🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Politisk deltakelse for alle - barrierefrie valg

Folk i valglokalet

Del innlegget:

Folk i valglokalet

Politisk deltakelse for alle - barrierefrie valg

Del dette innlegget:

Folk i valglokalet

Hvor blir inkludering og tilgjengelighet mer relevant enn i politiske valg? Vi lever i et demokratisk samfunn der begreper som pluralisme og mangfold står høyt i kurs. Desto viktigere må det derfor være at vi gir alle mennesker en stemme i dette. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av valg, kan personer som trenger støtte, støte på en rekke problemer. I den følgende artikkelen kan du lese om hva disse problemene kan være, og hva som gjøres for å fjerne disse barrierene.

 

Spesielt i Bayern kunne temaet ikke vært mer aktuelt: Den 8. oktober 2023 er det valg til delstats- og fylkestingsvalget. Høy valgdeltakelse er avgjørende for å overleve. Politisk deltakelse for alle er nøkkelordet. Alle menneskers like rett til å stemme er allerede nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring:

 

  • Art. 1: "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter."

 

  • I henhold til artikkel 2 kan denne retten ikke fratas noen på grunn av "rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller annen stilling".

Politisk deltakelse for alle, men hvordan?

Like mangfoldige som formene for funksjonsnedsettelser er, like mangfoldige kan barrierene de skaper være. Og dette gjelder selvfølgelig også for temaet "stemmegivning".

For personer med nedsatt syn eller kognitiv svikt kan det for eksempel være svært vanskelig å få nødvendig informasjon om valget (om partiene/politikerne, valgprogrammene deres, tilgjengelighet til valglokalene osv.) ). å gjøre denne informasjonen så lett tilgjengelig som mulig kan være til stor hjelp. Til og med utformingen av partienes nettsider kan gjøre en forskjell. Så: gjør all informasjon tilgjengelig på et enkelt språk, bruk tilstrekkelige fargekontraster og lettleste skrifttyper og -størrelser, legg til undertekster på videoer osv.

 

Uten kunnskap går det ikke an å stemme. Tilgang til informasjon er en absolutt nødvendighet når det gjelder valg. For dette formålet tilbyr den bayerske regjeringen et såkalt "valghjelpshefte" tilgjengelig. Her oppsummeres de viktigste fakta om valget på et enkelt språk.

 

Heftet kan bestilles her.

https://www.blz.bayern.de/einfach-verstehen-die-landtags-wahl-und-die-bezirks-wahlen-in-bayern_p_458.html

 

eller også lastet ned.

https://www.behindertenbeauftragter.bayern.de/service/publikationen/index.php#sec2 

 

En aktiv, barrierefri utforming av det lokale valglokalet er selvfølgelig også avgjørende for likebehandling av alle. Her er det flere aspekter som bør tas i betraktning for å gjøre livet enklere for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Det kan for eksempel bidra til å gjøre valglokalets infrastruktur så oversiktlig som mulig. Det kan innebære å sørge for god belysning, god skilting og så lite hindringer som mulig. Det bør selvfølgelig også være barrierefri tilgang til bygningen. Når det gjelder utforming, har den føderale regjeringen i Bayer også publisert en brosjyre med noen tips.

 

Du finner den her: https://www.behindertenbeauftragter.bayern.de/imperia/md/content/stmas/behindertenbeauftragte/bayer_behindertenbeauftragter_flyer_barrierefreie_wahllokale_barrierefrei.pdf

 

Tipsene som er nevnt her, er bare noen få av mange som kan bidra til å muliggjøre likeverdig politisk deltakelse for alle mennesker. Sammen kan vi gi alle en stemme og skape en fremtid der alle har noe å si.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: