🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Sosiale medier: tilgjengelighet på Instagram, TikTok og co.

Mobiltelefonene er spredt ut som en kortstokk. En bokstav i ordet "social" vises på hver av skjermene. I bakgrunnen kan man se logoene til flere sosiale medier.

Del innlegget:

Mobiltelefonene er spredt ut som en kortstokk. En bokstav i ordet "social" vises på hver av skjermene. I bakgrunnen kan man se logoene til flere sosiale medier.

Sosiale medier: tilgjengelighet på Instagram, TikTok og co.

Del dette innlegget:

Mobiltelefonene er spredt ut som en kortstokk. En bokstav i ordet "social" vises på hver av skjermene. I bakgrunnen kan man se logoene til flere sosiale medier.

Enten det er TikTok, Instagram eller LinkedIn. Sosiale medier spiller en avgjørende rolle i den moderne verden. Spesielt når det gjelder sosial interaksjon. Hver dag kommuniserer vi med kjente og ukjente mennesker over hele verden og deler bilder og videoer på nettet. Sosiale medier kan være et fantastisk verktøy for å bringe alle nærmere hverandre. Men... virkelig alle?

 

Mange ekskluderes fra sosiale plattformer på grunn av manglende tilgjengelighet eller fordi de rett og slett synes det er vanskeligere å delta. Derfor stilte vi oss selv følgende spørsmål: Er ikke slike plattformer designet for å nå ut til så mange som mulig?

 

Svaret er selvfølgelig: Ja, det er de. Vi har oppsummert for deg hvordan også du enkelt kan gjøre dine fremtidige innlegg tilgjengelige for flere.

Tilgjengelighet på Instagram

På Instagram lastes det hovedsakelig opp bilder, men også videoer. Her kan det være vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne å fange opp alle innleggene på riktig måte. I hvert fall hvis man ikke benytter seg av noen av mulighetene.

Legg til undertekster

Den sosiale medieplattformen tilbyr en automatisk undertekstfunksjon for filmruller og feedvideoer for å gjøre det enklere for alle å delta digitalt. Denne funksjonen kan aktiveres og deaktiveres under "Avanserte innstillinger".

 

Her er våre instruksjoner: Opprett et nytt videoinnlegg. I det siste menypunktet, der du kan legge til bildetekst og markere personer, vises "Avanserte innstillinger" nederst. Her finner du punktet "Vis undertekster".

Alternative tekster til bilder

Instagram gjør det mulig å legge til alternative tekster til bilder. Dette er korte og konsise bildebeskrivelser som kan spilles av i lydformat ved hjelp av såkalte "skjermlesere". De gjør det mulig for personer med synsvansker og funksjonsnedsettelser å forstå bildene. Du finner instruksjonene for selve plattformen her.

 

Og vår her: Opprett et nytt innlegg. Etter valget "Filter" har du mulighet til å markere steder og personer og legge til musikk. Her finner du punktet "Avanserte innstillinger" nederst. I disse innstillingene har du mulighet til å legge til alternativ tekst.

Tilgjengelighet på TikTok

Som en av de største sosiale-medier-plattformer, TikTok spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilgjengelighet. Det finnes ulike alternativer for dette.

Legg til undertekster

Også TikTok har også automatiske undertekster. Dette hjelper ikke bare personer med hørselsproblemer, men også brukere som ser videoer i støyende omgivelser med å forstå innholdet. Ett trinntrinn for trinntrinn for trinn-veiledninghvordan du legger til undertekster i TikTok legger til, kan du finne her.

 

Dette er hvordan det gjøres: Du oppretter et nytt videoinnlegg og går til redigeringsskjermen. Her finner du funksjonen "Undertekster" nederst til høyre. Disse kan enkelt kan også redigeres hvis det har oppstått feil.

Beskrivelser for videoer

TikTok lastes det nesten utelukkende opp videoer. Det kan derfor være spesielt nyttig her å forklarefor å forklare innholdet nærmere. Den tekstsignatur kan brukes innholdet av videoer mer detaljert beskrive innholdet i videoer. Det hjelper å være så presis som mulig å være. Dette kan menneskern med synsfunksjonsnedsettelser og synsnedsettelser en omfattenderes forståelse for alle, fordi tekstteksten kan fanges opp av såkalte "skjermlesere" og legges ut i lydformat.

Tilgjengelighet på LinkedIn

LinkedIn er en plattform som brukes mye av fagfolk og bedrifter. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å gjøre innleggene dine mer tilgjengelige.

Undertekster for videoer

LinkedIn har selvfølgelig også en funksjon for automatisk teksting. Du kan aktivere denne på følgende måte:

Bare start et nytt innlegg og sett inn en video. Den automatiske undertekstfunksjonen skal da kunne velges under "CC" under videoen, i tillegg til muligheten til å laste opp undertekster manuelt.

Alternative tekster til bilder

På LinkedIn er det også mulighet for å legge ut alternative tekster.

Du kan gjøre dette ved å starte etinnlegg og laste opp et bilde. Etter at du har innlegget bildet bildet finner du dfunksjonen funksjonen under bildet under "ALT".

Her er noen generelle tips:

Vær oppmerksom på kontraster

God lesbarhet er avgjørende. Det bør sikres at tekster på bilder og i videoer har tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen.

Skriv hashtags i "CamelCase".

"CamelCase" betyr at den første bokstaven i hvert ord skrives med stor forbokstav. For eksempel #DigitalAccessibility, som gjør hashtaggene lettere å forstå for brukere av skjermlesere.

Brukervennlige bildetekster

Holdhold tekstene korte og konsise. Lange, kompliserte setninger kan være vanskelig å forstå for skjermleserbrukere.brukere eller personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Bruk få "emojis"

Emojier er populære på sosiale medier, men de kan være irriterende og distraherende for personer med nedsatt syn som bruker skjermlesere, ettersom de beskrives i rekkefølge.

Opprettelsen av tilgjengelig innhold på sosiale medier er en viktig skritt mot et mer mangfoldig og samarbeidende samfunn et mer mangfoldig og samarbeidende samfunn. Ved å dele de ovennevnte tipsene på plattformer som LinkedIn, LinkedIn, TikTok og Instagrambidrar vi med alle bidrar alle til det faktum at digitale bidrag er tilgjengelige og skaper et miljø der ingen er ekskludert.ekskludert.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer:

Bildet viser 4 skjemaer som er gjennomsiktige. Bak dem kan du se to hender som betjener en bærbar datamaskin.

Når elektroniske skjemaer blir et hinder

Alle kjenner til dem, men ikke alle elsker dem: I dag snakker vi om nettskjemaer! Vi kjenner alle til situasjonen: Et produkt bestilles fra en nettbutikk, og utvalget av