🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Surfing med synsnedsettelse - skjermlesernes skjulte verden

Bildet viser et tastatur på en bærbar datamaskin med en skjermleser tilkoblet.

Del innlegget:

Bildet viser et tastatur på en bærbar datamaskin med en skjermleser tilkoblet.

Surfing med synsnedsettelse - skjermlesernes skjulte verden

Del dette innlegget:

Bildet viser et tastatur på en bærbar datamaskin med en skjermleser tilkoblet.

Tenk deg at du vil bestille noe på en nettside. Men du kjenner ikke igjen produktene som tilbys, kan ikke skille mellom de ulike kontrollene og kan ikke lese skriften. For ikke å snakke om at du ikke vet hvor noe befinner seg på nettstedet, eller at du rett og slett ikke kan se noe i det hele tatt. Ganske vanskelig, ikke sant?

 

På verdensbasis er 39 millioner mennesker blinde og 246 millioner synshemmede, og de er derfor ofte ute av stand til å bruke nettsteder på riktig måte. For å kunne delta ordentlig på Internett kan man bruke en form for assistanseteknologi.

 

En av de vanligste plattformene som hjelper blinde og svaksynte med å navigere på Internett og samhandle med innhold, er såkalte "skjermlesere".

Hva er egentlig en skjermleser?

En "Screenreader" er en fellesbetegnelse på programvare som hjelper personer med nedsatt syn til å betjene en datamaskin. Innholdet på dataskjermen og på nettsteder som tekst, bilder og lenker, konverteres av programvaren programvaren til et format oversattsom brukerne konsumerer og med som de kan samhandle samhandler medkan samhandle medsom for eksempel hørbar tale og punktskrift.

Hvordan samhandler brukerne med et nettsted?

Brukerne kan utføre en rekke oppgaver med skjermleseren ved hjelp av ulike tastekombinasjoner. Det kan for eksempel være å lese et dokument, navigere på nettsteder, interagere med filer og lytte til musikk. Skjermlesere ignorerer mange av elementene på siden som gir visuelle signaler. Programvaren viser bare enkel tekst og semantisk informasjon om det fragmentet som tastaturet fokuserer på.

 

For eksempel vil en lenke leses opp uten visuelle attributter som farger eller skriftstørrelse på teksten. Avhengig av skjermleseren kan informasjonen på en side enten leses opp helt eller delvis, og leseretningen avhenger av det aktuelle språket og hvordan den skal leses.

Det er i utgangspunktet to måter brukerne kan samhandle med en side på: 

 

Den første modusenbrukes vanligvis til å lese og navigere gjennom nettstedet. I surfemodus flyttes skjermleserens fokus sekvensielt fra ett element på siden til det neste ved å trykke på opp- og ned-piltastene.

 

Den andre modusenfokusmodus, brukes til å samhandle med en bestemt funksjon på nettsiden. Når man for eksempel fyller ut et skjema, navigerer man til et felt, skifter automatisk til fokusmodus når man skal fylle ut et felt, og kan deretter skrive inn det relevante innholdet med vanlige tastetrykk.

Hvorfor er skjermlesere viktige for tilgjengelighet på nettet?

WCAG - som er internasjonalt anerkjente standarder for digital tilgjengelighet - fastsetter krav til koding som gjør det mulig for hjelpeteknologier å navigere på nettsteder som brukes av personer med nedsatt funksjonsevne. Bare det faktum at disse retningslinjene er innført, viser hvor viktig skjermleserteknologi er for å oppnå reell nettilgjengelighet.

 

Nettsteder må lages med godt strukturert kode slik at skjermlesere kan samhandle med dem på best mulig måte. Dette bidrar i sin tur til å forbedre den digitale tilgjengeligheten. W3C introduserte også en teknisk spesifikasjon kalt WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) i 2014. Dette er ekstra HTML-attributter som er ment å forbedre tilgjengeligheten til innhold og gi ekstra semantikk i elementer.

Skjermleser spill en avgjørende og uunnværlig rolle i dette, all informasjon som på Internett gitt på Internett, tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. De er avgjørende for reell tilgjengelighet på nettet og bidrar til større til større likestilling og digital digital deltakelse.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: