🎉 Uusi työkalu: Yksinkertainen kieli. Klikkaa painiketta ja kokeile sitä livenä

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista lyhyesti

Jaa viesti:

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista lyhyesti

Jaa tämä viesti:

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edistää ja suojelee vammaisten henkilöiden oikeuksia. Se on yhteiskunnallemme välttämätön asiakirja, koska se sai aikaan perustavanlaatuisen muutoksen poliittisissa asenteissa vammaisia kohtaan, kun se otettiin käyttöön. Sen mukaan Saksan ihmisoikeusinstituutin mukaanse loi ihmisoikeuslähestymistavan:

Vammaisilla ihmisillä on ihmisoikeudet, ja valtiolla on velvollisuus kunnioittaa, taata ja suojella vammaisten oikeuksia. Tässä käsityksessä vammaisuus nähdään ihmisen monimuotoisuuden rikkautena.

Tätä yleissopimusta noudattavien valtioiden edistymistä seurataan ja arvostellaan niin sanotuissa tilannekatsauksissa. Toinen ja kolmas tilannekatsaus tehtiin viime vuoden elokuussa. Liittovaltion konferenssi järjestetään Saksassa lähitulevaisuudessa. Alkuperäinen päivämäärä, 27. helmikuuta 2024, ei ole enää voimassa, emmekä ole vielä löytäneet uutta päivämäärää.

Mikä on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista?

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on kansainvälinen sopimus, jonka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 13. joulukuuta 2006.
Sen päätavoitteena on suojella ja edistää vammaisten oikeuksia ja ihmisarvoa maailmanlaajuisesti. Yleissopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen ja yhtäläiset oikeudet, ja se konkretisoi muissa ihmisoikeussopimuksissa jo tunnustetut vammaisten ihmisoikeudet.
Kansainvälisesti se tuli voimaan 3. toukokuuta 2008. Yleissopimuksen määräysten mukaisesti se tuli Saksassa voimaan 26. maaliskuuta 2009, ja siitä lähtien sitä on sovellettu myös täällä, ja kaikkien valtion laitosten on pantava se täytäntöön. YK:n CRPD:n täytäntöönpanon varmistamiseksi ja edistymisen tai puutteiden seuraamiseksi perustettiin vuonna 2009 Saksan ihmisoikeusinstituutin "seurantakeskus".

Toinen ja kolmas valtiontutkinto: tässä on tehtävä jotakin

"Olemme eri alueilla eri etäisyyksillä täydestä osallistumisesta ja itsemääräämisoikeudesta. Joillakin aloilla on enemmän oikeudellisia säännöksiä ja poliittisia toimia, kuten virallisten rakennusten esteettömyys, mutta elämä ei tapahdu vain toimistoissa", sanoo ihmisoikeuksien seurantalaitoksen johtaja Britta Schlegel.

Koulutus:

Koulutusalan haasteet näkyvät motivaation puutteena ja osallisuuden torjumisena. "Koulusektorilla on selvästi nähtävissä, että suuri osa yhteiskunnasta suhtautuu siihen epäilevästi tai vastustavasti, koska vammaisista lapsista vallitsee stereotypioita", Schlegel sanoo.

Joissakin osavaltioissa erityiskoulujen oppilaiden osuus on pysähtynyt tai jopa kasvanut. Inklusiivisia kouluja pidetään puolittaisina, mikä johtaa segregaatioon ja puutteellisiin elämänkulkutapoihin.

Itsemääräämisoikeuden puute:

Valvontaelin korostaa itsemääräämisoikeuden puutetta erityisesti kouluissa ja työpajoissa. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että on mahdollista hyödyntää yksilöllisiä palveluja ja että ei tarvitse toimia "pitkälle kehittyneessä erityisrakenteiden järjestelmässä".
Vuodesta 2022 lähtien on ollut olemassa suuntaviivat laitoshoidon purkamisesta eli laitoshoitopaikkojen vähentämisestä. Järjestelmän tulisi tarjota vammaisille henkilöille enemmän yksilöllisiä tukipalveluja. Laitosten purkaminen on kuitenkin edennyt vain vähän. Selkeä strategia puuttuu, ja taloudelliset resurssit ohjataan edelleen pääasiassa laitoshoitoon.

Ei suojaa väkivallalta:

Vammaiset ihmiset ovat erityisesti suljetuissa järjestelmissä alttiimpia väkivallalle. Laitoksissa ei vieläkään ole riippumatonta valvontaelintä, joka valvoisi laitoksissa tapahtuvaa väkivallalta suojelua, kuten YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 16 artiklassa edellytetään.
Oikeussuojakeinoja ei ole tosiasiallisesti saatavilla, naisten turvakoteihin ei ole pääsyä, ja vaikka sosiaaliturvasäännöstön 37 a kohdassa edellytetään väkivallalta suojelua koskevia käsitteitä, tehokkaita valvontatoimia tai vähimmäisvaatimuksia ei ole.

Kaikki nämä puutteet on tunnustettu myös seuraavissa asiakirjoissa komitean loppuhuomautuksissa jotka julkaistiin englanniksi 8. syyskuuta 2023.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on muuttanut merkittävästi tapaa, jolla vammaisia kohdellaan. Se edistää osallistavaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Tuleva konferenssi, jossa tarkastellaan toista ja kolmatta tarkistusta, tarjoaa tilaisuuden käsitellä haasteita ja työskennellä yhdessä sellaisen maailman puolesta, jossa vammaisten oikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan. Tämä prosessi ei ole vain sopimusvaltioiden uudelleentarkastelu, vaan myös kollektiivinen sitoutuminen esteettömään ja syrjimättömään maailmaan.

Helppoa kaikille

Kiinnostunut? Autamme sinua mielellämme.

Yli 25 digitaalisen saavutettavuuden ympärillä olevaa toimintoa auttaa Eye-Able auttaa sinua myös vähentämään esteitäsi kestävästi. Näin tuot tietosi kaikkien saataville etkä sulje kävijöitä pois – lyhyesti: Avaat uuden kohderyhmän ilman suuria markkinointivolyymeja.

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Konsultaatio

Ei-sitova kuuleminen digitaalisesta saavutettavuudesta yleensä

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Analyysi

Keskustelu mahdollisista optimointimahdollisuuksista verkkosivustollasi

Kuvake näyttää helppokäyttöisyysluvun

Live-esittely

Tukiohjelmiston esittely suoraan verkkosivustollasi

Lisää artikkeleita

Jos haluat jotain enemmän:

Kuvassa on 4 lomaketta, jotka ovat läpinäkyviä. Niiden takana näkyy kaksi kättä, jotka käyttävät kannettavaa tietokonetta.

Kun verkkolomakkeista tulee este

Kaikki tuntevat ne, mutta kaikki eivät rakasta niitä: Tänään puhumme verkkolomakkeista! Me kaikki tiedämme tilanteen: Jokin tuote tilataan verkkokaupasta, valintamahdollisuus