🎉 Nytt verktøy: Enkelt språk. Klikk på knappen og prøv det live

Posisjonens justeringsmuligheter

Bildet viser bokstavkuber som danner ordet "CHANGE".

Del innlegget:

Les mer om tilpasningsmulighetene i programvaren.
Bildet viser bokstavkuber som danner ordet "CHANGE".

Posisjonens justeringsmuligheter

Del dette innlegget:

Bildet viser bokstavkuber som danner ordet "CHANGE".
Les mer om tilpasningsmulighetene i programvaren.

Etter integreringen vises ikonet for Eye-Able® øverst til høyre på nettsiden og nederst til høyre på mobilsiden. Som standard er ikonet fast i forhold til visningsvinduet og forblir i samme posisjon selv når du blar.

Standardverdiene er desktop øverst: 10 % og mobil nederst: 15 %.

Følgende alternativer er tilgjengelige for å justere posisjonen:

Mulighet for tilpasning av skrivebordet

Tilpasningsevne Mobil

Den nøyaktige posisjonen kan vises som CSS topp-verdi enten i % eller i px. Angivelse i % har den fordelen at posisjonen tilpasser seg ulike visningsportaler. Med en angivelse i piksler vises ikonet med samme toppavstand i alle visningsportaler. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å plassere ikonet rett under navigeringslinjen for å unngå overlapping. Ikonet Eye-Able kan vises både på høyre og venstre side.

Merk: Alle mulige posisjoner kan prøves ut ved hjelp av dra og slipp-mekanismen (klikk lenge og hold nede på ikonet).

I brukervennlighetstester har mobilposisjonen nederst til høyre vist seg å være den beste. Konfigurasjonen av mobilposisjonen fungerer på samme måte som på skrivebordet, med den eneste forskjellen at i stedet for den øverste posisjonen er det nederste-posisjonen justeres.

Hvis du er i administrert modus på Eye-Able , kan du enkelt justere posisjonen med konfiguratoren.

Enkelt for alle

Er du interessert? Vi hjelper deg gjerne.

Med mer enn 25 funksjoner for digital tilgjengelighet hjelper Eye-Able deg også med å redusere barrierene på lang sikt. På denne måten gjør du informasjonen din tilgjengelig for alle og ekskluderer ingen besøkende - kort sagt: du får tilgang til en ny målgruppe uten store markedsføringsvolumer.

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Konsultasjon

Ikke-bindende høring om digital tilgjengelighet generelt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Analyse

Diskusjon om mulig optimaliseringspotensial på nettstedet ditt

Ikonet viser tilgjengelighetstall

Live demo

Presentasjon av assistanseprogramvaren direkte på nettstedet ditt

Flere bidrag

Hvis det kan være litt mer: