Nieuw hulpmiddel: Eenvoudige taal. Klik op de knop en probeer het live uit

Eye-Able® Controle - Update 3.0

Update Eye-Able Audit 3.0

Deel bericht:

Update Eye-Able Audit 3.0

Eye-Able® Controle - Update 3.0

Deel deze post:

Update Eye-Able Audit 3.0

Na de publicatie van WCAG 2.2(lees meer hierover in ons artikel hier), hebben we een grote update uitgebracht voor Eye-Able® Audit. Met name de gebruiksvriendelijkheid, de reikwijdte van de audit en het uiterlijk zijn verbeterd. De nieuwe update breidt Audit uit met als doel de meest uitgebreide tool voor toegankelijkheidscontrole te worden, terwijl tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van fouten voor alle gebruikersgroepen hoog blijft.

De update heeft invloed op je beoordeling in Eye-Able Report. De nieuwe teststappen en de wijzigingen als gevolg van WCAG 2.2 kunnen in sommige gevallen de beoordeling verslechteren en het aantal fouten verhogen. De volgende wijzigingen zijn opgenomen in Audit 3.0:

Algemene verbeteringen

 • Visuele verbetering van de werkbalk, met name van het gereedschaps- en linkgebied
 • 34 Nieuwe teststappen uit verschillende gebieden van WCAG 2.2 en ter ondersteuning van best practice-regels
 • Aanzienlijke verbetering van de foutweergave en tips, bijvoorbeeld de Tag van het ontbrekende element wordt nu meestal aangegeven voor ontbrekende elementen.
 • De verantwoordelijkheid (ontwerp, code of inhoud) wordt nu weergegeven in het foutenoverzicht in Audit
 • Introductie van een nieuwe focusmodus voor schermlezers die het "markeren" van fouten voor schermlezers mogelijk maakt
 • Het is nu mogelijk om tussen gemarkeerde fouten te springen met behulp van de pijlen in de werkbalk, waarbij altijd naar het volgende element wordt gescrold.
 • Veel kleine verbeteringen en bugfixes
 • Implementatie van een externe WCAG/BITV-test door BITV-Consult voor externe controle van optimale bruikbaarheid, ook met hulptechnologieën
 • Aan het begin van de scan wordt de pagina nu één keer naar beneden gescrolld om deze beter reproduceerbaar te maken. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van de testresultaten.
Foutvoorbeeld in Eye-Able Audit
Voorbeeld van foutvisualisatie in Eye-Able® Audit bij complexe fouten

Start van de begeleide tests

Update 3.0 introduceert de eerste geleide test voor alternatieve teksten voor afbeeldingen. Naast het controleren of er überhaupt een alt-tekst is ingesteld, kun je nu ook de kwaliteit van bestaande alt-teksten controleren. In de volgende update worden nog meer tests toegevoegd.

Voorbeeldscherm Audit begeleide test voor alternatieve teksten

Nieuwe regels en wijzigingen aan bestaande regels

Over het algemeen zijn de foutenteksten opnieuw herzien om de begrijpelijkheid voor alle kennisniveaus te verbeteren.

 

De nieuwe regels zijn wijzigingen in de WCAG als gevolg van de 2.2 update, bijvoorbeeld de nieuwe regel R104 - "Touch target is te klein". Veel regels helpen je nu ook om ARIA-fouten op de pagina te vinden en om pagina-regio's correct te gebruiken voor betere navigatie. De volgende regels zijn toegevoegd:

 

 • Nieuwe regel: R78 - "Inhoud niet opgenomen in paginaregio".
 • Nieuwe regel: R85 - "Tekstcontrast niet voldoende (verhoogd)".
 • Nieuwe regel: R86 - "ARIA Meter element heeft geen toegankelijke naam".
 • Nieuwe regel: R87 - "ARIA voortgangsbalk heeft geen toegankelijke naam".
 • Nieuwe regel: R88 - "Ontbrekend ARIA Braille-equivalent".
 • Nieuwe regel: R89 - "ARIA-knop, -link of -menu-item zonder toegankelijke naam".
 • Nieuwe regel: R90 - "ARIA-rol heeft ontbrekende attributen".
 • Nieuwe regel: R91 - "ARIA-tooltip heeft geen toegankelijke naam".
 • Neue Regel: R92 – „<blink> Element ist veraltet“
 • Nieuwe regel: R93 - "Geen mogelijkheid om inhoudsblokken te omzeilen".
 • Neue Regel: R94 – „Inkorrekte <dl>-Element Struktur“
 • Neue Regel: R95 – „<dt>- oder <dd>-Element nicht von <dl> umgeben“
 • Nieuwe regel: R96 - "Formulierveld heeft meerdere labels".
 • Nieuwe regel: R98 - "ARIA ID niet uniek".
 • Neue Regel: R99 – „Listen dürfen nur <li>-Elemente enthalten“
 • Neue Regel: R101 – „Vermeiden Sie <marquee>-Elemente“
 • Nieuwe regel: R102 - "Vermijd server-side image maps".
 • Nieuwe regel: R104 - "Contactdoel is te klein".
 • Nieuwe regel: R106 - "ARIA dialoog heeft geen toegankelijke naam".
 • Nieuwe regel: R108 - "ARIA Treeitem heeft geen toegankelijke naam".
 • Nieuwe regel: R110 - "Formulierveld heeft geen zichtbaar label".
 • Nieuwe regel: R111 - "Bannerregio staat niet op het hoogste niveau".
 • Nieuwe regel: R112 - "Aanvullende regio ligt niet op het hoogste niveau".
 • Nieuwe regel: R113 - "Contentinfo region is niet op het hoogste niveau".
 • Nieuwe regel: R114 - "Hoofdregio is niet op het hoogste niveau".
 • Nieuwe regel: R115 - "Er is meer dan één bannerregio beschikbaar".
 • Nieuwe regel: R116 - "Meer dan één regio voor inhoudsinfo beschikbaar".
 • Nieuwe regel: R117 - "Meer dan één hoofdregio aanwezig".
 • Nieuwe regel: R118 - "Er ontbreekt één hoofdregio".
 • Nieuwe regel: R119 - "Regio is niet uniek".
 • Nieuwe regel: R120 - "Scope-attribuut in tabel is onjuist".
 • Nieuwe regel: R121 - "Pagina heeft geen springlink naar de hoofdinhoud".
 • Neue Regel: R123 – „Tabelle hat identische <caption> und summary“
 • Nieuwe regel: R124 - "Identieke links met verschillende bestemmingen".

 

De volgende belangrijke wijzigingen werden aangebracht aan de bestaande regels:

 

 • R25 - "Contrast handmatig controleren" is geherclassificeerd als best practice
 • R32 - "ID niet uniek" werd ook geherclassificeerd als een best practice. Door een wijziging in WCAG als onderdeel van de 2.2 update, wordt WCAG 4.1.1 parsing niet langer als een fout beschouwd. ID's genereren alleen een fout als dit een toegankelijke naam dubbelzinnig maakt.
 • R56 - "Niet gedefinieerd ARIA-attribuut" is opgewaardeerd van Waarschuwing naar Fout en verplaatst van Best Practice naar WCAG 4.1.2.
 • R57 - "ARIA-waarde of -attribuut niet ondersteund" is opgewaardeerd van Waarschuwing naar Fout en verplaatst van Best Practice naar WCAG 4.1.2.
 • R58 - "ARIA-waarde niet toegestaan" is opgewaardeerd van Waarschuwing naar Fout en verplaatst van Best Practice naar WCAG 4.1.2.

Gemakkelijk voor iedereen

Heb je interesse? We helpen je graag verder.

Met meer dan 25 functies met betrekking tot digitale toegankelijkheid helpt Eye-Able je ook om je barrières op de lange termijn te verlagen. U kunt uw informatie voor iedereen toegankelijk maken en geen bezoekers uitsluiten - kortom: u kunt een nieuwe doelgroep aanboren zonder grote marketingvolumes.

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Begeleidingsgesprek

Niet-bindende raadpleging over digitale toegankelijkheid in het algemeen

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Analyse

Bespreking van mogelijke optimalisatiemogelijkheden op uw website

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Live demo

Presentatie van de assistentiesoftware direct op je website

Verdere bijdragen

Als je iets meer wilt: