Vår assistanse
Programvare

Vår hjelpeprogramvare for digital tilgjengelighet

Vår assistanseprogramvare forbedrer tilgjengeligheten til dine digitale produkter. Brukerne har tilgang til over 25 digitale tilgjengelighetsfunksjoner.

Logoer fra ulike Eye-Able kunder

Assistanseprogramvaren som mer enn 1500 bedrifter har tillit til.

Eye-Able Hjelpeprogramvare for webgrensesnitt

Den brukerorienterte delen er assistanseprogramvaren Eye-Able® som integreres i digitale produkter for å forbedre tilgjengeligheten. Med over 25 funksjoner som kontrastmoduser, skjermlesere, adaptiv forstørrelse eller filtre for fargeblindhet kan brukerne visuelt tilpasse innholdet til sine egne behov. Vårt prinsipp er at alle skal kunne bruke et nettsystem som er tilpasset deres individuelle behov. Nettgrensesnittene dine bør derfor kunne tilpasses slik at så mange som mulig får tilgang til dem. Dette forbedrer systemets tilgjengelighet i det lange løp.

Tilpasning av assistanseprogrammets utseende til bedriftens design (logoer, farger, ikoner).

25 funksjoner for bedre tilgjengelighet og brukervennlighet

Utviklet i samarbeid med institutter for blinde og funksjonshemmede i Tyskland.

Gjør det mulig for brukergrupper å tilpasse nettgrensesnitt til individuelle behov (f.eks. nettsted, intranett, plattformer, webapper).

Enkel forbedring av tilgjengeligheten

Mange av de nåværende tiltakene for tilgjengelighet må overvåkes og testes kontinuerlig for å fremme digital deltakelse. Dette er selvsagt obligatorisk, men utover det kan du oppnå raske resultater med hjelp av programvare.

Sammenligning før og etter

Fordeler med vår assistanseprogramvare

I utgangspunktet har alle brukere nytte av tilgjengelig innhold og barrierefrie nettsteder. Bruken av Eye-Able® som assistanseprogramvare og den forbedrede brukervennligheten som følger av dette, skaper fordeler som alle brukerne oppfatter direkte. Likevel er det noen brukergrupper som har spesielt stor nytte av universell utforming.

1

Funksjoner for personer med nedsatt syn

Mange feil ved bruk og oppfatning av nettgrensesnitt skyldes dårlig kontrast eller for små skrifttyper. dårlig kontrast eller for små skrifttyper. Eye-Able® gjør det mulig å forstørre visningen individuelt uten å endre eller forvrenge nettstedets layout. eller forvrenge nettstedets layout. Kontrastene kan justeres etter eget behov, og man kan velge fra hele fargespekteret. Bilder og andre grafiske elementer elementer skjules for å redusere innholdet. Innhold som ikke er eller dårlig lesbart innhold kan leses opp med høytlesningsfunksjonen, eller det kan kan åpnes spesifikt med tastaturet.

2

Funksjoner for personer med fargesvakhet

Rød-, grønn- og blåblindhet fører til problemer med å oppfatte fargeforskjeller i visse kontraster. Resultatet er at informasjon ofte blir informasjon ofte overses eller interaktive elementer blir mindre synlige. mindre synlige. Intelligente algoritmer forskyver fargespekteret i henhold til innstillingene for og intensitetsinnstillinger for å gjøre fargeforskjeller mer synlige for de berørte personene. mennesker bedre synlige.

3

Funksjoner for personer med kognitive funksjonsnedsettelser

For personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel dysleksi, kan for mange elementer være en barriere. På samme måte kan bokstaver bokstaver, tegn og linjer i tekst kan ligge for tett til at de er lette å gjenkjenne. Eye-Able® skjuler ikke bare distraherende grafisk innhold, men gjør det også mulig å lese Det skjuler ikke bare forstyrrende grafisk innhold, men gjør det også mulig å individualisere tekster med hensyn til ord, bokstaver og linjer. individualisere tekster med hensyn til ord-, bokstav- og linjeavstand for å gjøre dem lettere å lese.

4

Funksjoner for eldre mennesker

Samfunnet blir eldre, og med det øker antallet aldersrelaterte synssykdommer. synssykdommer. Vi opplever imidlertid en endring: flere og flere eldre bruker digitalt innhold eldre bruker digitalt innhold og støter på barrierer. Ett problem Et problem er feilklikk, som fører til at man mister orienteringen. Eye-Able® motvirker dette med en forstørret musepeker og en forstørret musemarkør. med en forstørret musepeker og generell forstørrelse.

Funksjoner for personer med nedsatt syn

Mange feil i betjeningen og oppfatningen av nettgrensesnitt skyldes dårlig kontrast eller for små skrifttyper. Eye-Able® gjør det mulig å forstørre visningen individuelt uten å endre eller forvrenge nettstedets layout. Kontrastene kan justeres etter eget behov fra hele fargespekteret. Bilder og andre grafiske elementer skjules for å redusere innholdet. Innhold som ikke eller bare i liten grad kan oppfattes, kan leses opp med høytlesningsfunksjonen eller målrettes med tastaturet.

Funksjoner i assistanseprogramvaren

Enkelhet ligger i vårt DNA: Verktøyene våre er både svært enkle å bruke og enkle å integrere. Fokuset er alltid på optimal brukervennlighet for brukerne.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Justeringer av skrifttyper

Innholdet kan forstørres kraftig uten at layouten går ut av rammen. Ord-, tegn- og linjeavstand kan også justeres. På denne måten forbedrer du ganske enkelt lesbarheten.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Justering av kontrast

Assistenten gir brukerne mulighet til å velge kontraster fritt. Forskjeller i lysstyrke mellom skrift og bakgrunnsfarge er avgjørende for hvordan teksten oppfattes.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Høytlesningsfunksjon

Brukerne kan få hele nettstedet lest opp, gå fra element til element og få utvalgte deler av nettstedet lest opp ved å berøre dem med musen.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Over 25 funksjoner totalt

Totalt tilbyr assistenten over 25 funksjoner knyttet til digital tilgjengelighet.

"Eye-Able® forbedrer våre digitale systemer - uten om og men."

De mange mulighetene med Eye-Able® har overbevist oss. I årevis har vi bare optimalisert deler av sidene våre. Nå kan vi tilby personer med funksjonsnedsettelser en helt ny tilgang og også hjelpe dem med mindre funksjonsnedsettelser.

Johannes Schenkel

Public Relations bispedømmet Würzburg

Dekorativt element, bølger.
Trekant, som regnes som et designelement

Google

Viser en vurdering på 5 av 5 stjerner

Over 2 000 kunder

Viser en vurdering på 5 av 5 stjerner

Firefox

Viser en vurdering på 5 av 5 stjerner

Over 10 000 integrasjoner

Viser en vurdering på 5 av 5 stjerner

personer i måneden bruker programvareløsningene våre.

FC St. Paulis klubbemblem

FC St. Pauli

2. tyske Bundesliga

Som en del av "Klartext"-prosjektet tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet. Med hjelp av programvaren Eye Able vil hjemmesiden vår i fremtiden kunne tilpasses teknisk av våre besøkende. 

 

Ved å gjøre FC St. Paulis hjemmeside teknisk tilpassbar, tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet mot å gjøre kommunikasjonen med fans og medlemmer mer tilgjengelig.

"Logoen til fotballklubben Werder Bremen. viser en stor W i en rombe.

Werder Bremen

1. tyske Bundesliga

Lite symbol, stor effekt. SV Werder Bremen forbedrer tilgjengeligheten på sin offisielle nettside ved hjelp av hjelpeprogramvaren "Eye-Able". Fra nå av kan besøkende på WERDER.DE bruke over 25 funksjoner via et ikon på høyre side av skjermen for å tilpasse nettstedet til individuelle visuelle behov.

Ved hjelp av verktøyet kan man endre kontrastmodus, stille inn adaptiv forstørrelse eller aktivere fargefiltre. Werder-fans med svært ulike synsevner kan dermed få bedre utbytte av nettstedet på en individuelt tilpasset måte. Bare i Tyskland regnes 1,2 millioner mennesker for å ha nedsatt syn. Et tall som fortsetter å vokse kraftig, blant annet på grunn av det aldrende samfunnet.

Logo Bispedømmet Köln, viser kirke

Erkebispedømmet Köln

Det største bispedømmet i Tyskland

Erkebispedømmet Kölns nettside er nå teknisk tilgjengelig. Dette gjelder både desktop-visningen og mobilapplikasjonen på smarttelefoner og nettbrett. "Nettsiden var barrierefri allerede tidlig på 2000-tallet. Nå er vi i en situasjon der vi teknisk sett har oppnådd et høyt nivå av tilgjengelighet", sier Wolfgang Koch-Tien, IT-ansvarlig i Erkebispedømmet Köln og ansvarlig for den tekniske infrastrukturen på nettsidene. I nær fremtid vil funksjonen også bli gjort tilgjengelig for mange andre av erkebispedømmets nettsteder.

Din vei mot digital tilgjengelighet kan se slik ut

Trinn 1

Test direkte eller ta en konsultasjon: Begge deler er mulig.

Ekspertene våre vil evaluere din nåværende tilgjengelighetsstatus og vise deg mulige forbedringsområder i løpet av en kort samtale på 15 minutter. Ellers er du velkommen til å teste assistanseprogramvaren i sin helhet i 14 dager.

Pådrar jeg meg forpliktelser i forbindelse med samtalen?

 

Vår 15-minutters konsultasjonssamtale er uforpliktende og har kun til hensikt å vise deg forbedringspotensialet ditt.

Trinn 2

Vi sender deg et individuelt tilbud og eventuelt et prøvelisens.

Når vi har kartlagt potensialet ditt, utarbeider vi et personlig tilpasset tilbud i henhold til dine behov.

Får jeg støtte allerede når jeg integrerer testlisensen?

Hvis du bestemmer deg for å teste programvaren, vil vårt serviceteam selvfølgelig hjelpe deg med de første trinnene med din nye testprogramvare....

Trinn 3

Du når et nytt nivå av tilgjengelighet.

Vår tilgjengelighetstjeneste hjelper deg med å nå dine mål for digital deltakelse og tilgjengelighet.

Hvor lang er kontraktsperioden din?

Vår kontraktsperiode er ett år. 

Nettstedene bruker assistanseprogramvaren Eye-Able® :

Disse selskapene er allerede en del av det inkluderende nettverket - du kan også gå foran med et godt eksempel når det gjelder inkludering og deltakelse.

Over 1500 bedrifter, organisasjoner og kommuner har allerede forbedret sin digitale tilgjengelighet med tilgjengelighetsprogramvare fra Eye-Able®. Nettverket er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder inkludering, samtidig som det letter tilgangen til tjenester og informasjon. Alle mennesker drar nytte av tilgjengelighet.

Dine neste skritt mot mer digital deltakelse og inkludering:

Vi er glade for å kunne støtte deg

Ofte stilte spørsmål

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om assistanseprogrammet vårt.

Er brukernes nytte av programvaren sikret?
Programvaren er utviklet av personer med nedsatt funksjonsevne sammen med oss, vi følger en inkluderende utviklingstilnærming og setter brukerne i fokus for programvaren. I brukervennlighetslaboratorier har vi for eksempel undersøkt utfordringer ved bruk av nettsteder. Dette var grunnlaget for den funksjonelle utformingen. Løsningene som ble generert ut fra problemene, for eksempel kontrastmodus, ble deretter testet på nytt vitenskapelig. I dag har vi flere tyske blindeinstitutter som samarbeidspartnere, der programvaren vår er i daglig bruk og gir oss viktig innsikt. Det er på denne måten vi hele tiden utvikler assistanseprogramvaren.
Test 14 dager
Hvor enkelt er det å integrere assistenten?
Du kan integrere assistanseprogramvaren i løpet av noen få minutter og trenger ikke å tilpasse webgrensesnittet ditt for dette. Du mottar kun en to-linjers kode som du må kopiere og lime inn i toppteksten i grensesnittet. Resten gjøres av Eye-Able®-teamet.
Test 14 dager
Påvirker veiviseren ytelsen til et webgrensesnitt?
Veiviseren har ingen negativ innvirkning på ytelsen. Alle skript lastes inn asynkront og kan tilpasses av deg.
Arrangere demo
Hvordan skiller hjelpeprogramvaren seg fra nettleserens funksjoner?
Systemomfattende funksjoner er ofte ikke "tilgjengelige" for personer med nedsatt syn. For eksempel er den første innstillingen skjult i undermenyer, som vanligvis ikke kan gjøres uten en menneskelig assistent. I tillegg er det ikke mulig å tilpasse nettleser- og systemfunksjonene perfekt til et bestemt nettsted. Assistanseprogramvaren, derimot, har en høy grad av tilpasning.
Test 14 dager
Må brukerne stille inn verktøyet om og om igjen?
Brukerne trenger ikke å tilbakestille veiviseren hele tiden. Etter den første konfigurasjonen lagres informasjonen i LocalStorage på nettlesersiden og brukes deretter direkte neste gang brukeren besøker nettstedet. Eye-Able® Partnere kan bli en del av det inkluderende nettverket ved å dele brukerkonfigurasjonsdata via LocalStorage. På denne måten kan kundene dine oppleve ditt eget nettsted direkte i den foretrukne visningen, noe som kan øke tilgjengeligheten.
Test 14 dager
Er tilgjengelighetsassistenten BITV- og DSGVO-kompatibel?
Hjelpeprogramvaren ble utviklet i nært samarbeid med en BITV-ekspert som selv var involvert i utviklingen av retningslinjene. Programvaren kontrolleres regelmessig for å sikre at den er i samsvar med tilgjengelighetsstandardene, og BITV-samsvar ble sist bekreftet i slutten av mars 2022. Assistanseprogramvaren overholder kravene til personvern og har blitt testet for dette flere ganger. Takket være de ulike integrasjonsalternativene, for eksempel lokal hosting, kan du bruke assistenten uten utgående tilkoblinger.
Test 14 dager
Hvordan integrerer jeg programvaren på nettstedet mitt?
I utgangspunktet kan veiviseren integreres i alle systemer som kan mappe JavaScript. Du kan integrere koden på følgende måter:
● 1: Integrering via Eye-Able-CDN (server i EU, DSGVO-kompatibel)
2: Dynamisk innlasting (innholdet "lastes inn" først når du klikker på programvaren).
3: Lokal integrering av programvaren - programvaren "installeres" eller lagres på en egen webserver.
Test 14 dager
Hvordan gjenkjenner de berørte personene programvaren i utgangspunktet?
Vi utviklet assistenten sammen med personer med nedsatt funksjonsevne (f.eks. brukere med opptil 5 % restsyn). De bestemte programvarens plassering, utseende og brukervennlighet gjennom intervjuer og testresultater. Vi forbedrer assistenten kontinuerlig gjennom videre forskning for å sikre tilgjengelighet og nye nyttige funksjoner.
Test 14 dager
Kan jeg tilpasse programvaren?
Du kan utforme tilgjengelighetsassistenten helt individuelt. Farger, ikoner og funksjonsutvalg kan tilpasses til ditt bruksområde og CI. Det kreves ingen programmering fra din side.
Test 14 dager
Kan jeg installere veiviseren på mine egne servere?
Du kan hoste veiviseren på dine egne servere. Vi sender deg installasjons- og konfigurasjonsfilene dine, som du må lagre og referere til med to kodelinjer i headeren.
Test 14 dager

Kundestøtte

Supportteamet vårt hjelper deg gjerne med å løse dine problemer med digital tilgjengelighet.

Bloggen Eye-Able

På bloggen vår finner du mye nyttig informasjon om tjenestene våre.

Kontakt

Våre tilgjengelighetseksperter tar gjerne kontakt med deg. Sammen gjør vi informasjonen din tilgjengelig for alle. 

Si hei!

info@eye-able.com

La oss snakke sammen

+49 176 55868615

Legg gjerne igjen en melding til oss!

Felter merket med * er obligatoriske