Hvorfor assistenten Eye-Able® ikke er et klassisk overlay.

Overlays lover ofte tilgjengelighet ved å trykke på en knapp. Men dette er som regel ikke hele sannheten. Bedre: en helhetlig tilnærming til digital tilgjengelighet, som tilbys av Eye-Able® solutions. På denne siden kan du finne ut hva dette innebærer og hvorfor tjenesten vår er så unik.

Logoer fra ulike Eye-Able kunder

Klassiske overlegg kan ikke tilpasses et nettsidesystem.

Den ene hånden holder tommelen ned.

Tradisjonelle weboverlay-verktøy kan ikke tilpasses kundens nettsted.

En hånd gir tommelen opp.

Assistenten Eye-Able® kan tilpasses en nettside både når det gjelder design, funksjonsutvalg og virkemåte. Programvaren er derfor alltid tilpasset og individualisert til det enkelte nettstedet.

Vi lover ikke tilgjengelighet ved å trykke på en knapp gjennom overlay-teknologi.

Den ene hånden holder tommelen ned.

Overlegg lover ofte BITV-samsvar ved å trykke på en knapp og endre koden på nettstedet. Dette alene er imidlertid ikke nok til å sikre det juridiske rammeverket.

En hånd gir tommelen opp.

Med et helhetlig konsept bestående av brukerorienterte veivisere og testprogramvare for testprogramvare for WCAG/BITV får du et helhetlig verktøysett. På denne måten lykkes du også med å overholde det juridiske rammeverket, for eksempel med en avsluttende BITV-test.

Vi tilbyr også merverdi for brukere som ikke har egne verktøy.

Den ene hånden holder tommelen ned.
Overlays endrer koden, for eksempel for å gi merverdi for personer med opplesningsprogrammer. Personer uten egne hjelpemidler har ikke alltid nytte av dette.
En hånd gir tommelen opp.

Assistenten Eye-Able® hjelper brukere uten egne hjelpemidler, så Eye-Able® er å betrakte som et hjelpemiddel for nettstedet. Dessuten forstyrrer Eye-Able® ikke de som allerede besøker nettstedet ditt med egne hjelpemidler. Hjelpemidler er vanligvis svært dyre, og det tar lang tid å søke om dem - Eye-Able® -assistenten for nettleseren fungerer derimot umiddelbart og koster ikke mer enn 15 euro per år per nettleser.

Klassiske overlegg kan ikke installeres direkte i nettleseren.

Den ene hånden holder tommelen ned.

Klassiske overlay-teknologier kan vanligvis ikke integreres i brukerens nettleser som et hjelpemiddel. Dermed kan de i liten grad eller ikke i det hele tatt brukes som hjelpemiddel.

En hånd gir tommelen opp.

Eye-Able® Assistentprogramvaren kan installeres som en utvidelse i vanlige nettlesere. Brukerne kan da bruke assistenten på alle nettsteder i nettleseren. I tillegg får de fordeler når nettsteder bruker Eye-Able® , ettersom funksjonaliteten til assistenten da kan tilpasses nettstedet gjennom den allerede eksisterende konfigurasjonen på nettstedsnivå.

Klassiske overlegg har ofte begrensninger når det gjelder sluttapparater og operativsystemer.

Den ene hånden holder tommelen ned.

Overlay-verktøy og mange tekniske hjelpemidler fungerer ikke alltid (på samme måte) på alle sluttapparater, og kan fungere forskjellig på ulike operativsystemer. 

En hånd gir tommelen opp.

Vår assistanseprogramvare fungerer på alle sluttapparater med samme utvalg av funksjoner. På samme måte kan assistenten brukes på alle operativsystemer.

Ikke alle overlay-løsninger er i seg selv utformet for å være tilgjengelige.

Den ene hånden holder tommelen ned.

Overlay-teknologier gjør ikke alltid krav på å oppfylle tilgjengelighetsstandarder som BITV og WCAG. Dette ekskluderer noen brukere fra driften og sørger for at tilgjengelige sider mister sin status.

En hånd gir tommelen opp.

Assistenten Eye-Able® er designet for å være helt barrierefri. Vi får kontinuerlig testet tilgjengeligheten til løsningene våre. Du finner den aktuelle testrapporten for assistenten under følgende lenke: 

Kontakt

Våre tilgjengelighetseksperter tar gjerne kontakt med deg. Sammen gjør vi informasjonen din tilgjengelig for alle. 

Si hei!

info@eye-able.com

La oss snakke sammen

+49 176 34111673