🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Å bryte barrierer og omfavne inkludering gir bedre virksomheter

Tre personer sitter sammen foran en bærbar datamaskin

Del innlegget:

Tre personer sitter sammen foran en bærbar datamaskin

Å bryte barrierer og omfavne inkludering gir bedre virksomheter

Del dette innlegget:

Tre personer sitter sammen foran en bærbar datamaskin

Å bygge bro over den digitale kløften for mennesker med nedsatt funksjonsevne er blitt en av vår tids store moralske utfordringer. Det er rett og slett ikke mulig å bevege seg i det moderne samfunnet uten tilgang til og bruk av teknologi, og de som hindres i å bruke teknologi, opplever negative sosioøkonomiske konsekvenser som dårligere utdannelse, færre jobbmuligheter og høyere fattigdomsrater.

 

Uten innebygd tilgjengelighet i teknologien er dette virkeligheten for én av 7,5 mennesker i verden. Over en milliard mennesker lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det er nesten 15 prosent av befolkningen. Det er også noe som kan ramme alle. Bare 15 prosent av befolkningen kan føre funksjonsnedsettelsen tilbake til sykdommer, lidelser eller arvelige forhold. For alle andre er funksjonsnedsettelsen noe man har ervervet, og den kan endre alt i livet - inkludert evnen til å arbeide og samhandle med teknologi som tidligere.

 

Å integrere universell utforming i teknologien er ikke en nisjeaktivitet. Det er et moralsk imperativ. Det er også i økende grad et juridisk krav, og stadig flere personer med funksjonsnedsettelser går til søksmål mot nettsteder og andre programvareutviklere som ikke sørger for tilgjengelighet.

Tilgjengelighet betyr mangfold

Det finnes mange funksjonsnedsettelser som en tilgjengelighetsløsning må ta hensyn til. Det dreier seg om alt fra fysiske motoriske ferdigheter til kognitive, innlærings- og nevrologiske forstyrrelser og sansevansker (syn, hørsel osv.). Fordelt på ABS-data ser det slik ut:

Statistikk over antall personer med funksjonsnedsettelser fordelt på type funksjonsnedsettelse

Med et så bredt spekter av funksjonsnedsettelser å ta hensyn til, sliter mange organisasjoner med å forstå hvordan de skal oppfylle retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG). lovpålagt i Australia. Disse kravene er omfattende, og de nyeste WCAG-retningslinjene (2.1) dekker følgende fire hovedområder:

 

Kan oppfattes

 

Kan betjenes

 

Forståelig

 

Robust

Nøkkelen til Eye-Able® -løsningen er å hjelpe organisasjoner med å forstå hvor de eventuelt ikke oppfyller WCAG-kravene, og deretter bygge bro over gapet for å levere ekte tilgjengelighet. Eye-Able® tilbyr en omfattende funksjon for revisjon og rapportering av nettsteder, som bryter ned hver enkelt side og gir konkrete råd om hvordan problemet kan løses for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

I tillegg er Eye-Able® Assist et verktøy som umiddelbart forbedrer tilgjengeligheten på et nettsted med 25 glidebrytere og verktøy som gjør det mulig for brukeren å skreddersy sin egen opplevelse av nettstedet. Verktøyet kjører på både AWS og Microsoft Azure og er kompatibelt med de fleste vanlige nettlesere.

Det var den omfattende kvaliteten på disse verktøyene og Eye-Able's® tilgjengelighetsfunksjoner som fikk SoftwareOne til å bli autorisert forhandler av teknologien i fjor. Gjennom avtalen kan organisasjoner kjøpe programvarelisenser for verktøyet Eye-Able® Assist, og i tillegg dra nytte av SoftwareOnes ekspertise innen implementering og administrasjon av helhetlige tilgjengelighetsløsninger.

Tilgjengelighet betyr bedre forretninger

I SoftwareOne er vi opptatt av å maksimere teknologiens potensial for å gjøre en meningsfull forskjell. Ettersom teknologi og det digitale miljøet fortsetter å være hjørnesteinen i innovasjon og vekst i samfunnet, ser vi frem til å bryte ned barrierer og gjøre den digitale verden mer inkluderende og rettferdig for alle.

 

Da Accenture undersøkte den forretningsmessige effekten av selskaper som viste lederskap innen inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, var tallene signifikante tallene var betydeligeDisse selskapene rapporterte 28 % høyere omsetning, dobbelt så høy nettoinntekt og 30 % bedre fortjenestemarginer.

 

Det er det flere grunner til. Ansatte trives bedre i inkluderende virksomheter og er mindre tilbøyelige til å ta med seg kompetansen sin til andre steder. Samtidig vil én av tre forbrukere kun kjøpe fra merkevarer som de mener gjør noe bra for samfunnet og miljøet. I praksis er tilgjengelighet et SEO-krav fra Google, og jo mer tilgjengelig nettstedet ditt er, desto flere potensielle kunder kan du nå.

Sammen utnytter Eye-Able® og SoftwareOne kraften i inkludering og digital tilgjengelighet for å bryte ned barrierer og fremme likestilling. Dette hjelper digitale virksomheter med å overholde lover og regler, oppfylle og overgå sine sosiale forpliktelser og rett og slett skape bedre alternativer.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: