🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Feire uten barrierer: Om inkluderende arrangementer

Skygger av mennesker som feirer under en regnbue.

Del innlegget:

Skygger av mennesker som feirer under en regnbue.

Feire uten barrierer: Om inkluderende arrangementer

Del dette innlegget:

Skygger av mennesker som feirer under en regnbue.

I god tid før helgen ønsker vi å publisere en artikkel om universell utforming av arrangementer å publisere. Mange tilbringer helgen med å feste eller delta på arrangementer av alle slag. Det handler om én ting: sosialt samvær. I moderne samfunnsom er preget av mangfold, blir betydningen av inkludering og tilgjengelighet stadig mer anerkjent. Disse verdiene bør ikke bare anerkjennes i hverdagen, men også på arrangementer.Festivaler og arrangementer bør stå i sentrum.

 

Å feire sammen er best når alle kan ha det gøy. Derfor har vi utarbeidet noen punkter som du bør tenke på når du planlegger.

Inkluderende lokaler

Inkluderende planlegging er det første skrittet mot en barrierefri feiring. Arrangør*arrangører bør ta hensyn til alle gjestenes behov helt fra begynnelsen. Dette omfatter blant annet valg av tilgjengelige lokaler, brede passasjer for rullestolbrukere*rullestolbrukeretilgjengelige toaletter og tilstrekkelig med sitteplasser for gjester med ulike bevegelsesbehov.

Barrierefri kommunikasjon

Kommunikasjonspesielt via internett, spiller en avgjørende rolle for å skape et inkluderende miljø. Arrangør*arrangører bør sørge for at relevant informasjon er tilgjengelig i ulike formater, for eksempel på lettlest språk eller tegnspråk. Tydelige skilt og instruksjoner kan gjøre det lettere for alle gjester å orientere seg forbedre.

 

Programvareløsningene fra Eye-Able® kan selvfølgelig også gi støtte her.

Med Eye-Able Assist® kan kan nettstedsoperatører tilby over 25 tilgjengelighetsfunksjoner, og med våre Eye-Able Audit® uavhengig av hverandre sjekke om det er feil på deres eget nettsted og korrigere dem.

Med Eye-Able Rapport®-verktøyet kan brukes til å holde oversikt over alt. Det er så å si kontrollsenteret for overvåking av den aktuelle statusen for tilgjengelighet.

Skape steder der man kan trekke seg tilbake

En barrierefri feiring innebærer også å ta hensyn til gjestenes sensoriske behov. Det bør skapes muligheter for rolige områder eller "chill-out-områder" for å tilby gjestene et sted å trekke seg tilbake, da det bidrar til en avslappet sammenkomst for alle.

Inkludering på arrangementer har ikke bare fordeler for personer med nedsatt funksjonsevne. Det fremmer fellesskapsfølelsen for alle, og sammen har vi det morsomst. Tilgjengelige feiringer handler ikke bare om å overvinne fysiske barrierer, men også om å skape en inkluderende atmosfære der alle føler seg velkomne. Bevissthet om behovene til alle gjester og vilje til å iverksette egnede tiltak fremmer en positiv og felles opplevelse for alle.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: