Verklaring van toegankelijkheid

We breiden onze websites voortdurend uit en werken aan het verbeteren van onze eigen toegankelijkheid. Sommige inhoud passen we op een later tijdstip aan; je kunt hier zien wat dat is.

Verklaring over toegankelijkheid

Web Inclusion GmbH (Eye-Able®) streeft ernaar haar website www.eye-able.com toegankelijk te maken in overeenstemming met de nationale wetgeving ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. De technische vereisten voor toegankelijkheid zijn vastgelegd in deBarrierfreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV-Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) 2.0.

Deze verklaring over digitale toegankelijkheid geldt voor de website van Web Inclusion GmbH.

Wanneer is de toegankelijkheidsverklaring opgesteld?

Deze verklaring werd opgesteld of herzien op 18 september 2022.

De digitale toegankelijkheidscontrole werd door het bedrijf zelf uitgevoerd.

Hoe toegankelijk is het aanbod?

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Het voldoet gedeeltelijk aan de eisen van de BITV Barrièrevrije Informatietechnologie Verordening 2.0.

Welke inhoud is niet toegankelijk?

  1. Belemmering: ID-attributen niet altijd uniek
  2. Belemmering: Aria-rollen niet altijd geschikt
  3. Belemmering: oriëntatiepunten moeten worden verbeterd
  4. Belemmering: Aria-attributen niet altijd geschikt
  5. Barrière: Video's zonder audiobeschrijving en/of alternatief voor volledige tekst
  6. Belemmering: Geanimeerde tellers en vrijstaande getallen kunnen leiden tot onvolledige uitvoer via Jaws of NVDA in combinatie met Firefox.

De eliminatie van deze bekende defecten wordt momenteel gepland. Zodra deze planning is afgerond, wordt deze op deze pagina gepubliceerd.

Barrières melden en informatie opvragen over de toegankelijkheid van deze website

Wilt u ons informeren over bestaande barrières of informatie aanvragen over de implementatie van toegankelijkheid? Voor uw feedback en alle andere informatie kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke contactpersonen op info@eye-able.com.

contactpersoon voor barrièrevrije toegankelijkheid:

 

Web Inclusion GmbH
Gartenstraße 12c
97276 Margetshöchheim
E-mail: info@eye-able.com

Contactgegevens van de handhavingsinstantie

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik
St.-Martin-Straße 47
81541 München
E-Mail: bitv@bayern.de
Internet: ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html