Slik installerer du Eye-Able på noen få minutter

Koden for nettstedet ditt:

Eye-Able kan integreres på ulike måter på nettstedet ditt:

1. Integrering via Eye-Able -serveren

Kopier følgende kode og lim den inn i slutten av toppteksten på nettstedet ditt:

				
					<script async src="https://cdn.eye-able.com/configs/www.IHREDOMAIN.com"></script> 
<script async src="https://cdn.eye-able.com/public/js/eyeAble.js"></script>
				
			

Når du integrerer, må du alltid sørge for å bruke det asynkrone attributtet "async".

Hvis du vil ha mer informasjon og instruksjoner for ulike CMS, kan du følge disse lenkene:

2. Integrering via Eye-Able -serveren med dynamisk omlasting.

Denne integrasjonen skiller seg fra variant 1 ved at data bare lastes inn fra Eye-Able-serveren når du klikker på Eye-Able -ikonet. Dette reduserer antall utgående tilkoblinger, men krever mer kode i headeren. Integreringen på nettstedet ditt gjøres ganske enkelt ved å inkludere følgende fil i headeren på nettstedet ditt:

				
					<script>
let eA_domain =;
let eA_top = "15%"; //Top-Position des Icons z.B. "200px" oder "calc(50% -44px)"
let eA_side = "right"; //Seitenposition Icon z.B. "left"
let eA_bottom = "15%"; //Mobile bottom position

function aEA() {
  let eA_h = document.querySelector('head') || document.body;
  let s = document.createElement('script');
  let c = document.createElement('script');
  s.src = 'https://www.eye-able-cdn.com/test/public/js/eyeAble.js';
  s.async = true;
  c.src = 'https://www.eye-able-cdn.com/configs/' + eA_domain + '.js';
  c.async = true;
  eA_h.appendChild(s);
  eA_h.appendChild(c);
}

let eA_open = false;
if (localStorage.getItem("eyeAbleVariables")) {
  aEA();
} else {
  function s() {
    let co = document.querySelectorAll(".eyeAble_customToolOpenerClass,#eyeAble_customToolOpenerID,.eyeAble_customToolOpenerNoHideClass");
    if (co.length > 0) {
      function cOf() {
        eA_open = true;
        aEA();
        co.forEach(e => e.removeEventListener("click", cOf));
      }
      co.forEach(e => e.addEventListener("click", cOf));
      co.forEach(e => e.addEventListener("keyup", function (e) {if (event.which === 13) cOf();}));
    } else {
      let t = document.createElement('Eye-Able');
      t.setAttribute("id", "eA_Opener");
      t.attachShadow({mode: 'open'});
      document.body.appendChild(t);
      let h = document.createElement('div');
      if (window.innerWidth < 700) { eA_side = "right";}
      h.setAttribute("style", "position: fixed;top:" + eA_top + ";" + eA_side + ": 11px;z-index: 2147483648");
      t.shadowRoot.appendChild(h);
      let t1 = "Eye-Able - Visuelle Hilfe";
      let t2 = "Passe diese Seite visuell an oder lass sie Dir vorlesen. Klicken zum Öffnen.";
      let t3 = "Externer Dienst";
      let ts = "left";
      if(eA_side==="left") ts = "right";
      let s = '' +
        '<div aria-hidden="true" id="t" style="display:none;'+ts+': -350px;top: -40px;position: absolute;background: black;color: white;width: 290px;padding: 11px 20px 28px;border-radius: 20px;border: 3px solid #fff;font-family:Open Sans,sans-serif;font-weight: 400;font-size: 17px;line-height:24px;box-shadow: 0 0 8px 1px rgb(0 0 0 / 50%);">' +
        '  <div style="font-size: 22px;padding-bottom: 8px;margin-bottom: 8px;border-bottom: 3px solid;">'+t1+'</div>' +
        '  <p style="margin: 0 0 13px 0;">'+t2+'</p>' +
        '  <p style="position: absolute;bottom: 11px;right: 22px;margin: 0;font-weight: bold;">'+t3+'</p>' +
        '</div>' +
        '<div tabindex="0" role="img" aria-label="'+t1+' '+t2+t3+'" id="i" style="width: 70px;cursor: pointer;transition: transform 150ms ease;">' +
        '  <svg style="filter: drop-shadow(2px 3px 4px #505050);" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 389.9 389.6" preserveAspectRatio="none" xmlns:v="https://vecta.io/nano"><defs><linearGradient id="A" x1="253.85" y1="63.7" x2="253.85" y2="480.49" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset="0" stop-color="#4f4f4e"></stop><stop offset=".26" stop-color="#313130"></stop><stop offset=".55" stop-color="#161616"></stop><stop offset=".8" stop-color="#060606"></stop><stop offset="1"></stop></linearGradient><linearGradient id="B" x1="214.9" y1="353.49" x2="286.3" y2="353.49" gradientTransform="matrix(0.16, 0.99, 0.99, -0.16, -138.47, -44.34)" xlink:href="#A"></linearGradient><linearGradient id="C" x1="135.26" y1="296.4" x2="365.84" y2="296.4" xlink:href="#A"></linearGradient></defs><path d="M201.6 443.2h-33.4c-27.7 0-51.9-9.6-71.9-28.4a101.84 101.84 0 0 1-30.6-56.2 107.42 107.42 0 0 1-1.7-19v-52.7l.1-120.5c.1-26.7 9.5-50.3 28.1-70.1a101.58 101.58 0 0 1 55.6-30.7 104 104 0 0 1 20.9-1.9H339c25.9 0 48.8 8.3 68.1 24.6a102 102 0 0 1 34.5 58.2 100.5 100.5 0 0 1 2.1 20.8V340a99.13 99.13 0 0 1-11 46.3c-15.9 30.4-41 49.1-74.7 55.6a95.89 95.89 0 0 1-17.6 1.6h-87.8z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#A)"></path><path d="M279.9 10c24.4 0 46.2 7.6 64.8 23.4C362 48 372.9 66.6 377.6 88.8a93.42 93.42 0 0 1 2 19.7q0 86.4.1 172.7a94.41 94.41 0 0 1-10.4 44q-22.8 43.65-71.2 53a85.05 85.05 0 0 1-16.7 1.5H109.2c-26.4 0-49.3-9-68.4-27.1-15.5-14.6-25.1-32.5-29.1-53.5a99.85 99.85 0 0 1-1.6-18.1l.1-173.2c.1-25.7 9.2-48 26.7-66.7a96.5 96.5 0 0 1 52.9-29.2 102.64 102.64 0 0 1 20-1.8h96.9l73.2-.1h0m0-10H109.7a114.49 114.49 0 0 0-22 2 106.79 106.79 0 0 0-58.2 32.2C10.1 55 .2 79.7.1 107.7L0 228.2v52.7a109.41 109.41 0 0 0 1.8 20c4.4 23.2 15.1 43 32.1 58.9 20.9 19.7 46.3 29.8 75.3 29.8h172.3a99.15 99.15 0 0 0 18.6-1.6c35.3-6.8 61.6-26.3 78.2-58.2a103.74 103.74 0 0 0 11.6-48.6V108.5a103.33 103.33 0 0 0-2.2-21.8 106.53 106.53 0 0 0-36.2-61C331 8.6 307 0 279.9 0z" fill="#fff"></path><circle cx="250.6" cy="146.4" r="35.7" transform="matrix(.160226 -.98708 .98708 .160226 6.75 311.71)" fill="url(#B)"></circle><path d="M350.6,203.6l-75,6.7c-2.8.2-5.5.4-8.3.4H233.9a76.87,76.87,0,0,1-8.3-.4l-75-6.7a14.24,14.24,0,0,0-2.2,28.4l60.6,5.5a14.25,14.25,0,0,1,13,14.2v16.4a33.8,33.8,0,0,1-2.5,13l-34.5,88a14.3,14.3,0,0,0,26.1,11.7l33-80.1a7,7,0,0,1,13-.1l33,80.1A14.3,14.3,0,1,0,316.2,369l-34.5-87.9a36.61,36.61,0,0,1-2.5-13V251.7a14.18,14.18,0,0,1,13-14.2l60.6-5.5a14.24,14.24,0,0,0-2.2-28.4Z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#C)"></path><path d="M191.4 130.7c-23.693 0-42.9-19.207-42.9-42.9s19.207-42.9 42.9-42.9 42.9 19.207 42.9 42.9a42.89 42.89 0 0 1-42.9 42.9zm0-71.5c-13.69-.038-25.498 9.605-28.197 23.026a28.68 28.68 0 0 0 17.105 32.135c12.641 5.256 27.234.846 34.848-10.531A28.68 28.68 0 0 0 211.6 67.6a29.06 29.06 0 0 0-20.2-8.4zm52.5 278.6a21.46 21.46 0 0 1-19.5-12.6l-33.1-80.3-32.7 80.1a21.41 21.41 0 0 1-37.1 4.1 21.57 21.57 0 0 1-2.1-21.5l34.4-87.5a26.63 26.63 0 0 0 1.9-10.4v-16.4a7.09 7.09 0 0 0-6.5-7.1l-60.6-5.5c-11.791-.911-20.611-11.209-19.7-23s11.209-20.611 23-19.7l75.1 6.7a97.18 97.18 0 0 0 7.7.3h33.4a99.08 99.08 0 0 0 7.7-.3l75-6.7h.1c11.791-.911 22.089 7.909 23 19.7s-7.909 22.089-19.7 23l-60.5 5.5a7.09 7.09 0 0 0-6.5 7.1v16.4a28.29 28.29 0 0 0 2 10.4l34.5 87.9a21.36 21.36 0 0 1-1.8 20.2 22.06 22.06 0 0 1-18 9.6zm-52.5-107.1a14.11 14.11 0 0 1 13.1 8.8l33 80.1a7.62 7.62 0 0 0 3.9 3.6 7.13 7.13 0 0 0 9-9.6l-34.6-88.3a42.14 42.14 0 0 1-3-15.7v-16.4c-.054-11.101 8.438-20.376 19.5-21.3l60.6-5.5a7 7 0 0 0 4.9-2.4 6.61 6.61 0 0 0 1.7-5.2 7 7 0 0 0-7.6-6.6l-74.9 6.7a88.33 88.33 0 0 1-8.9.4h-33.4a87 87 0 0 1-8.9-.4l-75-6.7a7.12 7.12 0 0 0-1 14.2l60.7 5.5c11.062.924 19.554 10.199 19.5 21.3v16.4a42.14 42.14 0 0 1-3 15.7l-34.5 87.9a7.09 7.09 0 0 0 .3 7.3 7.19 7.19 0 0 0 6.6 3.2 7 7 0 0 0 5.9-4.3l32.9-79.9a14 14 0 0 1 13.2-8.8z" fill="#fff"></path></svg></div>' +
        '</div>';
      h.insertAdjacentHTML('beforeend', s);
      let o = h.querySelector("#i");
      let m = h.querySelector("#t");
      if (window.innerWidth < 700) {
        h.style.top = "unset";
        h.style.bottom = eA_bottom;
        o.style.width = "50px";
        m.style.opacity = "0";
      }
      function x() {
        eA_open = true;
        aEA();
      }
      t.addEventListener("click", x);
      t.addEventListener("keyup", function (e) {
        if (event.which === 13) {
          x();
        }
      });
      h.querySelector("#i").addEventListener("mouseenter", function () {
        m.style.display = "block";
        o.style.transform = "scale(1.1)";
      });
      h.querySelector("#i").addEventListener("mouseleave", function () {
        m.style.display = "none";
        o.style.transform = "none";
      });
    }
  }
  if (document.readyState === "complete") {
    s();
  } else {
    window.addEventListener('load', () => {
      s();
    });
  }
}
</script>
				
			
				
					<script>let eA_domain=,eA_top="15%",eA_side="right",eA_bottom="15%";function aEA(){let e=document.querySelector("head")||document.body,t=document.createElement("script"),a=document.createElement("script");t.src="https://www.eye-able-cdn.com/public/js/eyeAble.js",t.async=!0,a.src="https://www.eye-able-cdn.com/configs/"+eA_domain+".js",a.async=!0,e.appendChild(t),e.appendChild(a)}let eA_open=!1;if(localStorage.getItem("eyeAbleVariables"))aEA();else{function s(){let e=document.querySelectorAll(".eyeAble_customToolOpenerClass,#eyeAble_customToolOpenerID,.eyeAble_customToolOpenerNoHideClass");if(e.length>0){function t(){eA_open=!0,aEA(),e.forEach(e=>e.removeEventListener("click",t))}e.forEach(e=>e.addEventListener("click",t)),e.forEach(e=>e.addEventListener("keyup",function(e){13===event.which&&t()}))}else{let e=document.createElement("Eye-Able");e.setAttribute("id","eA_Opener"),e.attachShadow({mode:"open"}),document.body.appendChild(e);let t=document.createElement("div");window.innerWidth<700&&(eA_side="right"),t.setAttribute("style","position: fixed;top:"+eA_top+";"+eA_side+": 11px;z-index: 2147483648"),e.shadowRoot.appendChild(t);let o="Eye-Able - Visuelle Hilfe",l="Passe diese Seite visuell an oder lass sie Dir vorlesen. Klicken zum Öffnen.",i="Externer Dienst",n="left";"left"===eA_side&&(n="right");let s='<div aria-hidden="true" id="t" style="display:none;'+n+': -350px;top: -40px;position: absolute;background: black;color: white;width: 290px;padding: 11px 20px 28px;border-radius: 20px;border: 3px solid #fff;font-family:Open Sans,sans-serif;font-weight: 400;font-size: 17px;line-height:24px;box-shadow: 0 0 8px 1px rgb(0 0 0 / 50%);">  <div style="font-size: 22px;padding-bottom: 8px;margin-bottom: 8px;border-bottom: 3px solid;">'+o+'</div>  <p style="margin: 0 0 13px 0;">'+l+'</p>  <p style="position: absolute;bottom: 11px;right: 22px;margin: 0;font-weight: bold;">'+i+'</p></div><div tabindex="0" role="img" aria-label="'+o+" "+l+i+'" id="i" style="width: 70px;cursor: pointer;transition: transform 150ms ease;">  <svg style="filter: drop-shadow(2px 3px 4px #505050);" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 389.9 389.6" preserveAspectRatio="none" xmlns:v="https://vecta.io/nano"><defs><linearGradient id="A" x1="253.85" y1="63.7" x2="253.85" y2="480.49" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset="0" stop-color="#4f4f4e"></stop><stop offset=".26" stop-color="#313130"></stop><stop offset=".55" stop-color="#161616"></stop><stop offset=".8" stop-color="#060606"></stop><stop offset="1"></stop></linearGradient><linearGradient id="B" x1="214.9" y1="353.49" x2="286.3" y2="353.49" gradientTransform="matrix(0.16, 0.99, 0.99, -0.16, -138.47, -44.34)" xlink:href="#A"></linearGradient><linearGradient id="C" x1="135.26" y1="296.4" x2="365.84" y2="296.4" xlink:href="#A"></linearGradient></defs><path d="M201.6 443.2h-33.4c-27.7 0-51.9-9.6-71.9-28.4a101.84 101.84 0 0 1-30.6-56.2 107.42 107.42 0 0 1-1.7-19v-52.7l.1-120.5c.1-26.7 9.5-50.3 28.1-70.1a101.58 101.58 0 0 1 55.6-30.7 104 104 0 0 1 20.9-1.9H339c25.9 0 48.8 8.3 68.1 24.6a102 102 0 0 1 34.5 58.2 100.5 100.5 0 0 1 2.1 20.8V340a99.13 99.13 0 0 1-11 46.3c-15.9 30.4-41 49.1-74.7 55.6a95.89 95.89 0 0 1-17.6 1.6h-87.8z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#A)"></path><path d="M279.9 10c24.4 0 46.2 7.6 64.8 23.4C362 48 372.9 66.6 377.6 88.8a93.42 93.42 0 0 1 2 19.7q0 86.4.1 172.7a94.41 94.41 0 0 1-10.4 44q-22.8 43.65-71.2 53a85.05 85.05 0 0 1-16.7 1.5H109.2c-26.4 0-49.3-9-68.4-27.1-15.5-14.6-25.1-32.5-29.1-53.5a99.85 99.85 0 0 1-1.6-18.1l.1-173.2c.1-25.7 9.2-48 26.7-66.7a96.5 96.5 0 0 1 52.9-29.2 102.64 102.64 0 0 1 20-1.8h96.9l73.2-.1h0m0-10H109.7a114.49 114.49 0 0 0-22 2 106.79 106.79 0 0 0-58.2 32.2C10.1 55 .2 79.7.1 107.7L0 228.2v52.7a109.41 109.41 0 0 0 1.8 20c4.4 23.2 15.1 43 32.1 58.9 20.9 19.7 46.3 29.8 75.3 29.8h172.3a99.15 99.15 0 0 0 18.6-1.6c35.3-6.8 61.6-26.3 78.2-58.2a103.74 103.74 0 0 0 11.6-48.6V108.5a103.33 103.33 0 0 0-2.2-21.8 106.53 106.53 0 0 0-36.2-61C331 8.6 307 0 279.9 0z" fill="#fff"></path><circle cx="250.6" cy="146.4" r="35.7" transform="matrix(.160226 -.98708 .98708 .160226 6.75 311.71)" fill="url(#B)"></circle><path d="M350.6,203.6l-75,6.7c-2.8.2-5.5.4-8.3.4H233.9a76.87,76.87,0,0,1-8.3-.4l-75-6.7a14.24,14.24,0,0,0-2.2,28.4l60.6,5.5a14.25,14.25,0,0,1,13,14.2v16.4a33.8,33.8,0,0,1-2.5,13l-34.5,88a14.3,14.3,0,0,0,26.1,11.7l33-80.1a7,7,0,0,1,13-.1l33,80.1A14.3,14.3,0,1,0,316.2,369l-34.5-87.9a36.61,36.61,0,0,1-2.5-13V251.7a14.18,14.18,0,0,1,13-14.2l60.6-5.5a14.24,14.24,0,0,0-2.2-28.4Z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#C)"></path><path d="M191.4 130.7c-23.693 0-42.9-19.207-42.9-42.9s19.207-42.9 42.9-42.9 42.9 19.207 42.9 42.9a42.89 42.89 0 0 1-42.9 42.9zm0-71.5c-13.69-.038-25.498 9.605-28.197 23.026a28.68 28.68 0 0 0 17.105 32.135c12.641 5.256 27.234.846 34.848-10.531A28.68 28.68 0 0 0 211.6 67.6a29.06 29.06 0 0 0-20.2-8.4zm52.5 278.6a21.46 21.46 0 0 1-19.5-12.6l-33.1-80.3-32.7 80.1a21.41 21.41 0 0 1-37.1 4.1 21.57 21.57 0 0 1-2.1-21.5l34.4-87.5a26.63 26.63 0 0 0 1.9-10.4v-16.4a7.09 7.09 0 0 0-6.5-7.1l-60.6-5.5c-11.791-.911-20.611-11.209-19.7-23s11.209-20.611 23-19.7l75.1 6.7a97.18 97.18 0 0 0 7.7.3h33.4a99.08 99.08 0 0 0 7.7-.3l75-6.7h.1c11.791-.911 22.089 7.909 23 19.7s-7.909 22.089-19.7 23l-60.5 5.5a7.09 7.09 0 0 0-6.5 7.1v16.4a28.29 28.29 0 0 0 2 10.4l34.5 87.9a21.36 21.36 0 0 1-1.8 20.2 22.06 22.06 0 0 1-18 9.6zm-52.5-107.1a14.11 14.11 0 0 1 13.1 8.8l33 80.1a7.62 7.62 0 0 0 3.9 3.6 7.13 7.13 0 0 0 9-9.6l-34.6-88.3a42.14 42.14 0 0 1-3-15.7v-16.4c-.054-11.101 8.438-20.376 19.5-21.3l60.6-5.5a7 7 0 0 0 4.9-2.4 6.61 6.61 0 0 0 1.7-5.2 7 7 0 0 0-7.6-6.6l-74.9 6.7a88.33 88.33 0 0 1-8.9.4h-33.4a87 87 0 0 1-8.9-.4l-75-6.7a7.12 7.12 0 0 0-1 14.2l60.7 5.5c11.062.924 19.554 10.199 19.5 21.3v16.4a42.14 42.14 0 0 1-3 15.7l-34.5 87.9a7.09 7.09 0 0 0 .3 7.3 7.19 7.19 0 0 0 6.6 3.2 7 7 0 0 0 5.9-4.3l32.9-79.9a14 14 0 0 1 13.2-8.8z" fill="#fff"></path></svg></div></div>';t.insertAdjacentHTML("beforeend",s);let r=t.querySelector("#i"),d=t.querySelector("#t");function a(){eA_open=!0,aEA()}window.innerWidth<700&&(t.style.top="unset",t.style.bottom=eA_bottom,r.style.width="50px",d.style.opacity="0"),e.addEventListener("click",a),e.addEventListener("keyup",function(e){13===event.which&&a()}),t.querySelector("#i").addEventListener("mouseenter",function(){d.style.display="block",r.style.transform="scale(1.1)"}),t.querySelector("#i").addEventListener("mouseleave",function(){d.style.display="none",r.style.transform="none"})}}"complete"===document.readyState?s():window.addEventListener("load",()=>{s()})}</script>
				
			

Du kan også kopiere JS-koden fra den nedlastede filen eller legge den inn direkte som en JS-fil i toppteksten. Du finner mer informasjon om integrering og hvordan du kan tilpasse den selv under denne artikkelen.

3. hosting på din egen server

Hvis du vil ha full kontroll over integrasjonen og eliminere alle utgående tilkoblinger, anbefaler vi at du integrerer eller hoster programvaren på din egen server. Følgende artikkel viser hvordan du enkelt kan implementere dette.

Du kan også ganske enkelt bruke en av våre plugins for utvalgte CMS:

WordPress_blå_logo.svg.png
WordPress
Dette bildet viser et serverrom i blått lys.

Tillegg til tilgjengelighetserklæringen

Du bør legge til følgende avsnitt i tilgjengelighetserklæringen.

Hvordan kan Eye-Able bygges inn direkte på siden?

Du kan installere Eye-Able på bare noen få minutter - se hvordan her.

Hvorfor Eye-Able ikke påvirker hastigheten på siden din

Ytelsen på nettstedet ditt ligger oss selvfølgelig varmt om hjertet. Her kan du lese om hvordan vi optimaliserer programvaren vår for din PageSpeed. 

Slik bruker du Eye-Able API

Du har også et API til din disposisjon, slik at du fritt kan konfigurere programvaren etter dine egne ideer. 

Kundestøtte

Supportteamet vårt hjelper deg gjerne med å løse dine problemer med digital tilgjengelighet.

Bloggen Eye-Able

På bloggen vår finner du mye nyttig informasjon om tjenestene våre.

Kontakt

Våre tilgjengelighetseksperter tar gjerne kontakt med deg. Sammen gjør vi informasjonen din tilgjengelig for alle. 

Si hei!

info@eye-able.com

La oss snakke sammen

+49 176 55869849