Start her
Hjelpeprogramvare

Workshops og tester for digital tilgjengelighet

Som helhetsleverandør tilbyr vi tester i henhold til BITV og WCAG samt opplæring og workshops om digital tilgjengelighet.

Identifisere og fjerne barrierer på egen hånd

Uavhengig utforming av innhold med tanke på tilgjengelighet

Basert på WCAG og EU-standarder

Å påta seg ansvar som beslutningstaker

Opplæring: Tilgjengelige Microsoft Office-dokumenter

Lær å lage tilgjengelige Microsoft Office-dokumenter. Du finner all relevant informasjon om kurset her. Du kan velge mellom et endagskurs og et todagers kurs.

Varighet:

Heldagsopplæring - 1 Tag

Tider:

Som regel foregår treningen fra kl. 9.00 til 17.00. Avvik kan forekomme. Se den bindende ordrebekreftelsen for de spesifikke tidene.

Underviser i de grunnleggende prinsippene for digital tilgjengelighet. Teorien utdypes gjennom praktiske øvelser. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG ) brukes for å vise hvordan tilgjengelige dokumenter kan lages:

Mål: Deltakerne tilegner seg solid kunnskap som kan brukes i praksis.

Etter å ha fullført opplæringen vil deltakerne kunne:

Opprette og eksportere tilgjengelige Microsoft Office-dokumenter
Sjekke allerede opprettede dokumenter og PDF-filer for tilgjengelighet.

Opplæringen er rettet mot alle som bruker digitale dokumenter:

Opprett

Publiser

Send

Eller på annen måte samarbeide med dem

For hvem er opplæringen spesielt relevant?

Personer som må sørge for at de digitale dokumentene deres er tilgjengelige for å nå ut til et bredere publikum og fremme inkludering og deltakelse i det digitale livet.
Personer som er interessert i temaet digital tilgjengelighet og ønsker å utvide sine kunnskaper og ferdigheter.

Minst grunnleggende kunnskap om:

Tverrgående problemstillinger Grunnleggende regler for oppretting og eksport

Introduksjon til digital tilgjengelighet
Sjekke dokumenter/PDF-er for tilgjengelighet + eksportere PDF-er
Angi språk (dokument/seksjoner)

Registrer alternative tekster for bilder og grafikk (merk dekorativ grafikk).

Tilgjengelige skrifttyper
Velge riktige kontraster/farger

Korrekte overskrifter for innhold

Strukturering av innholdet

Lenkebeskrivelser

Bruk av skjemaer + tabeller
Håndtering av formatmaler
Bruke filter- og sorteringsfunksjoner riktig
Formatering av tall og data
Tabell-, kolonne- og radetiketter
Rekkefølge av folieelementer
Merking av knapper
Håndtering av animasjoner

Dokumentasjon

Sertifikat for deltakelse
Handout som støtte i det daglige arbeidet
Denne nettbaserte opplæringen gir deg praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Opplæringsmateriell er inkludert i prisen. Ta kontakt med oss for et individuelt tilbud. Kurset holdes på tysk, men inneholder noen engelske faguttrykk.

Gratis webinarer om tilgjengelighet

Få innsikt i våre gratis webinarer:

Vi vil gjerne dele vår entusiasme og erfaring med digitale tilgjengelighetsløsninger. Flere ganger i året tilbyr vi gratis webinarer der vi presenterer løsningene våre og gjerne svarer på spørsmål.

Opplæring: Tilgjengelige nettsteder

Lær å designe tilgjengelige nettsteder. Her finner du alle viktige detaljer om kurset. Både en- og todagers kurs er tilgjengelige.

Varighet:

Heldagsopplæring - 1 Tag

Tider:

Trening fra kl. 9.00-16.00. Mulighet for endringer. Sjekk bestillingsbekreftelsen for tider.
Identifisere og fjerne barrierer i webtilbud og utforme digitalt innhold uten barrierer - praktiske eksempler utdyper teorien.

Mål: Du skal kunne anvende det du har lært i praksis og implementere universell utforming i bedriften din.

Basert på:

WCAG

EN 301 549

Du vil ha nytte av denne opplæringen hvis du jobber innenfor følgende områder:

Nettsteder

Innhold på nettet

Lær å jobbe barrierefritt med:

HTML

CSS

CMS (WordPress, Shopify, Webflow osv.)

Intranett

Det er ikke nødvendig med tekniske kunnskaper eller programmeringskunnskaper for å delta i opplæringen. Det kreves imidlertid grunnleggende dataerfaring og en grunnleggende forståelse av webtilbud.

Introduksjon til digital tilgjengelighet

Presentasjon av grupper av berørte personer
Nødvendighet og fordeler for personer med nedsatt funksjonsevne
Fordeler for bedrifter

WCAG og EN 301 549

Presentasjon av innholdet i WCAG
EN 301 549 som juridisk grunnlag for tilgjengelighet i Europa
Rettslig grunnlag i Tyskland
Introduksjon til webtilgjengelighet

Praktiske eksempler og live-demonstrasjoner

Praktiske eksempler og gjennomgang av tilgjengelighet

Illustrasjon av implementeringen av WCAG og EN 301 549
Demonstrasjon av verktøy og hjelpeteknologier
Sjekke nettsteder og digitale tilbud med tanke på tilgjengelighet
Utfordringer og løsninger for tilgjengelighet på nettsteder, nettbutikker og sosiale/interne nettverk

Interaksjon med deltakerne

Svar på spørsmål og dele erfaringer
Vi deler beste praksis og tips for implementering av universell utforming.

Utarbeidelse av en handlingsplan

I fellesskap utvikle tiltak for å øke den digitale tilgjengeligheten, med tanke på ressurser og tidsfrister.

Dokumentasjon

Sertifikat for deltakelse
Handout som støtte i det daglige arbeidet
Opplæringen tilbyr praktisk kunnskap og erfaringsutveksling, inkludert opplæringsmateriell, og foregår online. Be om et individuelt tilbud. Den er på tysk, men inneholder noen engelske faguttrykk.

Slik drar du nytte av våre workshops og tester:

I utgangspunktet kan alle deltakere dra nytte av workshops og tester for digital tilgjengelighet. De viktigste punktene og fordelene med disse tjenestene er listet opp nedenfor.

1.

Praktisk anvendelse:

Programvare gir automatiserte kontroller og støtte, mens personlig opplæring og workshoper gjør det mulig å få en dypere forståelse og praktisk anvendelse av konsepter for digital tilgjengelighet.

2.

Individuelt tilpassede løsninger:

På kurs og workshops kan man ta opp individuelle utfordringer direkte og utvikle spesifikke løsningsstrategier som generelle programvareverktøy ikke tar høyde for.

3.

Økt forståelse:

Personlig opplæring og workshops gir en dypere forståelse av digital tilgjengelighet enn det automatisert programvare kan gi.

4.

Konstant oppdatering og samsvar:

BITV/WCAG-tester sikrer at nettsteder og applikasjoner ikke bare overholder gjeldende standarder, men også oppfyller fremtidige krav. Personlig opplæring holder teamene oppdatert på disse retningslinjene som er i stadig utvikling.
Over 10 000 digitale tilbud er allerede tilgjengelige, når blir ditt det?

Stadig flere ledere innser fordelene ved en inkluderende kultur. Ved å delta i workshoper og testing av digital tilgjengelighet legger de til rette for en inkluderende brukeropplevelse og posisjonerer seg som pionerer på området.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er workshopene strukturert og hvilket innhold undervises det i?
Vi tilbyr workshoper om ulike temaer som universell utforming av nettsteder, tilgjengelige kontordokumenter, universell utforming osv. Tidsrammen kan variere avhengig av omfanget. Som standard tilbyr vi en- og todagers workshops.
Avtale tid
Hva er forskjellen på en endags- og en todagers workshop?
En todagers workshop er delt inn i en forberedelsesdag (uten arbeidsgruppe) og en Tag for presentasjon av resultater og kunnskapsoverføring (med arbeidsgruppe). På forberedelsesdagen gjennomgås nettinnholdet i detalj, og det utarbeides en individuell tilgjengelighetsstrategi.
Avtale tid

Opplev våre programvareløsninger for digital tilgjengelighet

Eye-Able® Audit

  • Beskrivelse av bildet Programvare for WCAG-kontroll i sanntid for nettsystemer
  • Beskrivelse av bildet Ubegrenset antall lisenser, ingen crawling-begrensninger
  • Beskrivelse av bildet Eksport av testrapporter  

Eye-Able® Report

  • Beskrivelse av bildet Dashboard for analyse av samsvarsstatus
  • Beskrivelse av bildet Regelmessig WCAG-systemrevisjon 
  • Beskrivelse av bildet PDF-vurdering (WCAG og PDF/UA)

Eye-Able® Assist

  • Beskrivelse av bildet Mer enn 25 tilgjengelighetsfunksjoner
  • Beskrivelse av bildet Integrering i alle HTML-baserte grensesnitt
  • Beskrivelse av bildet DSGVO-kompatibel integrasjon (også egen server)

Legg igjen en melding!

Våre tilgjengelighetseksperter tar gjerne kontakt med deg. Sammen gjør vi informasjonen din tilgjengelig for alle. 

Felter merket med * er obligatoriske

Post:

info@eye-able.com

Telefon:

+49 1523 8292355

Sosiale medier