🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Digital tilgjengelighet som tegn på god eierstyring og selskapsledelse

Kvinne i rullestol i et møte

Del innlegget:

Kvinne i rullestol i et møte

Digital tilgjengelighet som tegn på god eierstyring og selskapsledelse

Del dette innlegget:

Kvinne i rullestol i et møte

God eierstyring og selskapsledelse innebærer også å praktisere digital tilgjengelighet. Implementeringen er ikke bare praktisk, men også moralsk. Det er rett og slett ikke mulig å delta i det moderne samfunnet uten å ha tilgang til og bruke teknologi. De som er forhindret fra å bruke teknologi, opplever flere sosioøkonomiske ulemper. I dag foregår mange prosesser innen utdanning og arbeid i det digitale rom.

 

Mer enn én milliard mennesker lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det er nesten 15 prosent av befolkningen. Faktum er at hvem som helst kan rammes av en funksjonsnedsettelse i løpet av livet, og det kan snu opp ned på hele livet - og påvirke evnen til å jobbe og samhandle med teknologi på samme måte som før.

 

Å integrere universell utforming i teknologien er ikke et nisjeproblem. Det er et moralsk imperativ og kan være til stor nytte for bedrifter. I tillegg vil implementeringen av digital tilgjengelighet innen juli 2025, gjennom den europeiske europeiske tilgjengelighetslovener også lovpålagt.

Veien til digital tilgjengelighet er fortsatt lang

Det er fortsatt mye å ønske når det gjelder tilgjengelighet på nettsteder i Tyskland. Det viser også en fersk test utført av Aktion Mensch og Google. Google med støtte fra BITV- ogConsult og stiftelsen Pfennigparade. Her ble 78 av de mest besøkte bedriftsnettstedene i Tyskland, som har en nettbutikk, undersøkt med tanke på inkluderende design.

 

Resultatet av undersøkelsen: 

Mer enn 75 % av de undersøkte sidene var ikke tilgjengelige uten barrierer.

 

Mangelen på tilgjengelighet på internett fremgår også av følgende statistikk:

Statistikk over tilgjengelighet på internett

Digital tilgjengelighet betyr mangfold

I et samfunn som hyller mangfold og mangfoldighet, er betydningen av digital tilgjengelighet svært relevant. Mangfoldet i samfunnet vårt gjenspeiles også i ulike evner, bakgrunner og behov.

 

Digital tilgjengelighet sikrer at alle, uavhengig av fysiske eller kognitive evner, har lik tilgang til de digitale ressursene som er så sentrale for informasjon, kommunikasjon og deltakelse i dag. Det fremmer et inkluderende samfunn der folk kan delta aktivt, uttrykke seg og realisere sitt fulle potensial uten å bli begrenset av unødvendige barrierer i det digitale rom.

 

Et selskap som tilbyr digitale tilgjengelighetsløsninger, viser at det følger med i tiden. Sist, men ikke minst, sender det også et signal om inkludering av alle mennesker.

Inkludering for bedre virksomhet

Teknologi og det digitale miljøet er hjørnesteinene i innovasjon og vekst i samfunnet. Derfor vil tilgjengelig teknologi være uunnværlig for bedrifter i fremtiden. Fordelene med digital inkludering er mange: For eksempel forbedres den generelle eksterne oppfatningen av et selskap, og selskapets rekkevidde øker.

 

"Accenture har studert den forretningsmessige effekten av selskaper som har vært ledende når det gjelder inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Tallene taler for seg selv: Disse selskapene oppnådde 28 % høyere omsetning, a dobbelt så høyt nettoresultat og 30 % bedre fortjenestemarginer.

 

Det er det flere grunner til. Ansatte trives bedre når de jobber i et inkluderende selskap og er mindre tilbøyelige til å ta med seg kompetansen sin til et annet sted. Samtidig kjøper én av tre forbrukere bare fra merkevarer som de mener gjør noe bra for samfunnet og miljøet. I praksis er tilgjengelighet en forutsetning for Google SEO, og jo mer tilgjengelig nettstedet ditt er, desto flere potensielle kunder kan det nå ut til.

 

Vi i Eye-Able® vil fortsette å arbeide for digital tilgjengelighet i fremtiden for å bryte ned barrierer og fremme likestilling. Vi er glade for å kunne ønske alle andre medsammensvorne velkommen til å bli med oss på denne reisen.Det er bare sammen vi kan skape en verden der alle mennesker kan delta, og det er det målet vi jobber mot.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer:

Bildet viser 4 skjemaer som er gjennomsiktige. Bak dem kan du se to hender som betjener en bærbar datamaskin.

Når elektroniske skjemaer blir et hinder

Alle kjenner til dem, men ikke alle elsker dem: I dag snakker vi om nettskjemaer! Vi kjenner alle til situasjonen: Et produkt bestilles fra en nettbutikk, og utvalget av