🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Holder du et øye med tilgjengeligheten? - Den globale dagen for bevissthet om tilgjengelighet

Stokkfiguren for universell utforming kan sees på høyre side av bildet. Den er omgitt av andre symboler som passer til temaet, for eksempel en stokkfigur i rullestol, en førerhund og et øye. "Global Accessibility Day" står skrevet på venstre side av bildet.

Del innlegget:

Stokkfiguren for universell utforming kan sees på høyre side av bildet. Den er omgitt av andre symboler som passer til temaet, for eksempel en stokkfigur i rullestol, en førerhund og et øye. "Global Accessibility Day" står skrevet på venstre side av bildet.

Holder du et øye med tilgjengeligheten? - Den globale dagen for bevissthet om tilgjengelighet

Del dette innlegget:

Stokkfiguren for universell utforming kan sees på høyre side av bildet. Den er omgitt av andre symboler som passer til temaet, for eksempel en stokkfigur i rullestol, en førerhund og et øye. "Global Accessibility Day" står skrevet på venstre side av bildet.

Vær oppmerksom på dette! Inkludering må leves. Internt og eksternt. I dag, i morgen og alle andre Tag dager i året. På dagens Tag, den tredje torsdagen i mai, er det særlig fokus på universell utforming.

 

I år, den 16. mai, feirer mennesker over hele verden Global Accessibility Awareness Day, forkortet GAAD. Denne Tag er den tolvte i rekken, og dagen ble opprettet for å øke bevisstheten om viktigheten av universell utforming og for å støtte arbeidet med å skape et inkluderende samfunn. 

GAAD ble først lansert i 2012 og har siden den gang utviklet seg til en global bevegelse. På Tag arrangerer bedrifter, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og ideelle organisasjoner arrangementer, workshops og kurs for å øke bevisstheten og fremme universell utforming.

Hva er det som gjør tilgjengelighet så viktig?

Over 1 milliard mennesker over hele verden har en funksjonsnedsettelse og kan støte på en rekke ulike barrierer i hverdagen. I henhold til diskrimineringsloven for funksjonshemmede snakker vi om tilgjengelighet når mennesker med og uten funksjonsnedsettelser kan bruke et miljø som er utformet av mennesker på lik linje, inkludert det digitale rommet.

 

Mye avhenger av dette; den effektive deltakelsen av mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet står og faller med implementeringen av universell utforming. Og fremfor alt: Alle, uten unntak, drar beviselig nytte av at universell utforming blir implementert.

 

Denne Tag spiller også en viktig rolle politisk, fordi inkludering er et helt essensielt verktøy for et demokratisk samfunn som er opptatt av likestilling og mangfold, og det er nettopp det GAAD handler om.

Hvordan kan jeg delta i GAAD?

Fremfor alt gir denne Tag en mulighet til å opplyse deg selv og dine omgivelser om et tema som fortsatt får altfor lite oppmerksomhet i samfunnet: Tilgjengelighet. Det finnes ulike måter å engasjere seg i GAAD på.

 

Bedrifter kan for eksempel arrangere interne kurs om universell utforming for å bevisstgjøre medarbeiderne sine om viktigheten av å implementere inkludering. Utdanningsinstitusjoner kan også arrangere workshops om temaet for studenter og ansatte. En generelt god måte å engasjere seg i Global Accessibility Awareness Day på, er å delta på et av de mange lokale arrangementene som arrangeres i forbindelse med dagen Tag .

GAAD er mer enn bare et Tag i kalenderen. Det er et uttrykk for en global bevegelse for inkludering og rettferdighet. La oss bruke denne Tag til å øke bevisstheten om universell utforming og alle dem som er helt avhengige av det. Sett deg inn i temaet, og engasjer deg i aksjoner i nabolaget ditt. Sammen kan vi skape en verden der alle mennesker har de samme mulighetene og mulighetene.

 

Inkludering må leves både innad og utad. Uten hvis og men!

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: