Nowe narzędzie: Prosty język. Proszę kliknąć przycisk i wypróbować na żywo

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA)

Ustawowa dostępność cyfrowa od 2025 roku
Czy są już Państwo przygotowani?

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) zobowiązuje między innymi wiele firm do zapewnienia dostępności cyfrowej do 2025 roku. Obecnie 1 miliard osób nie może prawidłowo korzystać z Państwa strony internetowej z powodu niepełnosprawności! Tutaj dowiedzą się Państwo, z czym wiąże się Europejski Akt w sprawie Dostępności i jak można go wykorzystać na swoją korzyść.

 

Oferujemy niestandardowe rozwiązania w celu przygotowania Państwa treści internetowych do ustawy o poprawie dostępności (BFSG).

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA)

Ustawowa dostępność cyfrowa od 2025 roku
Czy są już Państwo przygotowani?

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) zobowiązuje między innymi wiele firm do zapewnienia dostępności cyfrowej do 2025 roku. Dostępność to nie tylko nowi klienci, ale także ochrona prawna! Tutaj dowiedzą się Państwo, z czym wiąże się Europejski Akt w sprawie Dostępności i jak można go wykorzystać na swoją korzyść.


Oferujemy niestandardowe rozwiązania w celu przygotowania Państwa treści internetowych do ustawy o poprawie dostępności (BFSG).

Instalacja oprogramowania zajmuje tylko kilka minut

Wystarczy sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

Automatyczne wykrywanie błędów z sugerowanym rozwiązaniem

Doskonale przygotowany do BFSG

Te firmy są już przygotowane przez nasz serwis, kiedy będą Państwo?

Logo Oxid eShop

OXID eShop

"Rozwiązania od Eye-Able[1], dostawcy specjalizującego się w dostępności cyfrowej, są już dostępne na platformie e-commerce OXID. Oznacza to, że tysiące sklepów internetowych może korzystać z rozwiązań dla osób z upośledzeniem wzroku, ruchowym i poznawczym, a także dla osób starszych na około dwa lata przed wejściem w życie ustawy o zwiększeniu dostępności (BFSG). Eye-Able jest nowym partnerem OXID jako wiodący dostawca w tej dziedzinie."
Logo FC St. Pauli

FC St. Pauli, niemiecka Bundesliga

"W ramach projektu "Klartext" FC St. Pauli robi kolejny ważny krok. Dzięki oprogramowaniu wspomagającemu Eye Able nasza strona główna będzie w przyszłości technicznie dostosowana do potrzeb odwiedzających".

Logo HAYS
Logo Hypovereinsbank
elektroland24
Logo BABOR

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA).
Co jest tutaj wymagane?

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) zobowiązuje państwa członkowskie między innymi do zapewnienia konsumentom dostępności handlu internetowego. Dotyczy to przede wszystkim produktów i usług, które są najważniejsze dla osób niepełnosprawnych i dla których najprawdopodobniej obowiązują różne wymogi w krajach UE.

W Niemczech przepis ten został wdrożony w ustawie o wzmocnieniu dostępności bez barier (BFSG). 

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) musi zostać wdrożony do ustawodawstwa krajowego przez wszystkie kraje UE do 28 czerwca 2025 r.

Jak Państwa firma korzysta z dostępności cyfrowej

✔️ Osiągnąć większy zasięg

✔️ Zgodność z wytycznymi pozwala uniknąć kar

✔️ Korzyści z pozytywnego wizerunku

Retrospektywne dostosowywanie stron internetowych ✔️ jest kosztowne

Ustawa o wzmocnieniu dostępności (BFSG)

Ustawa Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) stanowi implementację Europejskiej Ustawy o Dostępności w Niemczech. Ustawa promuje równe i niedyskryminujące uczestnictwo osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami i osób starszych.

Co prawo mówi o poprawie dostępności?

Prawo określa szczegółowe przepisy mające na celu promowanie równości i dostępności produktów i usług. Obejmuje to na przykład obowiązek zapewnienia dostępu bez barier, dostarczanie informacji i środków komunikacji bez barier, dostosowanie miejsc pracy i usług oraz promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego.

Nieprzestrzeganie prawa może skutkować grzywnami w wysokości do 100 000 euro, w zależności od wykroczenia.

Bezpłatne sprawdzenie strony internetowej zgodnie z WCAG

Razem na rzecz dostępnego internetu - oto co reprezentujemy. Każdy powinien móc w pełni cieszyć się światem online, niezależnie od ograniczeń fizycznych lub technicznych. Z tego powodu oferujemy Państwu bezpłatny szybki test WCAG dla Państwa strony internetowej. Wystarczy wprowadzić swoje dane w formularzu obok. Następnie automatycznie otrzymają Państwo raport z testu w formacie PDF pocztą elektroniczną.

Nasze usługi w zakresie oprogramowania optymalnie przygotują Państwa na nadchodzącą ustawę o poprawie dostępności.

Eye-Able® Audyt

✔️ Proszę sprawdzić status dostępności niezależnie.

✔️ Wyświetlanie i podawanie liczby problemów na żywo

✔️ Zalecenia dotyczące działań

✔️ Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza, problem jest zaznaczany bezpośrednio

Eye-Able® Raport

✔️ Skanuje cały system pod kątem zgodności z WCAG

✔️ Przegląd wszystkich problemów

✔️ Sortowanie według kategorii i wagi

✔️ Prosta wizualizacja w czasie i wykresy

Co właściwie oznacza dostępność?

Ustawa o równości osób niepełnosprawnych (BGG), która weszła w życie w 2002 r., definiuje dostępność w następujący sposób:

"Budynki i inne obiekty, środki transportu, towary techniczne, systemy przetwarzania informacji, źródła informacji akustycznej i wizualnej oraz urządzenia komunikacyjne, a także inne zaprojektowane obszary życia są wolne od barier, jeśli mogą być znalezione, dostępne i używane przez osoby niepełnosprawne w zwykły sposób, bez szczególnych trudności i zasadniczo bez pomocy z zewnątrz...".

Zgodnie z tym prawem, osoby niepełnosprawne powinny być w stanie korzystać ze wszystkiego tak samo niezależnie, jak osoby pełnosprawne.

2 osoby siedzące przed laptopem

Bezpłatne webinaria na temat dostępności

Proszę zapoznać się z naszymi bezpłatnymi webinarami:

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym entuzjazmem i doświadczeniem w zakresie rozwiązań dostępności cyfrowej. Kilka razy w roku oferujemy bezpłatne webinaria, podczas których prezentujemy nasze rozwiązania i chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Bezwzględna konieczność dla osób niepełnosprawnych

Około miliarda ludzi na całym świecie jest niepełnosprawnych. Spośród nich 215 milionów to osoby niedowidzące, które mają poważne problemy z korzystaniem ze stron internetowych. Nie wystarczy już tylko udostępniać budynki; integracja musi być również praktykowana w Internecie. Wszyscy ludzie powinni mieć możliwość równego uczestnictwa w mediach cyfrowych.

Dlaczego powinni Państwo podjąć działania teraz?

1.

Zwiększenie Państwa zasięgu:

Poprawiają Państwo komfort użytkowania dla wszystkich użytkowników, docierają do większej liczby osób i generują wyższą sprzedaż.

2.

Zgodność z prawem:

Unikną Państwo niepotrzebnych grzywien w wysokości do 100 000 euro, przestrzegając przepisów Europejskiego Aktu w sprawie Dostępności.

3.

Włączenie wewnętrzne i zewnętrzne:

Proszę pokazać swoim pracownikom i klientom, że dostępność cyfrowa jest praktykowana w całej firmie.

4.

Oszczędność kosztów:

Udostępnianie stron internetowych w późniejszym terminie może być kosztowne i czasochłonne. Proszę unikać wysokich współczynników odrzuceń.

W ten sposób zespół Eye-Able® wspiera Państwa na drodze do dostępności cyfrowej

1

Proszę zarezerwować niezobowiązującą konsultację. Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w preferowanym terminie.

2

Nasi eksperci ocenią Państwa obecny poziom dostępności i wskażą potencjalne obszary wymagające poprawy.

3

Dostarczymy Państwu spersonalizowaną ofertę i licencję testową na nasze oprogramowanie. Nasz zespół serwisowy wesprze Państwa w początkowych etapach integracji.

4

Są Państwo dobrze przygotowani i torują drogę do cyfrowej integracji swojej firmy. Pomoże Państwu w tym nasza usługa dostępności.

Proszę pobrać materiały informacyjne

Biała księga EAA

Przewodnik po dostępności w Internecie

Biała księga BFSG