🎉 Uusi työkalu: Yksinkertainen kieli. Klikkaa painiketta ja kokeile sitä livenä

Esteettömyyttä koskeva eurooppalainen säädös – mikä se tarkalleen ottaen on

Jaa viesti:

Euroopan unioni vahvisti vuonna 2019 digitaalisen saavutettavuuden suuntaviivat "European Accessibility Act" -säädöksellä, EAA lyhyesti. Tavoitteena on tarjota kaikille ihmisille yhtäläinen pääsy televiestintään, ohjelmistoihin ja Internetiin.

Esteettömyyttä koskeva eurooppalainen säädös – mikä se tarkalleen ottaen on

Jaa tämä viesti:

Euroopan unioni vahvisti vuonna 2019 digitaalisen saavutettavuuden suuntaviivat "European Accessibility Act" -säädöksellä, EAA lyhyesti. Tavoitteena on tarjota kaikille ihmisille yhtäläinen pääsy televiestintään, ohjelmistoihin ja Internetiin.

Euroopan unioni vahvisti vuonna 2019 digitaalisen saavutettavuuden suuntaviivat "European Accessibility Act" -säädöksellä, EAA lyhyesti. Tavoitteena on tarjota kaikille ihmisille yhtäläinen pääsy televiestintään, ohjelmistoihin ja Internetiin.

Yleisesti ottaen esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä on iästä tai fyysisestä vammasta riippumatta mahdollisuus käyttää palveluja, tavaroita tai rakennuksia. EAA:ssa määritellään, missä määrin EU:n markkinoita olisi suunnattava esteettömyyden lisäämiseen ja mitä lainsäädännöllisiä muutoksia on käynnistettävä täytäntöönpanoon asti.

. Euroopan esteettömyyslaki syntyi vuoden 2016 verkkosivujen esteettömyysdirektiivistä. EAA:ssa on nyt tarkennettu ja täsmennetty näitä suuntaviivoja. Niihin on lisätty esimerkiksi automaatteja, televisio-ohjelmia ja internetiä koskevia aloja, joista on nyt säädetty EAA:ssa.

EU:n jäsenvaltioiden on nyt kesäkuuhun 2022 mennessä julkaistava kansallisella tasolla vastaavat lait, joissa käsitellään EAA:ssa esitettyjä kohtia. Yritysten on sitten pantava nämä lait täytäntöön vuoteen 2025 mennessä. Eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta johtuvat lait korvaavat nykyiset esteettömyysohjeet, jotka vaihtelevat maittain. Tämä on nyt tarkoitus muuttaa uusilla yleiseurooppalaisilla esteettömyyden perusperiaatteilla: EU:n sisällä on sitten suhteellisen yhdenmukaiset säädökset maakohtaisesti. On myös syytä huomata, että uusi esteettömyyslaki kattaa nyt myös yksityiset yritykset ja asettaa ne vastuuseen. Aikaisemmin saavutettavuus koski vain julkisia organisaatioita.

Euroopan laajuisen esteettömyyslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat seuraavat tuotteet ja palvelut:
- Älypuhelimet ja tabletit
- Sähköisen kaupankäynnin palvelut
- Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
- Televisiot ja digitaaliset televisiopalvelut
- Pankkipalvelut ja pankkiautomaatit sekä lippuautomaatit
- Sähköiset kirjat
- Julkiset kuljetusjärjestelmät ja -palvelut (bussi-, rautatie-, lento- ja meriliikenne).

 

Miksi eurooppalainen esteettömyyslaki on niin tärkeä:
Esteettömyyslaki mahdollistaa kaikkien ihmisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen osallistumisen yhteiskuntaan iästä ja mahdollisista rajoituksista riippumatta. Liittovaltion tilastokeskuksen (2017) mukaan pelkästään Saksassa on 7,8 miljoonaa ihmistä, jotka luokitellaan vaikeavammaisiksi. Tästä ryhmästä 97 prosenttia on saanut vamman elämänsä aikana. Tämän ryhmän ostovoiman arvioidaan olevan noin 720 miljardia euroa vuodessa. Lakiluonnos on siten myös eräänlainen taloudellinen moottori, joka tähtää markkinoiden kasvattamiseen esteettömyyden avulla ja jonka pitäisi siten houkutella myös voittoa tavoittelevia yrityksiä.

Helppoa kaikille

Kiinnostunut? Autamme sinua mielellämme.

Yli 25 digitaalisen saavutettavuuden ympärillä olevaa toimintoa auttaa Eye-Able auttaa sinua myös vähentämään esteitäsi kestävästi. Näin tuot tietosi kaikkien saataville etkä sulje kävijöitä pois – lyhyesti: Avaat uuden kohderyhmän ilman suuria markkinointivolyymeja.

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Konsultaatio

Ei-sitova kuuleminen digitaalisesta saavutettavuudesta yleensä

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Analyysi

Keskustelu mahdollisista optimointimahdollisuuksista verkkosivustollasi

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Live-esittely

Tukiohjelmiston esittely suoraan verkkosivustollasi

Lisää artikkeleita

Jos haluat jotain enemmän: