🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Usynlige barrierer i hverdagen og hvor de kan finnes

Mannen sitter foran en bærbar datamaskin og tar desperat på pannen hans.

Del innlegget:

Mannen sitter foran en bærbar datamaskin og tar desperat på pannen hans.

Usynlige barrierer i hverdagen og hvor de kan finnes

Del dette innlegget:

Mannen sitter foran en bærbar datamaskin og tar desperat på pannen hans.

I vårt daglige liv møter vi ofte hindringer som ikke er tydelige ved første øyekast. Disse usynlige barrierene kan ha mange former og påvirke mennesker fra et bredt spekter av bakgrunner og levekår. 

 

Usynlige barrierer kan manifestere seg på ulike områder. Fra sosiale interaksjoner til faglige utfordringer og personlig stress. For eksempel kan fordommer eller stereotypier om visse grupper av mennesker skape usynlige barrierer som begrenser deres muligheter og påvirker deres opplevelser. Dette kan føre til at personer blir urettferdig behandlet ut fra egenskaper som kjønn, etnisitet eller sosial status. 

 

Ytterligere usynlige barrierer kan oppstå med psykiske problemer som ofte ikke er åpenbare, men som likevel kan ha en betydelig innvirkning på en persons velvære og funksjon. De kan selvfølgelig også oppstå i forbindelse med usynlige og synlige funksjonshemninger. For eksempel kan personer som lider av angst, depresjon eller andre psykiske lidelser støte på usynlige barrierer som gjør det vanskelig å engasjere seg eller være produktiv. De mulige usynlige barrierene for funksjonshemming og psykiske helseproblemer er mange. 

 

Slike usynlige hindringer kan selvfølgelig også dukke opp i fysisk form. For eksempel i form av arkitektoniske barrierer for personer med bevegelsesbegrensninger eller miljøfaktorer som påvirker trivsel, som støy eller lysforurensning. 

 

Her er noen eksempler på barrierer som ofte blir oversett i hverdagen: 

Ikke-barrierefrie valg

Selv om de fysiske bygningene som det stemmes i er tilgjengelige, er ikke selve stemmeprosessen automatisk tilgjengelig. Selve valglokalene skal kontrolleres for å sikre at de ikke legger barrierer for personer med visse funksjonsnedsettelser.

For eksempel kan det for personer med synshemninger eller kognitive svikt være grunnleggende vanskelig å få nødvendig informasjon om valgene (om partiene/politikerne, deres valgprogram, tilgjengelighet til valglokalene osv.). 

Digitale barrierer

Mange nettsteder og applikasjoner (rundt 75 % av de største nettbutikkene , ifølge en undersøkelse utført av Aktion Mensch ) er ikke laget for å være barrierefrie og ekskluderer derfor personer med nedsatt funksjonsevne. Vanlige problemer inkluderer dårlig kontrast, umerkede bilder eller mangel på alternativ tekst for synshemmede brukere .

I tillegg kan komplekse navigasjonsstrukturer eller mangel på undertekster gjøre det vanskelig for hørselshemmede å bruke nettressurser. Å lage tilgjengelig digitalt innhold er avgjørende for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har lik tilgang til informasjon og tjenester. 

Sensorisk overbelastning

Rom med overveldende støy eller visuelle stimuli kan være utilgjengelige for personer med autisme eller sensoriske prosesseringsforstyrrelser. Bedriftseiere kan vurdere å tilby sansebevisste åpningstider for shopping eller for eksempel spesielle besøkstidermuseer eller lignende . Spesielt utpekte rasteplasser kan gi avlastning for besøkende med sensoriske prosessforstyrrelser. 

Restriksjoner på tjenestedyr

Noen offentlige og private rom begrenser fortsatt ulovlig tilgang til tjenestedyr. Disse restriksjonene kan ta form av fullstendig nektelse av tilgang til et område eller en tjeneste, samt mindre strenge tiltak som å kreve ekstra rengjøringsgebyrer til de som bruker et tjenestedyr. 

Mangel på taktile og auditive hjelpemidler

Mangelen på taktile eller auditive signaler, for eksempel ved fotgjengerfelt, kan gjøre det ekstremt vanskelig å komme seg rundt for funksjonshemmede . Installasjon av detekterbare advarsler og hørbare krysssignaler kan hjelpe her. 

Ujevnheter i gulv og overflater

Mange offentlige rom, spesielt utendørs og i eldre bygninger, har ujevne overflater eller plutselige endringer i gulvbelegg. Barrierer som ofte ikke engang blir lagt merke til av mennesker som ikke er berørt , men som kan representere en enorm hindring . Disse hindringene kan være en stor hindring for rullestolbrukere eller personer med bevegelsesproblemer . 

Det er viktig å erkjenne at usynlige barrierer ofte er subtile og vanskelige å identifisere, men likevel kan ha alvorlige konsekvenser. Ved å bli klar over disse barrierene og iverksette tiltak for å overvinne dem, skaper vi et mer inkluderende og rettferdig samfunn der alle kan oppnå sitt fulle potensial . 

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: