🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Åpne øynene når det gjelder webdesign! - Fargeblindhet på Internett

Skjermen på den bærbare datamaskinen viser et regnbuehjerte i farger og et uten farger.

Del innlegget:

Skjermen på den bærbare datamaskinen viser et regnbuehjerte i farger og et uten farger.

Åpne øynene når det gjelder webdesign! - Fargeblindhet på Internett

Del dette innlegget:

Skjermen på den bærbare datamaskinen viser et regnbuehjerte i farger og et uten farger.

Når det gjelder tilgjengelig webdesign, gjenstår det fortsatt mye å gjøre: 70 % av alle nettsteder på Internett er ikke tilgjengelige. tilgjengelige og ekskluderer dermed mange mennesker ekskludert. Det kan være ulike årsaker til dette. En av dem kan være at det respektive innholdet på en side er visuelt ikke er visuelt inkluderende. Det er imidlertid viktig å huske på at ikke alle brukere brukere farger og kontraster kan oppfatte farger og kontraster på samme måte. Man se på sitt eget nettsted med andre øyne. Hvilke fordeler tilgjengelig webdesign kan ha for deg når det gjelder fargeblindhet, og hva som må tas i betraktning når det gjeldermå tas i betraktningi denne artikkelen.

Fargeblindhet omfatter ulike tilstander, blant annet monokromasi (manglende evne til å se farger), tritanopi (manglende evne til å se forskjell på blått og gult), deuteranopi (manglende evne til å se grønt) og protanopi (manglende evne til å se rødt).

Hva betyr universell utforming av nettet for fargeblindhet?

Webtilgjengelighet for fargeblindhet betyr at nettstedet utformes slik at det kan forstås og brukes av personer som ikke fullt ut kan skille mellom farger. Dt omfatter faktorer som f.eks. kontrast uog tekststørrelse. For å oppfylle tilgjengelighetsstandardene utformes nettsteder ved hjelp av standarden for webinnhold Tilgjengelighet retningslinjer for innholdstilgjengelighet (WCAG) målt, som som definerer minimumskontrastforhold, fargedefinisjoner og mer.

Fargetilgjengelighet på nettsteder gir flere fordeler

  • Etisk ansvar: Det er en forpliktelse til å skape en digital verden der alle har lik tilgang til informasjon og tjenester, uavhengig av funksjonsevne.

 

  • Juridisk overholdelse: Manglende overholdelse av tilgjengelighetsstandarder kan føre til juridiske problemer, for eksempel søksmål og bøter. Det er en proaktiv tilnærming å sørge for at nettstedet ditt tar hensyn til fargeblindhet og andre funksjonshemminger.

 

  • Bedre brukeropplevelse: Tilgjengelighetsstandarder kommer alle brukere til gode. Kompleks og uklar fargebruk kan være frustrerende for alle og føre til høyere avvisningsrater.

 

Fakta: I en undersøkelse om tilgjengelighet i 2021 viste det seg at 86 % av de 1 million største nettstedene ikke oppfylte minstekravene til fargekontrast. nettsteder ikke oppfylte minstekravene til fargekontrastforhold.

Elementer som kanskje ikke er tilgjengelige for fargeblinde brukere:

  • Elementer med lav kontrast: Dårlig kontrast kan gjøre bilder, videoer og andre visuelle elementer vanskelige å skille ut for personer med begrenset fargesans.

 

  • Tekstens lesbarhet: Valg av skrifttype, skriftstil, skriftstørrelse og mellomrom kan påvirke tekstens lesbarhet.

 

  • Tekstoverlegg på bilder: Overlagret tekst på bilder kan konkurrere med bildeinnholdet og gjøre det vanskeligere å lese.

 

  • Hyperkoblinger i teksten: Lenker må være godt synlige utover fargen, ettersom noen brukere ikke legger merke til fargeendringer når de holder musepekeren over lenker.

 

  • Plassholdertekster i skjemaer: Tekst i skjemafelt bør ha tilstrekkelig kontrast til at det er tydelig at det er inndatatekst.

 

Det høye antallet utilgjengelige nettsteder understreker at det haster med å gjøre nettinnhold tilgjengelig for personer med fargeblindhet. Det er ikke bare en etisk forpliktelse, men også en juridisk forpliktelse og en grunnleggende forbedring av brukeropplevelsen for alle. Så hold øynene åpne når det gjelder webdesign!

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: