Tilgjengelighetserklæring

Vi utvider stadig nettsidene våre og jobber med vår egen tilgjengelighet. Vi tilpasser noe av innholdet underveis, og du kan finne ut hva det er her.

Erklæring om tilgjengelighet

Web Inclusion GmbH (Eye-Able®) bestreber seg på å gjøre nettstedet www.eye-able.com tilgjengelig uten barrierer i samsvar med nasjonal lovgivning som implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102. De tekniske kravene til tilgjengelighet følger avBarrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITVBarrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) 2.0.

Denne erklæringen om digital tilgjengelighet gjelder for Web Inclusion GmbHs nettsted.

Når ble tilgjengelighetserklæringen opprettet?

Denne erklæringen ble utarbeidet eller revidert 18. september 2022.

Den digitale tilgjengelighetskontrollen ble utført av oss selv.

Hvor barrierefritt er tilbudet?

Dette nettstedet er delvis barrierefritt. Det oppfyller delvis kravene i BITVBarrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0.

Hvilket innhold er ikke tilgjengelig?

  1. Barriere: ID-attributter er ikke alltid unike
  2. Barriere: Aria-roller er ikke alltid hensiktsmessige
  3. Barriere: Landemerker må forbedres
  4. Barriere: Aria-attributter er ikke alltid hensiktsmessige
  5. Barriere: Videoer uten synstolkning og/eller fulltekstalternativ
  6. Barriere: Animerte tellere og frittstående tall kan føre til ufullstendig utdata via Jaws eller NVDA i forbindelse med Firefox.

Utbedring av disse kjente manglene er under planlegging. Så snart denne planleggingen er fullført, vil den bli publisert på denne siden.

Rapportere barrierer og be om informasjon om tilgjengeligheten til dette nettstedet.

Vil du informere oss om eksisterende barrierer eller be om informasjon om implementering av tilgjengelighet? Hvis du ønsker tilbakemelding eller ytterligere informasjon, kan du kontakte våre ansvarlige kontaktpersoner på info@eye-able.com.

er kontaktperson for universell utforming:

 

Web Inclusion GmbH
Gartenstraße 12c
97276 Margetshöchheim
E-Mail: info@eye-able.com

Kontaktinformasjon til håndhevingsorganet

Delstatskontoret for digitalisering, bredbånd og oppmåling
IT-tjenestesenter i delstaten Bayern
Håndhevings- og kontrollsenter for tilgjengelig informasjonsteknologi
St.-Martin-Strasse 47
81541 München
E-post: bitv@bayern.de
Internett: ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html