Nowe narzędzie: Prosty język. Kliknij przycisk i wypróbuj na żywo

Niewidzialne bariery w życiu codziennym i gdzie je znaleźć

Mężczyzna siedzi przed laptopem i rozpaczliwie dotyka czoła.

Proszę udostępnić post:

Mężczyzna siedzi przed laptopem i rozpaczliwie dotyka czoła.

Niewidzialne bariery w życiu codziennym i gdzie je znaleźć

Proszę udostępnić ten post:

Mężczyzna siedzi przed laptopem i rozpaczliwie dotyka czoła.

W naszym codziennym życiu często napotykamy przeszkody, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Te niewidzialne bariery mogą przybierać różne formy i wpływać na ludzi z różnych środowisk i okoliczności.  

 

Niewidzialne bariery mogą przejawiać się w różnych obszarach. Od interakcji społecznych po wyzwania zawodowe i stresy osobiste. Na przykład uprzedzenia lub stereotypy wobec pewnych grup ludzi mogą tworzyć niewidzialne bariery, które ograniczają ich możliwości i wpływają na ich doświadczenia. Może to prowadzić do niesprawiedliwego traktowania ludzi ze względu na takie cechy, jak płeć, pochodzenie etniczne lub status społeczny. 

 

Inne niewidzialne bariery można znaleźć w problemach ze zdrowiem psychicznym, które często nie są oczywiste, ale nadal mogą mieć znaczący wpływ na samopoczucie i wydajność danej osoby. Oczywiście mogą one również występować w połączeniu z niewidocznymi i widocznymi niepełnosprawnościami. Na przykład osoby cierpiące na lęk, depresję lub inne choroby psychiczne mogą napotkać niewidzialne bariery, które utrudniają zaangażowanie lub produktywność. Istnieje wiele możliwych niewidocznych barier dla niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem psychicznym. 

 

Oczywiście, takie niewidzialne przeszkody mogą również występować w formie fizycznej. Na przykład w postaci barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub czynników środowiskowych wpływających na samopoczucie, takich jak hałas lub ekspozycja na światło. 

 

Oto kilka przykładów barier, które często są pomijane w życiu codziennym: 

Wybory bez barier

Nawet jeśli fizyczne budynki, w których odbywa się głosowanie, są dostępne, sam proces głosowania nie jest automatycznie dostępny. Same kabiny wyborcze muszą być sprawdzane, aby upewnić się, że nie stanowią barier dla osób z pewnymi niepełnosprawnościami.

Na przykład osobom z wadami wzroku lub funkcji poznawczych może być trudno uzyskać niezbędne informacje o wyborach (o partiach/politykach, ich programie wyborczym, dostępności lokali wyborczych itp.). 

Bariery cyfrowe

Wiele stron internetowych i aplikacji (około 75% największych sklepów internetowych, według badania przeprowadzonego przez Aktion Mensch) nie jest zaprojektowanych tak, aby były pozbawione barier, a tym samym wykluczają osoby niepełnosprawne. Typowe problemy to słaby kontrast, nieoznaczone obrazy lub brak alternatywnego tekstu dla użytkowników niedowidzących.

Ponadto skomplikowane struktury nawigacyjne lub brak napisów mogą utrudniać osobom niedosłyszącym korzystanie z zasobów internetowych. Tworzenie dostępnych treści cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do informacji i usług. 

Przeciążenie sensoryczne

Przestrzenie z przytłaczającym hałasem lub bodźcami wzrokowymi mogą być niedostępne dla osób z autyzmem lub zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Właściciele firm mogą rozważyć zaoferowanie świadomych sensorycznie godzin otwarcia sklepów lub, na przykład w muzeach itp., specjalnychgodzin zwiedzania. Specjalnie oznaczone strefy ciszy mogą przynieść ulgę osobom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 

Ograniczenia dotyczące zwierząt asystujących

W niektórych przestrzeniach publicznych i prywatnych nadal bezprawnie ogranicza się dostęp do zwierząt asystujących. Ograniczenia te mogą przybrać formę całkowitej odmowy dostępu do obszaru lub usługi, a także mniej poważnych środków, takich jak pobieranie dodatkowych opłat za sprzątanie dla osób korzystających ze zwierzęcia asystującego. 

Brak pomocy dotykowych i słuchowych

Brak sygnałów dotykowych lub dźwiękowych, na przykład na przejściach dla pieszych, może bardzo utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Pomocna może być instalacja wykrywalnych ostrzeżeń i dźwiękowych sygnalizatorów przejazdowych . 

Nierówności podłogi i powierzchni

Wiele przestrzeni publicznych, zwłaszcza na zewnątrz i w starszych budynkach, ma nierówne powierzchnie lub nagłe zmiany posadzki. Bariery, które często w ogóle nie są zauważane przez osoby, które nie są dotknięte chorobą, ale które mogą być ogromną przeszkodą. Przeszkody mogą być poważną przeszkodą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się. 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że niewidzialne bariery są często subtelne i trudne do zidentyfikowania, ale nadal mogą mieć poważne konsekwencje. Uświadamiając sobie te bariery i podejmując działania w celu ich przezwyciężenia, tworzymy bardziej inkluzywne i sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy może w pełni wykorzystać swój potencjał. 

Łatwy dla każdego

Czy są Państwo zainteresowani? Z przyjemnością Państwu pomożemy.

Dzięki ponad 25 funkcjom związanym z dostępnością cyfrową, Eye-Able pomaga również w ograniczaniu barier w dłuższej perspektywie. Mogą Państwo udostępnić swoje informacje wszystkim i nie wykluczać żadnych odwiedzających - krótko mówiąc: mogą Państwo dotrzeć do nowej grupy docelowej bez dużych nakładów marketingowych.

Ikona pokazuje rysunek dostępności

Rozmowa doradcza

Niewiążące konsultacje w sprawie ogólnej dostępności cyfrowej

Ikona pokazuje rysunek dostępności

Analiza

Omówienie możliwego potencjału optymalizacji Państwa strony internetowej

Ikona pokazuje rysunek dostępności

Demo na żywo

Prezentacja oprogramowania pomocniczego bezpośrednio na Państwa stronie internetowej

Dalszy wkład

Jeśli chcą Państwo trochę więcej: