🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Bli nettsideproff med digital tilgjengelighet og SEO! (Del 2/2)

Interesserte personer står foran en bærbar datamaskin.

Del innlegget:

Interesserte personer står foran en bærbar datamaskin.

Bli nettsideproff med digital tilgjengelighet og SEO! (Del 2/2)

Del dette innlegget:

Interesserte personer står foran en bærbar datamaskin.

I den første delen av dette blogginnlegget har vi allerede vist noen punkter om sammenhengen mellom tilgjengelighet og SEO og fordelene som kan oppstå som følge av dette. I den andre delen ønsker vi å gå dypere inn i materien. Vi vil vise deg hvordan du kan optimalisere nettstedet ditt slik at det ikke bare får gode resultater i søkemotorene, men også blir tilgjengelig for alle brukere, uansett funksjonsevne. Her får du noen praktiske tips til hvordan du gjør nettstedet ditt klart for den digitale fremtiden.

1. Overskriftsstruktur

Tilgjengelighet: Skjermlesere skiller mellom HTML-overskrifter og vanlig avsnittstekst. En korrekt overskriftsstruktur gjør det lettere å forstå den tematiske strukturen på en nettside.

 

Påvirkning på SEO: En god overskriftsstruktur er også viktig for at søkemotorrobotene skal forstå siden din. Overskriftskoder bør inneholde en logisk oppdeling av hovedtemaet og detaljerte underavsnitt på siden.

2. Navigasjon

Navigasjon kan referere til ulike deler av nettstedet, men først og fremst til den øverste navigasjonsmenyen. For at nettstedet skal være tilgjengelig, må navigasjonsmenyene inneholde hovedsidene, inneholde de riktige ARIA-attributtene og være tilgjengelige via tastaturet, slik at alle brukere kan få tilgang til disse sidene. Knapper og nettstedskart må også være tilgjengelige for at navigasjonen skal fungere.

 

Påvirkning på SEO: De viktigste sidene dine bør inkluderes i toppnavigasjonsmenyen for å sende de riktige SEO-signalene til søkemotorene om de viktigste sidene på nettstedet ditt. Dette forbedrer ikke bare brukeropplevelsen, men gjør det også lettere for søkemotorroboter å finne disse sidene og sikrer at de gjennomsøkes og bufres ofte.

3. transkripsjoner og undertekster

Transkripsjoner og undertekster er en viktig del av videotilgjengelighet. Uten undertekster og transkripsjoner kan ikke døve eller hørselshemmede brukere få tilgang til det som blir sagt i videoene dine. Dette gjelder også podcaster og andre lydfiler på nettstedet ditt.

 

Påvirkning på SEO: Søkemotorer er ikke særlig flinke til å crawle og forstå video- og lydinnhold. Når du leverer transkripsjoner av video- og lydfiler, gir du søkemotorene tekst de kan forstå, noe som hjelper dem å forstå mediene dine. Dette kan bidra til at video- og lydinnholdet ditt rangeres bedre.

4. Ankertekst

Ankertekst er den synlige, klikkbare teksten i en HTML-lenke. Når skjermlesere skanner siden, gjenkjenner de lenkene i koden og leser opp ankerteksten for brukeren. Skjermleseren informerer besøkende om at det finnes en lenke og leser opp ankerteksten som en beskrivelse av lenken, slik at brukerne vet hva de kan forvente når de besøker den nye siden.

 

Påvirkning på SEO: Interne lenker og deres ankertekster er avgjørende for mange aspekter ved søkemotoroptimalisering. Fra brukernes (og søkemotorenes) perspektiv er ankertekst et sterkt signal om hva den lenkede siden handler om og hvordan den er relatert til den aktuelle siden. Ankertekst er en "quick win"-metode for å tilføre kontekst og relevans til en side uten å legge til ekstra tekst på selve den lenkede siden.

5. brødsmuler

"Brødsmuler er lenket tekst øverst på en nettside som viser veien og hierarkiet på siden du befinner deg på. De gjør navigasjonen enklere for brukere med motoriske eller visuelle funksjonsnedsettelser ved å vise dem hvor de befinner seg på nettstedet og hvordan de kan navigere tilbake på nettstedet.

 

Påvirkning på SEO: Brødsmuler gir de samme fordelene for søkemotoroptimalisering som for tilgjengeligheten på nettstedet. Det er imidlertid en ekstra fordel for søkemotoroptimalisering, ettersom brødsmuler hjelper søkemotorene med å forstå strukturen på nettstedet ditt og gjør det mulig å inkludere flere interne lenker for å koble sammen sider på hele nettstedet.

Som vi har vist, er det mange aspekter ved søkemotoroptimalisering og tilgjengelighet som går hånd i hånd og har positive effekter positive effekter hverandre. Når du samordner disse to aspektene av nettstedet ditt, gir du brukerne dine*indren en bedre opplevelseforbedre din tilstedeværelse på nettet og øke antall besøkende*besøkendeog generere mer salg. Inkludering gir ikke bare mange fordeler for enigemen for alle mennesker.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: