Nieuw hulpmiddel: Eenvoudige taal. Klik op de knop en probeer het live uit

Onzichtbare barrières in het dagelijks leven en waar je ze kunt vinden

Iemand zit voor zijn laptop en grijpt wanhopig naar zijn voorhoofd.

Deel bericht:

Iemand zit voor zijn laptop en grijpt wanhopig naar zijn voorhoofd.

Onzichtbare barrières in het dagelijks leven en waar je ze kunt vinden

Deel deze post:

Iemand zit voor zijn laptop en grijpt wanhopig naar zijn voorhoofd.

In ons dagelijks leven komen we vaak obstakels tegen die op het eerste gezicht niet herkenbaar zijn. Deze onzichtbare barrières kunnen vele vormen aannemen en mensen met uiteenlopende achtergronden en omstandigheden treffen.

 

Onzichtbare barrières kunnen zich op verschillende gebieden manifesteren. Van sociale interacties tot professionele uitdagingen en persoonlijke druk. Vooroordelen of stereotypen over bepaalde groepen mensen kunnen bijvoorbeeld onzichtbare barrières opwerpen die hun kansen beperken en hun ervaringen beïnvloeden. Dit kan ertoe leiden dat mensen oneerlijk worden behandeld op basis van kenmerken zoals geslacht, etniciteit of sociale status.

 

Andere onzichtbare barrières kunnen zich voordoen bij psychische gezondheidsproblemen, die vaak niet duidelijk zijn, maar toch een aanzienlijke impact kunnen hebben op iemands welzijn en prestaties. Natuurlijk kunnen ze ook voorkomen in combinatie met niet-zichtbare en zichtbare handicaps. Mensen die bijvoorbeeld lijden aan angst, depressie of andere geestelijke gezondheidsproblemen kunnen te maken krijgen met onzichtbare barrières die het moeilijk maken om zich in te zetten of productief te zijn. De potentiële onzichtbare barrières voor handicaps en geestelijke gezondheidsproblemen zijn talrijk.

 

Zulke niet-zichtbare barrières kunnen natuurlijk ook in fysieke vorm voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van architecturale barrières voor mensen met mobiliteitsbeperkingen of omgevingsfactoren die het welzijn beïnvloeden, zoals geluidsoverlast of lichtvervuiling.

 

Hier zijn enkele voorbeelden van barrières die in het dagelijks leven vaak over het hoofd worden gezien:

Niet-toegankelijke verkiezingen

Zelfs als de fysieke gebouwen waar gestemd wordt toegankelijk zijn, is het eigenlijke stemproces niet automatisch drempelvrij. De stemhokjes zelf moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze geen barrières opwerpen voor mensen met bepaalde beperkingen.

Voor mensen met visuele beperkingen of cognitieve handicaps kan het bijvoorbeeld fundamenteel moeilijk zijn om de nodige informatie over de verkiezingen te verkrijgen (over de partijen/politici, hun verkiezingsprogramma's, toegankelijkheid van de stembureaus, enz.)

Digitale barrières

Veel websites en toepassingen (ongeveer 75 % van de grootste webwinkelsvolgens een onderzoek van Aktion Mensch) zijn niet drempelvrij en sluiten daardoor mensen met een handicap uit. Veel voorkomende problemen zijn slecht contrast, ongelabelde afbeeldingen of een gebrek aan alternatieve teksten voor gebruikers met een visuele beperking. gebruikers.

Daarnaast kunnen complexe navigatiestructuren of een gebrek aan ondertitels het moeilijk maken voor mensen met gehoorproblemen om online bronnen te gebruiken. Het creëren van toegankelijke digitale inhoud is cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijke toegang hebben tot informatie en diensten.

Zintuiglijke overbelasting

Ruimtes met overweldigend lawaai of visuele prikkels kunnen ontoegankelijk zijn voor mensen met autisme of sensorische stoornissen. Bedrijfseigenaren*binnen kunnen overwegen om sensorisch bewuste openingstijden in te voeren voor winkelen ofbijvoorbeeld in musea of Ävergelijkbaar, speciale bezoekbezoektijden, aan te bieden. Speciaal gemarkeerde stiltegebieden bezoekers kunnen*binnenmet sensorische stoornissen verlichting bieden.

Beperkingen voor hulpdieren

Sommige openbare en privéruimtes beperken nog steeds op onwettige wijze de toegang voor hulpdieren. Deze beperkingen kunnen de vorm aannemen van een volledige ontzegging van de toegang tot een ruimte of dienst, maar ook van minder strenge maatregelen zoals het in rekening brengen van extra schoonmaakkosten voor mensen die een hulpdier gebruiken.

Gebrek aan tactiele en auditieve hulpmiddelen

Het gebrek aan tactiele of auditieve signalen, bijvoorbeeld bij zebrapaden, kan het voor mensen met een handicap erg moeilijk maken om zich te verplaatsen. kan het extreem moeilijk maken voor mensen met een handicap enorm moeilijk maken voor mensen met een handicap. De installatie van detecteerbare waarschuwingsborden en hoorbare oversteekseinen kan hier helpen.

Oneffenheden in de vloer en oppervlakken

Veel openbare ruimtes, vooral buiten en in oudere gebouwen, hebben ongelijke oppervlakken of plotselinge veranderingen in de vloer. Belemmeringen die vaak worden herkend door mensen die er helemaal geen last van hebben helemaal niet helemaal niet opgemerktmaar an enormes obstakel kan. Dtse obstakels kunnen voor rolstoelgebruikers*rolstoelgebruikers of mensen met mobiliteitsproblemen a belangrijke mobiliteitsproblemen.

Het is belangrijk om te erkennen dat onzichtbare barrières vaak subtiel en moeilijk te herkennen zijn, maar toch een serieuze impact kunnen hebben. Door ons bewust te worden van deze barrières en actie te ondernemen om ze te overwinnen, kunnen we creëren creëren we een meer inclusieve en rechtvaardige samenlevingwaar iedereen zijn volledige potentieel kan realiseren.

Gemakkelijk voor iedereen

Heb je interesse? We helpen je graag verder.

Met meer dan 25 functies met betrekking tot digitale toegankelijkheid helpt Eye-Able je ook om je barrières op de lange termijn te verlagen. U kunt uw informatie voor iedereen toegankelijk maken en geen bezoekers uitsluiten - kortom: u kunt een nieuwe doelgroep aanboren zonder grote marketingvolumes.

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Begeleidingsgesprek

Niet-bindende raadpleging over digitale toegankelijkheid in het algemeen

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Analyse

Bespreking van mogelijke optimalisatiemogelijkheden op uw website

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Live demo

Presentatie van de assistentiesoftware direct op je website

Verdere bijdragen

Als je iets meer wilt: