Sammen for mer digital tilgjengelighet. Uten om og men.

Digitale medier er til for alle, men kan ikke brukes av alle. Mange tenker først på tilgjengelighet i form av heiser, handikaptilpassede rom eller trafikklys med akustiske signaler. Men hva betyr tilgjengelighet i digitaliseringens tidsalder? Ifølge en studie fra Aktion Mensch om funksjonshemmedes brukeratferd betyr det at personer med nedsatt funksjonsevne kan bruke internett, det vil si oppfatte, forstå, navigere og samhandle. I menneskerettighetskonvensjonen fra 2006 definerer FN til og med uhindret tilgang til informasjon og kommunikasjon, som inkluderer internett, som en grunnleggende menneskerettighet. 

Samtidig gir internett og digitale medier mulighet til å overvinne eksisterende barrierer som mange mennesker opplever når de kommuniserer og samhandler med hverandre. Ifølge Aktion Mensch-studien bruker personer med funksjonsnedsettelser internett oftere enn personer uten funksjonsnedsettelser. Ifølge studien er elektronisk interaksjon spesielt viktig fordi det gjør det mulig å få tilgang til visse tjenester i utgangspunktet. Det finnes imidlertid også juridiske forhold som bør tas i betraktning når det gjelder digital tilgjengelighet. Spørsmålet om digital tilgjengelighet har imidlertid fått et rettslig grunnlag. Offentlige institusjoner er allerede forpliktet til å gjøre innholdet sitt digitalt tilgjengelig. Innen 2025 vil også andre store deler av det offentlige og digitale liv være forpliktet til å gjøre nettsteder og lignende tilgjengelige; stikkordet her er European Accessibility Act.

Oliver, en av grunnleggerne, peker på en skjerm.
Viser grunnleggeren Chris med en mikrofon i hånden.
Teamet Eye-Able står i en trapp. 10 personer er synlige.
Eye-Able -teamet vinner en pris for digital inkludering.

Det som kjennetegner vår historie

Historien bak Eye-Able® er formet av administrerende direktør Oliver Greiners personlige erfaringer med funksjonshemmede. Hans beste venn Lennart, som nå er en del av teamet som brukervennlighetstester, kan se ca. 10 % på grunn av en genetisk synsforstyrrelse. Dette gir Oliver en direkte forbindelse til problemene som funksjonshemmede opplever på nettsteder hver dag. Etter at vennen måtte gi opp studiene på grunn av funksjonsnedsettelsen, satte han seg som mål å finne en løsning på de individuelle problemene som folk opplever på nettsteder hver dag.

Hva betyr universell utforming?

Et nettsted er barrierefritt hvis det kan finnes, åpnes og brukes av personer med nedsatt funksjonsevne uten særlige vanskeligheter og i utgangspunktet uten hjelp utenfra. En person med en funksjonsnedsettelse skal kunne bruke et nettsted like selvstendig som en person uten funksjonsnedsettelse. Norge alene har mer enn 650 000 mennesker en funksjonsnedsettelse, men langt flere har nytte av enkle og tilgjengelige nettsteder. For å kunne oppfylle disse prinsippene for tilgjengelighet på egne nettsider er Eye-Able® den ideelle partneren som en helhetlig leverandør av digital tilgjengelighet.

Vårt samarbeid med institutter

Vi samarbeider tett med institusjoner som det tyske blindeinstituttet i Würzburg og Berufsförderwerk Würzburg. På denne måten har vi alltid vært i stand til å sikre at programvareløsningene våre virkelig hjelper dem som trenger det. Den inkluderende utviklingstilnærmingen bør også nevnes her: Løsningene våre er utviklet i nært samarbeid med instituttene og optimaliseres kontinuerlig.

2 personer står foran stativet, den ene personen har en touchstick i hånden.

Hvordan vi ønsker å oppnå vår visjon

Vår visjon: Et internett for alle

For å gjøre visjonen vår til virkelighet fortsetter vi å forske på digital tilgjengelighet hver eneste dag. Vi holder workshops og foredrag om temaet og kjemper hver eneste dag på Tag for mer tilgjengelighet og inkludering på internett.
Ung kvinne peker med den ene fingeren og holder en mobiltelefon med den andre.

Brukerne drar månedlig nytte av Eye-Able® tjenester

Integrasjoner i webgrensesnitt

Mange års erfaring med digital tilgjengelighet

0 +

Brukerne drar månedlig nytte av Eye-Able® tjenester

0 +

Integrasjoner i webgrensesnitt

0 +

Mange års erfaring med digital tilgjengelighet

Tilgjengelighetsfigur som ikon

personer i måneden bruker programvareløsningene våre.

FC St. Paulis klubbemblem

FC St. Pauli

2. tyske Bundesliga

Som en del av "Klartext"-prosjektet tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet. Med hjelp av programvaren Eye Able vil hjemmesiden vår i fremtiden kunne tilpasses teknisk av våre besøkende. 

 

Ved å gjøre FC St. Paulis hjemmeside teknisk tilpassbar, tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet mot å gjøre kommunikasjonen med fans og medlemmer mer tilgjengelig.

"Logoen til fotballklubben Werder Bremen. viser en stor W i en rombe.

Werder Bremen

1. tyske Bundesliga

Lite symbol, stor effekt. SV Werder Bremen forbedrer tilgjengeligheten på sin offisielle nettside ved hjelp av hjelpeprogramvaren "Eye-Able". Fra nå av kan besøkende på WERDER.DE bruke over 25 funksjoner via et ikon på høyre side av skjermen for å tilpasse nettstedet til individuelle visuelle behov.

Ved hjelp av verktøyet kan man endre kontrastmodus, stille inn adaptiv forstørrelse eller aktivere fargefiltre. Werder-fans med svært ulike synsevner kan dermed få bedre utbytte av nettstedet på en individuelt tilpasset måte. Bare i Tyskland regnes 1,2 millioner mennesker for å ha nedsatt syn. Et tall som fortsetter å vokse kraftig, blant annet på grunn av det aldrende samfunnet.

Logo Bispedømmet Köln, viser kirke

Erkebispedømmet Köln

Det største bispedømmet i Tyskland

Erkebispedømmet Kölns nettside er nå teknisk tilgjengelig. Dette gjelder både desktop-visningen og mobilapplikasjonen på smarttelefoner og nettbrett. "Nettsiden var barrierefri allerede tidlig på 2000-tallet. Nå er vi i en situasjon der vi teknisk sett har oppnådd et høyt nivå av tilgjengelighet", sier Wolfgang Koch-Tien, IT-ansvarlig i Erkebispedømmet Köln og ansvarlig for den tekniske infrastrukturen på nettsidene. I nær fremtid vil funksjonen også bli gjort tilgjengelig for mange andre av erkebispedømmets nettsteder.

Om

3 Millioner

personer i måneden bruker programvareløsningene våre.

FC St. Paulis klubbemblem

FC St. Pauli

2. tyske Bundesliga

Som en del av "Klartext"-prosjektet tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet. Med hjelp av programvaren Eye Able vil hjemmesiden vår i fremtiden bli mer oversiktlig. besøkende kunne tilpasses teknisk av våre besøkende. 

 

Ved å gjøre FC St. Paulis hjemmeside teknisk tilpassbar, tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet mot å gjøre kommunikasjonen med fans og medlemmer mer tilgjengelig.

"Logoen til fotballklubben Werder Bremen. viser en stor W i en rombe.

Werder Bremen

1. tyske Bundesliga

Lite symbol, stor effekt. SV Werder Bremen forbedrer tilgjengeligheten på sin offisielle nettside ved hjelp av hjelpeprogramvaren "Eye-Able". Fra og med nå kan besøkende på WERDER.DE av WERDER.DE kan bruke over 25 funksjoner via et ikon på høyre side av skjermen for å tilpasse nettstedet til sine individuelle visuelle behov.

Ved hjelp av verktøyet kan man endre kontrastmodus, stille inn adaptiv forstørrelse eller aktivere fargefiltre. Werder-fans med svært ulike synsevner kan dermed få bedre utbytte av nettstedet på en individuelt tilpasset måte. Bare i Tyskland regnes 1,2 millioner mennesker for å ha nedsatt syn. Et tall som fortsetter å vokse kraftig, blant annet på grunn av det aldrende samfunnet.

Logo Bispedømmet Köln, viser kirke

Erkebispedømmet Köln

Det største bispedømmet i Tyskland

Erkebispedømmet Kölns nettside er nå teknisk tilgjengelig. Dette gjelder både desktop-visningen og mobilapplikasjonen på smarttelefoner og nettbrett. "Nettstedet var barrierefritt allerede tidlig på 2000-tallet. Nå er vi i en situasjon der vi teknisk sett har oppnådd et høyt nivå av tilgjengelighet", sier Wolfgang Koch-Tien, IT-ansvarlig i Erkebispedømmet Köln og ansvarlig for den tekniske infrastrukturen på nettsidene. I nær fremtid vil funksjonen også bli gjort tilgjengelig for mange andre av erkebispedømmets nettsteder.