Deklaracja dostępności

Stale rozbudowujemy nasze strony internetowe i pracujemy nad poprawą ich dostępności. Dostosowujemy niektóre treści w późniejszym terminie; mogą Państwo dowiedzieć się, co to jest tutaj.

Deklaracja w sprawie dostępności

Web Inclusion GmbH (Eye-Able®) dokłada wszelkich starań, aby jej strona internetowa www.eye-able.com była dostępna zgodnie z krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102. Wymagania techniczne dotyczące dostępności są określone w rozporządzeniu w sprawie technologii informacyjnych bezbarier (BITV-Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) 2.0.

Niniejsza deklaracja dotycząca dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Web Inclusion GmbH.

Kiedy utworzono oświadczenie o dostępności?

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone lub zmienione w dniu 18 września 2022 r.

Cyfrowa kontrola dostępności została przeprowadzona przez samą firmę.

Jak dostępna jest oferta?

Ta strona internetowa jest częściowo dostępna. Częściowo spełnia ona wymogi rozporządzenia BITV w sprawie technologii informacyjnych bez barier 2.0.

Jakie treści nie są dostępne?

  1. Bariera: Atrybuty ID nie zawsze są unikalne
  2. Bariera: Role Arii nie zawsze są odpowiednie
  3. Bariera: Punkty orientacyjne wymagają poprawy
  4. Bariera: Atrybuty Arii nie zawsze są odpowiednie
  5. Bariera: Filmy bez audiodeskrypcji i/lub alternatywy w postaci pełnego tekstu
  6. Bariera: Animowane liczniki i wolnostojące liczby mogą prowadzić do niekompletnych danych wyjściowych za pośrednictwem Jaws lub NVDA w połączeniu z Firefoksem.

Eliminacja tych znanych usterek jest obecnie planowana. Jak tylko plan ten zostanie sfinalizowany, zostanie on opublikowany na tej stronie.

Proszę zgłaszać bariery i prosić o informacje na temat dostępności tej strony internetowej.

Czy chcieliby Państwo poinformować nas o istniejących barierach lub poprosić o informacje na temat wdrażania dostępności? W celu uzyskania opinii i wszelkich innych informacji prosimy kontaktować się z naszymi odpowiedzialnymi osobami kontaktowymi pod adresem info@eye-able.com.

osoba kontaktowa ds. dostępności bez barier:

 

Web Inclusion GmbH
Gartenstraße 12c
97276 Margetshöchheim
E-mail: info@eye-able.com

Dane kontaktowe organu egzekucyjnego

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik
St.-Martin-Straße 47
81541 München
E-Mail: bitv@bayern.de
Internet: ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html