🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA)

Digital tilgjengelighet ved lov fra 2025
Er du allerede forberedt?

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA) pålegger blant annet mange bedrifter å være digitalt tilgjengelige innen 2025. I dag er det 1 milliard mennesker som ikke kan bruke nettstedet ditt på grunn av en funksjonsnedsettelse! Her kan du lese mer om hva den europeiske tilgjengelighetsloven innebærer og hvordan du kan bruke den til din fordel.

 

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for å forberede nettinnholdet ditt for loven om universell utforming (BFSG).

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA)

Digital tilgjengelighet ved lov fra 2025
Er du allerede forberedt?

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA) pålegger blant annet mange bedrifter å være digitalt tilgjengelige innen 2025. Tilgjengelighet gir deg ikke bare nye kunder, men også juridisk beskyttelse! Her finner du ut hva den europeiske tilgjengelighetsloven inneholder og hvordan du kan bruke den til din fordel.


Vi tilbyr skreddersydde løsninger for å forberede nettinnholdet ditt for loven om universell utforming (BFSG).

Installasjon av programvaren på noen få minutter

Enkelt å teste samsvar med lovgivning

Automatisk feildeteksjon med forslag til løsning

Perfekt forberedt for BFSG

Disse selskapene er allerede forberedt gjennom vår tjeneste, når blir du det?

Logo Oxid eShop

OXID eShop

"Løsninger fra spesialisten på digital tilgjengelighet Eye-Able[1] er allerede tilgjengelige i netthandelsplattformen OXID. Dette betyr at tusenvis av nettbutikker kan bruke løsninger for syns-, motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser samt for eldre mennesker rundt to år før loven om styrking av barrierefrihet (BFSG) trer i kraft. Eye-Able , som en ledende leverandør på dette området, er ny partner for OXID."
FC St. Pauli Logo

FC St. Pauli, tysk Bundesliga

"Som en del av "Klartext"-prosjektet tar FC St. Pauli det neste viktige skrittet. Med hjelp av programvaren Eye Able vil hjemmesiden vår i fremtiden kunne tilpasses teknisk av våre besøkende."

Logo HAYS
Hypovereinsbank logo
elektroland24
Logo BABOR

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA).
Hva kreves her?

European Accessibility Act (EAA) forplikter medlemslandene til blant annet å gjøre netthandel tilgjengelig for forbrukerne. Den gjelder hovedsakelig produkter og tjenester som er viktigst for personer med nedsatt funksjonsevne, og som det sannsynligvis gjelder ulike krav for i EU-landene.

I Tyskland er denne bestemmelsen implementert i Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). 

Den europeiske tilgjengelighetsloven (EAA) må være implementert i nasjonal lovgivning i alle EU-land innen 28. juni 2025.

Slik drar virksomheten din nytte av digital tilgjengelighet

✔️ Oppnå større rekkevidde

✔️ Overholdelse unngår bøter

✔️ Dra nytte av et positivt image

✔️ Det er kostnadskrevende å tilpasse nettsteder i ettertid.

Barrierefri lov (BFSG)

Barrierefrihetsloven (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG) er implementeringen av den europeiske tilgjengelighetsloven i Tyskland. Loven fremmer likeverdig og ikke-diskriminerende deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser, begrensninger og eldre.

Hva sier tilgjengelighetsloven?

Loven inneholder konkrete bestemmelser for å fremme likestilling og tilgjengelighet når det gjelder produkter og tjenester. Dette omfatter for eksempel plikten til å skape barrierefri tilgang, tilveiebringelse av barrierefri informasjon og kommunikasjonsmidler, tilrettelegging av arbeidsplasser og tjenester og fremme av deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Manglende overholdelse av loven kan medføre bøter på opptil 100 000 euro, avhengig av lovbruddet.

Gratis sjekk av nettsteder i henhold til WCAG

Sammen for et internett uten barrierer - det er det vi står for. Alle mennesker skal kunne nyte nettverdenen fullt ut, uavhengig av fysiske eller tekniske begrensninger. Derfor tilbyr vi deg en gratis WCAG-hurtigtest for nettstedet ditt. Du trenger bare å fylle inn opplysningene dine i skjemaet ved siden av. Deretter får du automatisk tilsendt testrapporten i PDF-format via e-post.

Våre programvaretjenester forbereder deg på best mulig måte for den kommende Barrier Freedom Strengthening Act.

Eye-Able® Audit

✔️ Uavhengig kontroll av tilgjengeligheten

✔️ Visning og liste over antall problemer i sanntid

✔️ Anbefalinger til tiltak

✔️ Ingen forkunnskaper kreves, problemet markeres direkte.

Eye-Able® Report

✔️ Skanner hele systemet for WCAG-samsvar

✔️ Oversikt over alle problemer

✔️ Sortering etter kategori og alvorlighetsgrad

✔️ Enkel fremstilling over tid og diagrammer

Hva betyr egentlig tilgjengelighet?

I loven om likestilling av funksjonshemmede (BGG), som trådte i kraft allerede i 2002, defineres tilgjengelighet på følgende måte:

"Bygningsmessige og andre innretninger, transportmidler, tekniske hjelpemidler, informasjonsbehandlingssystemer, akustiske og visuelle informasjons- og kommunikasjonskilder samt andre tilrettelagte livsområder er barrierefrie hvis de kan finnes, nås og brukes av personer med nedsatt funksjonsevne på vanlig måte, uten særlige vanskeligheter og i prinsippet uten hjelp fra andre...".

I henhold til denne loven skal personer med nedsatt funksjonsevne derfor kunne bruke alt på samme måte og på en selvstendig måte som enhver person uten nedsatt funksjonsevne.

2 personer som sitter foran en bærbar datamaskin

Gratis webinarer om tilgjengelighet

Få innsikt i våre gratis webinarer:

Vi vil gjerne dele vår entusiasme og erfaring med digitale tilgjengelighetsløsninger. Flere ganger i året tilbyr vi gratis webinarer der vi presenterer løsningene våre og gjerne svarer på spørsmål.

Absolutt nødvendig for personer med nedsatt funksjonsevne

Rundt 1 milliard mennesker på verdensbasis har en funksjonsnedsettelse. Av disse er 215 millioner synshemmede og har derfor store problemer med å bruke nettsteder. Det er ikke lenger nok bare å gjøre bygninger tilgjengelige, inkludering må også praktiseres på internett. Alle mennesker skal kunne delta på lik linje i digitale medier.

Derfor bør du iverksette tiltak nå:

1.

Øk rekkevidden din:

Du forbedrer brukeropplevelsen for alle brukere, når ut til flere mennesker og genererer større inntekter.

2.

Samsvar med loven:

Unngå unødvendige straffer og bøter ved å overholde de aktuelle lovene.

3.

Inkludering internt og eksternt:

Vis dine ansatte og kunder at digital tilgjengelighet praktiseres i hele bedriften.

4.

Sparer kostnader:

Det kan være svært kostbart og tidskrevende å gjøre nettsidene tilgjengelige på et senere tidspunkt. Unngå høye avvisningsrater.

Dette er hvordan Eye-Able® -teamet støtter deg på veien mot digital tilgjengelighet digital tilgjengelighet

1

Bestill en uforpliktende konsultasjon. Du vil bli kontaktet på ønsket dato etter at du har fylt ut skjemaet.

2

Våre eksperter evaluerer det nåværende tilgjengelighetsnivået og viser deg mulige forbedringsområder.

3

Vi gir deg et individuelt tilbud og en testlisens av programvareløsningene våre. Serviceteamet vårt hjelper deg med de første integrasjonstrinnene.

4

Du er godt forberedt og baner vei for digital inkludering for din bedrift. Vår tilgjengelighetstjeneste vil hjelpe deg.

Last ned informasjonsmateriell

EAAs hvitbok

Guide til tilgjengelighet på Internett

BFSG-hvitbok