🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Jeg fikk lov til å holde en presentasjon på Microsofts arrangement om digital tilgjengelighet.

Eye-Able presenterer sin programvareløsning på Microsoft-arrangementet

Del innlegget:

Eye-Able presenterer sin programvareløsning på Microsoft-arrangementet

Jeg fikk lov til å holde en presentasjon på Microsofts arrangement om digital tilgjengelighet.

Del dette innlegget:

Eye-Able presenterer sin programvareløsning på Microsoft-arrangementet

Som grunnlegger av Eye-Able fikk jeg æren av å holde foredrag på Microsofts Digital Accessibility-arrangement nylig. Det var en utrolig berikende opplevelse der jeg fikk muligheten til å dele min innsikt og mine ideer for å skape en mer inkluderende verden.

I presentasjonen min la jeg vekt på viktigheten av digital tilgjengelighet og utfordringene som personer med nedsatt funksjonsevne kan møte når de bruker digital teknologi. Jeg pekte også på hvordan Eye-Able utvikler løsninger for å overvinne disse utfordringene og skape digital tilgjengelighet for alle.

Arrangementet i seg selv var en inspirerende opplevelse. Det var mange muligheter til å utveksle ideer og erfaringer med andre eksperter og fagfolk fra bransjen som alle deler en lidenskap for å skape en mer inkluderende verden. Det var spennende å se hvor mange som er engasjert i denne viktige saken og som er villige til å dele sin kunnskap for å gjøre digital teknologi mer tilgjengelig.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke hele Microsofts mangfoldsteam for å ha organisert arrangementet og arbeidet for å skape en mer inkluderende verden. Det var en flott mulighet til å dele mine ideer og lære av andre. Jeg håper vi alle fortsetter å jobbe sammen for å skape en mer inkluderende verden der digital teknologi er tilgjengelig for alle.

Alt i alt var Microsofts arrangement om digital tilgjengelighet en fantastisk mulighet til å sette søkelyset på hvor viktig dette temaet er, og til å arbeide for en mer inkluderende verden. Jeg er takknemlig for muligheten til å dele min stemme og mine ideer om tilgjengelighet, og jeg er inspirert av de mange menneskene som jobber for å få dette til å skje. La oss fortsette å jobbe sammen for å skape en mer inkluderende og tilgjengelig verden!

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: