🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Nyhetene i WCAG 2.2: Det du trenger å vite

Datamaskin på himmelblå bakgrunn

Del innlegget:

Datamaskin på himmelblå bakgrunn

Nyhetene i WCAG 2.2: Det du trenger å vite

Del dette innlegget:

Datamaskin på himmelblå bakgrunn

Det er spennende nyheter innen digital tilgjengelighet! Nylig, den 5. oktober 2023, vedtok W3C (World Wide Web Consortium) den nyeste versjonen, WCAG 2.2. Webinnholdets tilgjengelighet (WCAG) spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gjøre Websites tilgjengelige for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. I denne artikkelen viser og forklarer vi alle relevante nyvinninger.

Hva er nytt?

WCAG 2.2 introduserer ni nye suksesskriterier introdusert. De tidligere kriteriene i versjon 2.0 og 2.1 er stort sett uendret, med ett viktig unntak: Punktet 4.1.1 Analyse, dvs. analyse av tekstdata for å forstå strukturen i henhold til en bestemt grammatikk og konvertere den til en hierarkisk representasjon, har blitt ansett som foreldet og fjernet fra WCAG 2.2.. Denne WCAG-versjonen inneholder også veiledning om ulike språk og understreker viktigheten av internasjonalisering.

Dette er de nye kriteriene for suksess:

  • 2.4.11 Fokus ikke skjult (minimum) (AA): Dette kriteriet sikrer at et element forblir i det minste delvis synlig med tastaturfokus. Dette er avgjørende for brukere som er avhengige av tastaturnavigering.

 

  • 2.4.12 Fokus ikke skjult (utvidet) (AAA): En utvidelse av det forrige kriteriet som krever at et element skal være fullt synlig ved tastaturfokus.

 

  • 2.4.13 Fokusindikator (AAA): Dette kriteriet understreker behovet for en tydelig fokusindikator med tilstrekkelig størrelse og kontrast.

 

  • 2.5.7 Dra-handlinger (AA): Det bør finnes et enkelt pekeralternativ for handlinger som krever at man drar.

 

  • 2.5.8 Målstørrelse (minimum) (AA): Dette kriteriet sikrer at klikkbare mål har en minimumsstørrelse eller tilstrekkelig plass rundt seg.

 

  • 3.2.6 Konsistent hjelp (A): Hvis det finnes hjelpemekanismer på flere sider, bør de plasseres konsekvent.

 

  • 3.3.7 Overflødig inndata (A): Nettsteder bør ikke be brukerne om å oppgi den samme informasjonen mer enn én gang i løpet av en økt.

 

  • 3.3.8 Tilgjengelig autentisering (minimum) (AA): Dette kriteriet tar til orde for brukervennlige autentiseringsprosesser.

 

  • 3.3.9 Tilgjengelig autentisering (avansert) (AAA): En utvidelse av det forrige kriteriet som forenkler autentiseringsprosessen ytterligere.

Personas i WCAG

Personas er fiktive representasjoner basert på reelle data for å illustrere utfordringene til personer med nedsatt funksjonsevne. De gjør det lettere å forstå hvordan utilgjengelig nettinnhold påvirker den virkelige verden, og er nevnt i WCAG 2.2-retningslinjene som grunnlag for brukervennlighet.

 

Vi gleder oss allerede til å se WCAG 2.2-kriteriene i praksis! Dette er nok et stort skritt i retning av å gjøre internett mer tilgjengelig for alle. Sammen kan vi skape en verden der alle kan delta!

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: