🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Eye-Able® Revisjon - Oppdatering 3.0

Oppdatering Eye-Able Audit 3.0

Del innlegget:

Oppdatering Eye-Able Audit 3.0

Eye-Able® Revisjon - Oppdatering 3.0

Del dette innlegget:

Oppdatering Eye-Able Audit 3.0

I forbindelse med publiseringen av WCAG 2.2(les mer her i artikkelen vår) har vi publisert en større oppdatering av Eye-Able® Audit. Den har hovedsakelig forbedret brukervennligheten, revisjonsomfanget og utseendet. Den nye oppdateringen utvider Audit med sikte på å være det mest omfattende verktøyet for tilgjengelighetsrevisjon, samtidig som brukervennligheten og forståeligheten av feil er høy for alle brukergrupper.

Oppdateringen har innvirkning på vurderingen din i Eye-Able Report. På grunn av de nye revisjonstrinnene og endringene som følger av WCAG 2.2, kan vurderingen i noen tilfeller bli dårligere og antall feil kan øke. Følgende endringer er inkludert i Audit 3.0:

Generelle forbedringer

 • Visuell forbedring av verktøylinjen, spesielt verktøy- og lenkeområdet.
 • 34 Nye testtrinn fra ulike områder av WCAG 2.2 og for å støtte regler for beste praksis
 • Betydelig forbedring av forhåndsvisningen av feil og tips, for eksempel er Tag nå vanligvis oppgitt for manglende elementer.
 • Ansvar (design, kode eller innhold) vises nå i feiloversikten i Audit.
 • Introduksjon av en ny fokusmodus for skjermlesere, som gjør det mulig for skjermlesere å "markere" feilene.
 • Det er nå mulig å hoppe mellom markerte feil ved hjelp av pilene på verktøylinjen, slik at du alltid ruller til neste element.
 • Mange små forbedringer og feilrettinger
 • Implementering av en ekstern WCAG/BITV-test av BITV-Consult for ekstern kontroll av optimal brukervennlighet, også med hjelpemidler.
 • I begynnelsen av skanningen rulles siden nå helt ned én gang for å gjøre den mer reproduserbar. Dette øker nøyaktigheten av testresultatene.
Eksempel på feil i Eye-Able Audit
Eksempel på feilvisualisering i Eye-Able® Revisjon ved komplekse feil

Start av de veiledede testene

Oppdateringen 3.0 introduserer den første guidede testen for alternative tekster til bilder. I tillegg til å sjekke om det i det hele tatt er angitt en alt-tekst, kan du nå også sjekke kvaliteten på eksisterende alt-tekster. Flere tester vil bli lagt til i neste oppdatering.

Eksempelbilde Revisjonsveiledet test for alternative tekster

Nye regler og endringer i eksisterende regler

Generelt er feiltekstene revidert på nytt for å gjøre dem mer forståelige for alle kunnskapsnivåer.

 

De nye reglene er endringer i WCAG som følge av 2.2-oppdateringen, for eksempel den nye regelen R104 - "Berøringsmålet er for lite". Mange regler hjelper deg nå også med å finne ARIA-feil på siden og å bruke sideregioner riktig for bedre navigering. Følgende regler er lagt til:

 

 • Ny regel: R78 - "Innhold som ikke er inkludert i sideregionen".
 • Ny regel: R85 - "Tekstkontrast ikke tilstrekkelig (økt)".
 • Ny regel: R86 - "ARIA Meter-elementet har ikke noe tilgjengelig navn".
 • Ny regel: R87 - "ARIA-fremdriftslinjen har ikke noe tilgjengelig navn".
 • Ny regel: R88 - "Manglende ARIA Braille-ekvivalent".
 • Ny regel: R89 - "ARIA-knapp, lenke eller menyelement uten tilgjengelig navn".
 • Ny regel: R90 - "ARIA-rolle mangler attributter".
 • Ny regel: R91 - "ARIA tooltip har ikke noe tilgjengelig navn".
 • Neue Regel: R92 – „<blink> Element ist veraltet“
 • Ny regel: R93 - "Manglende mulighet til å omgå innholdssperrer".
 • Neue Regel: R94 – „Inkorrekte <dl>-Element Struktur“
 • Neue Regel: R95 – „<dt>- oder <dd>-Element nicht von <dl> umgeben“
 • Ny regel: R96 - "Skjemafelt har flere etiketter".
 • Ny regel: R98 - "ARIA ID ikke unik".
 • Neue Regel: R99 – „Listen dürfen nur <li>-Elemente enthalten“
 • Neue Regel: R101 – „Vermeiden Sie <marquee>-Elemente“
 • Ny regel: R102 - "Unngå bildekart på serversiden".
 • Ny regel: R104 - "Berøringsmål er for lite".
 • Ny regel: R106 - "ARIA-dialog har ikke noe tilgjengelig navn".
 • Ny regel: R108 - "ARIA-Treeitem har ikke noe tilgjengelig navn".
 • Ny regel: R110 - "Skjemafelt har ingen synlig etikett".
 • Ny regel: R111 - "Bannerregionen er ikke på øverste nivå".
 • Ny regel: R112 - "Tilleggsregion er ikke på øverste nivå".
 • Ny regel: R113 - "Contentinfo-regionen er ikke på øverste nivå".
 • Ny regel: R114 - "Hovedregionen er ikke på øverste nivå".
 • Ny regel: R115 - "Mer enn én bannerregion til stede".
 • Ny regel: R116 - "Mer enn én Contentinfo-region tilgjengelig".
 • Ny regel: R117 - "Mer enn én hovedregion til stede".
 • Ny regel: R118 - "En hovedregion mangler".
 • Ny regel: R119 - "Region er ikke unik".
 • Ny regel: R120 - "Omfangsattributtet i tabellen er feil".
 • Ny regel: R121 - "Siden har ingen hopplenke til hovedinnholdet".
 • Neue Regel: R123 – „Tabelle hat identische <caption> und summary“
 • Ny regel: R124 - "Identiske lenker med forskjellige mål".

 

Følgende større endringer ble gjort i eksisterende regler:

 

 • R25 - "Kontroller kontrast manuelt" ble omklassifisert til beste praksis.
 • R32 - "ID ikke unik" ble også omklassifisert til beste praksis. På grunn av en endring i WCAG i forbindelse med 2.2-oppdateringen anses ikke parsing i henhold til WCAG 4.1.1 lenger som en feil. ID-er genererer bare en feil hvis dette gjør et tilgjengelig navn tvetydig.
 • R56 - "Udefinert ARIA-attributt" er oppgradert fra advarsel til feil og flyttet fra beste praksis til WCAG 4.1.2.
 • R57 - "ARIA-verdi eller -attributt støttes ikke" ble oppgradert fra advarsel til feil og flyttet fra beste praksis til WCAG 4.1.2.
 • R58 - "ARIA-verdi ikke tillatt" ble oppgradert fra advarsel til feil og flyttet fra beste praksis til WCAG 4.1.2.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: