🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Når elektroniske skjemaer blir et hinder

Bildet viser 4 skjemaer som er gjennomsiktige. Bak dem kan du se to hender som betjener en bærbar datamaskin.

Del innlegget:

Bildet viser 4 skjemaer som er gjennomsiktige. Bak dem kan du se to hender som betjener en bærbar datamaskin.

Når elektroniske skjemaer blir et hinder

Del dette innlegget:

Bildet viser 4 skjemaer som er gjennomsiktige. Bak dem kan du se to hender som betjener en bærbar datamaskin.

Alle kjenner dem, men ikke alle elsker dem: I dag handler det om onlineformer!

Vi kjenner alle til situasjonen: Et produkt bestilles fra en nettbutikk, og valget er tatt. Alt, som nå står mellom oss og kjøpet een onlineformular! Nå trenger du bare inn dine personlige data.

 

Hva for noen ikke er et problem, kan for andre andre et til tider uoverstigelig hinderrepresenterer. Utydelige strukturer, knapt gjenkjennelige fargekontraster og og mangel på alternative inndatametoderfor å nevne noen eksempler, kan riktig bruk av en enkel onlineskjema skjema for personer med nedsatt funksjonsevne kan være betydelig vanskeligere og til og med umulig. umulig gjøre.

 

Dette kan være kan være problematisk værefordislike former er er ikke akkurat sjeldneerbrukt -in bedrifter, offentlige myndigheter og andre organisasjonerorganisasjoner, i alle institusjoner som strukturerer hverdagen vår, er dee brukes. Så hva kan gjøres for å gjøre onlineff ormer mer tilgjengelige? Det skal vi fortelle deg i dagens artikkel.forteller vi deg i dagens artikkel.

Mangel på struktur og merking

En av de største utfordringene med onlineformskjemaer kan være kan være mangelen på struktur og merking kan være. Skjemaene er ofte ikke logisk strukturert, noe som gjør det vanskelig for brukerne av brukere av skjermlesereog personer med kognitive funksjonsnedsettelser gjør det vanskeligkan være vanskelig, selv i i en skjemapå et skjema. Manglende merking av inndatafelt gjør også navigeringen vanskeligere for synshemmede brukere.*brukere betydelig.

Inkompatible inndatametoder

Et annet problem kan oppstå hvis det tilbys for få inndatametoder. er oppgitt. Viele skjemaer krever for eksempel Mange skjemaer krever for eksempel utelukkende bruk av mus, noe som kan være et stort hinder for personer med motoriske funksjonsnedsettelser. Et barrierefritt design bør derfor også gjøre det mulig også gjøre det mulig å bruke tastatur eller stemme.

Utilstrekkelig kontrast og skriftstørrelse

Bruken av for små skriftstørrelserfor små skriftstørrelser og utilstrekkelige kontraster kan naturligvis også påvirke lesbarheten på nettet.formskjemaer, spesielt for personer med nedsatt syn. Bruken av bruk tilstrekkelig sterke kontraster og tilpasningsdyktiger skriftstørrelser kan hjelpe her avhjelpe skapefor å sikre god lesbarhet for alle lesbarhet for alle.

Kompliserte captchas og sikkerhetstiltak

Kompliserte captchas og sikkerhetstiltak er også en barriere for mange, spesielt for personer med lærevansker eller kognitive funksjonsnedsettelser. Et tilgjengelig alternativ bør derfor bruke enkle captchas. bruke enkle captchas eller tilby alternative sikkerhetstiltaktilby alternative sikkerhetstiltaksom enkelt kan brukes av alle.

Mangel på alternativer for multimedieinnhold

Nettskjemaer inneholder også ofte multimedieinnhold som videoer eller lydfiler som ikke er tilgjengelige for mange brukere. Her kan det være nyttig å legge til alternative tekster eller beskrivelser for dette innholdet, legge til undertekster på videoene og laste opp transkripsjoner slik at også personer med nedsatt hørsel eller syn kan forstå informasjonen.

 

Problemene som er nevnt her, er bare noen få eksempler på de mange tilgjengelighetsproblemene som personer med nedsatt funksjonsevne møter når de bruker elektroniske skjemaer. Mange barrierer kan unngås på forhånd eller fjernes med noen få enkle grep, men kan gjøre livet mye enklere for mange mennesker. Dette gjør ikke bare nettskjemaene mer brukervennlige og effektive, men bidrar også til et mer inkluderende samfunn.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: