Digital tilgjengelighet for din utdanningsinstitusjon

Med våre løsninger kan du enkelt ta utdanningsinstitusjonen din videre når det gjelder digital tilgjengelighet. Ved å skape en tilgjengelig opplevelse på nettet viser du at du er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø og at du er klar til å betjene alle studenter.


Øke tilgjengeligheten

Med våre løsninger kan du enkelt ta utdanningsinstitusjonen din videre når det gjelder digital tilgjengelighet.

 

 

Øke tilgjengeligheten

Tilgjengelighet i utdanningsinstitusjoner

Se videoen om Eye-Able tjenester og tilgjengelige løsninger. Men hvis du ønsker å gå dypere inn i emnet og lære mer interaktivt, inviterer vi deg hjertelig til gratis til vårt personlige live-webinar.

Disse institusjonene øker tilgjengeligheten med Eye-Able

FH Aachen
UIC

Hvordan kan manglende tilgjengelighet til nettsteder avhjelpes?

For synshemmede er internett en utfordring. For dem er mangelen på tilgjengelige nettsteder en barriere som i stor grad påvirker deres opplevelse av nettet. Dette problemet påvirker imidlertid ikke bare brukerne, men også nettstedsleverandørene selv.

 

Eye-Able Gratis test etter deltakelse på webinar

Mange nettsteder har alvorlige mangler når det gjelder tilgjengelighet.

Nettsteder som ikke er universell utformet er skadelige for personer med nedsatt syn. Noen av de vanligste feilene er

❌ Ustrukturert innhold
❌ Skjemaer som ikke fungerer
❌ Utilstrekkelig kontrast
❌ Ingen alternative tekster til bilder

De fleste programvareløsninger er ofte ikke optimale.

Mange verktøy som sjekker tilgjengeligheten på nettsteder, kan identifisere noen problemer, men de er ikke i stand til å fange opp hele kompleksiteten ved tilgjengelighet:

❌ Unøyaktige eller overfladiske resultater
❌ Manglende brukervennlighet
❌ Ingen brukervennlig og intuitiv betjening
❌ Ingen kontinuerlig overvåking og oppdatering

Hva koster det å ikke overholde kravene til universell utforming?

Studenter/elever og undervisningsmuligheter: Hvis et nettsted ikke er tilgjengelig, ekskluderer det synshemmede brukere og andre personer med nedsatt funksjonsevne.

Skade på omdømme og image: Selskaper som forsømmer digital tilgjengelighet, risikerer å skade omdømmet og imaget sitt.

Juridiske konsekvenser:

Noen land har lover og forskrifter som regulerer tilgjengeligheten til nettsteder.

Omarbeiding: Hvis et nettsted ikke er utviklet barrierefritt fra begynnelsen av, er det nødvendig med omarbeiding og justeringer.

Eye-Able tilbyr innovative løsninger for digital tilgjengelighet.

Eye-Able gjør det mulig for nettstedsoperatører raskt og effektivt å skape tilgjengelige nettsteder som gir en inkluderende opplevelse for alle brukere. Vi tilbyr effektive løsninger for å implementere universell utforming og samtidig forbedre image og markedsmuligheter.
Våre digitale tilgjengelighetsløsninger for deg
Eye-Able Assistanse
  • Beskrivelse av bildet Over 25 funksjoner for digital tilgjengelighet tilgjengelighet
  • Beskrivelse av bildet Enkel integrering i alle HTML-baserte grensesnitt
  • Beskrivelse av bildet GDPR-kompatibel integrering via egen server eller Eye-Able-EU CDN-nettverk

Eye-Able Revisjon

  • Beskrivelse av bildet On-the-fly-testing av programvare for nettbaserte systemer i henhold til WCAG-retningslinjene.
  • Beskrivelse av bildet Ubegrenset antall lisenser, ingen crawling-begrensninger
  • Beskrivelse av bildet Eksport av testrapporter mulig i alle vanlige formater (CSV, XLS, JSON)

Eye-Able Rapport

  • Beskrivelse av bildet Administrasjonspanel for analyse av gjeldende samsvarsstatus
  • Beskrivelse av bildet Sjekker regelmessig om systemene dine er i samsvar med WCAG
  • Beskrivelse av bildet Evaluering av PDF-ene dine i henhold til gjeldende standarder (WCAG og PDF/UA)

Workshops og tester

Vi tilbyr også tester i henhold til BITV og WCAG, samt opplæring og workshops om digital tilgjengelighet.

Mer enn 2000 byer, universiteter, fylker, bedrifter og foreninger bruker Eye-Able.

Vårt inkluderende nettverk av sosialt progressive bedrifter, organisasjoner og myndigheter fortsetter å vokse. Stadig flere ledere innser fordelene ved en inkluderende kultur. Digital deltakelse og inkludering har blitt en integrert del av moderne bedriftskulturer.

 

Eye-Able Gratis test etter deltakelse på webinar

Mittweida universitet

Siden 17. januar 2023 har hjelpeprogramvaren Eye-Able forbedret tilgjengeligheten til innholdet på mange nettsteder ved Mittweida University of Applied Sciences. Gjennom Eye-Able er over 25 funksjoner tilgjengelige for brukerne direkte innebygd i nettsidene, uavhengig av sluttapparat.

Voksenopplæringssenter Coburg by og land

Gjennom samarbeidet med Eye-Able bidrar Coburg voksenopplæringssenter til å sikre at retten til utdanning, yrkesopplæring og videreutdanning, som er nedfelt i artikkel 14 i EUs charter om grunnleggende rettigheter, garanteres for alle mennesker.

St. John's daghjem Zentbechhofen

Fagskolen Hohentwiel

Bavarian School of Administration

Kiel University of Applied Sciences

akademikonsulent

Logo University of Chicago Illonois

Universitetet i Illinois, Chicago

Disse utdanningsinstitusjonene er allerede tilgjengelige,
når blir du det?

Ved å utvikle tilgjengelige nettsteder har disse selskapene banet vei for en inkluderende brukeropplevelse og etablert seg som pionerer på området.

 


Å gjøre det som er riktig

✅ Bestill en GRATIS konsultasjon basert på nettstedet ditt

✅ Vi tilpasser programvareløsningene våre til ditt CI.

✅ Eye-Able 1 måneds gratis prøveperiode

Eye-Able Test revisjon

Vi tilbyr deg muligheten til å prøve Eye-Able Assist live her. Med bare ett klikk på knappen Last inn innhold åpnes et interaktivt vindu der du kan bruke Eye-Able Assist og teste funksjonene direkte.

Eye-Able Testrapport

Vårt mål er å gi deg en umiddelbar opplevelse av Eye-Able Report. Når du har klikket på knappen Last inn innhold, kan du umiddelbart prøve Eye-Able Report og oppleve vår brukervennlige live-demo.

Eye-Able Testhjelp

Overbevis deg selv om hvor effektiv Eye-Able Assist er ved å teste den live her. Bare trykk på knappen Last inn innhold, så åpnes et interaktivt vindu der du kan prøve de ulike funksjonene.

Registrer deg for det gratis live-webinaret for utdanningsinstitusjoner

Våre live webinarer finner sted hvert kvartal og gir deg muligheten til å få omfattende informasjon om temaet digital tilgjengelighet. Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg en invitasjon.

Er du usikker? Bare bruk følgende skjema. Da får du muligheten til å bli kjent med mulighetene som din nye digitale tilgjengelighet gir deg, helt uforpliktende:

Din digitale tilgjengelighet starter her.

Vi viser deg gjerne hvordan du enkelt kan forbedre din digitale tilgjengelighet.

Eye-Able Logo, viser ett øye

© Copyright - Eye-Able® by Web Inclusion GmbH 2023 Alle rettigheter forbeholdes.