som mål å gjøre tekster lettere å forstå. Dette omfatter personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, svake språkferdigheter eller eldre mennesker som kan ha problemer med komplekse tekststrukturer.

Regler for enkelt språk:

Disse retningslinjene øker ikke bare forståelsen, men fremmer også inkludering.

Er nettstedet ditt ennå ikke tilgjengelig?

Det beste du kan gjøre er å ta kontakt med en gang og få sjekket din egen hjemmeside gratis med en BITV/WCAG-hurtigtest.

Gratis sjekk av nettsteder i henhold til WCAG/BITV

Sammen for et internett uten barrierer - det er det vi står for. Skriv inn opplysningene dine i skjemaet ved siden av. Du vil motta testrapporten din automatisk via e-post.

Dine fordeler gjennom et enkelt språk

1.

Utvidet tilgjengelighet

Informasjon blir tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker, inkludert personer med lærevansker, eldre og personer som ikke har språket som morsmål.

2.

Optimalisering av brukeropplevelsen

Tekster på et enkelt språk er ukompliserte og lette å forstå. Dette fører til at man raskere tar til seg informasjon, øker brukertilfredsheten og kan redusere avvisningsraten.

3.

Utvidelse av målgruppen

Ved å skrive innhold på et enkelt språk blir det tilgjengelig for flere lesere, også de som ellers ville blitt avskrekket av kompliserte tekster. Dette kan være spesielt gunstig for utdanningsprogrammer, offentlig informasjon og kommersielle tjenester.

4.

Mer effektiv kommunikasjon

Bidrar til å redusere misforståelser og optimalisere kommunikasjonen mellom leverandørene og målgruppen. Dette sparer tid og ressurser ettersom det er mindre behov for avklaringer.
Over 10 000 nettsteder er allerede tilgjengelige,
når blir du det?
Stadig flere ledere innser fordelene ved en inkluderende kultur. Ved å utvikle tilgjengelige nettsteder har disse selskapene banet vei for en inkluderende brukeropplevelse og etablert seg som pionerer på området:

FC St. Pauli, 2. Bundesliga

"Som en del av "Klartext"-prosjektet tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet. Med hjelp av programvaren Eye Able vil hjemmesiden vår i fremtiden kunne tilpasses teknisk av våre besøkende."

Universitetet i Illinois, Chicago

"Eye-Able® gjør det mulig for alle brukere å bruke Blackboard-systemet effektivt ved å tilby ulike visuelle tilpasninger, tilgang til tale og mange andre tilgjengelighetsløsninger."

Ofte stilte spørsmål om klarspråk

Hva gjør egentlig klarspråksverktøyet?
Verktøyet "Simple Language" bruker kunstig intelligens til å oversette komplekse tekster til en enklere og mer forståelig form. Verktøyet erstatter vanskelige ord med enklere alternativer og forkorter lange setninger for å forbedre lesbarheten og tilgjengeligheten for et bredere publikum.
Gratis konsultasjon
Er verktøyet tilgjengelig på flere språk?
Foreløpig er verktøyet vårt tilgjengelig for forenkling av tyske tekster. Vi planlegger imidlertid å legge til støtte for engelsk i nær fremtid, og flere språk vil følge etter.
Gratis konsultasjon
Hvordan beregnes lesbarhetspoengsummen?
Lesbarhetsscoren er basert på en kombinasjon av ulike anerkjente lesbarhetstester som analyserer aspekter som ord-, setnings- og stavelseslengde. Vi beregner gjennomsnittet av disse testene for å gi en score mellom 0 og 100, der 100 er den høyeste lesbarheten.
Gratis konsultasjon
Kan jeg teste verktøyet gratis?
Du er velkommen til å teste programvareløsningen vår. Det er bare å avtale en gratis konsultasjon.
Gratis konsultasjon
Kan jeg integrere verktøyet på min egen nettside?
Ja, verktøyet vårt kan integreres på nettstedet ditt med bare noen få kodelinjer. Besøkende kan da konvertere teksten på nettstedet ditt til klarspråk med ett enkelt klikk, noe som øker tilgjengeligheten og brukervennligheten.
Gratis konsultasjon
Er det mulig å justere de forenklede tekstene manuelt?
Ja, etter at den automatiske forenklingen er utført av vår AI, kan du gjøre manuelle justeringer. På den måten kan du finjustere teksten ytterligere og sikre at den oppfyller dine krav.
Gratis konsultasjon
Hva med Privacy Policy når du bruker verktøyet?
Privacy Policy er vår høyeste prioritet. Alle tekster som behandles av verktøyet vårt, er underlagt strenge retningslinjer for personvern for å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til dataene dine.
Gratis konsultasjon

Opplev det fulle omfanget av våre tilgjengelighetstjenester:

Eye-Able® Audit

  • Beskrivelse av bildet Programvare for WCAG-kontroll i sanntid for nettsystemer
  • Beskrivelse av bildet Ubegrenset antall lisenser, ingen crawling-begrensninger
  • Beskrivelse av bildet Eksport av testrapport til CSV, XLS og JSON 

Eye-Able® Report

  • Beskrivelse av bildet Dashboard for analyse av samsvarsstatus
  • Beskrivelse av bildet Regelmessig systemsjekk for WCAG-samsvar
  • Beskrivelse av bildet PDF-vurdering i henhold til WCAG- og PDF/UA-standardene

Legg igjen en melding!

Våre tilgjengelighetseksperter tar gjerne kontakt med deg. Sammen gjør vi informasjonen din tilgjengelig for alle. 

Felter merket med * er obligatoriske

Post:

info@eye-able.com

Telefon:

+49 176 64103397

Sosiale medier