Jak zainstalować Eye-Able w zaledwie kilka minut?

Kod Państwa strony internetowej:

Eye-Able można zintegrować z Państwa witryną na różne sposoby:

1. integracja poprzez serwer Eye-Able

Proszę skopiować poniższy kod i wkleić go na końcu nagłówka swojej strony internetowej:

				
					<script async src="https://cdn.eye-able.com/configs/www.IHREDOMAIN.com"></script> 
<script async src="https://cdn.eye-able.com/public/js/eyeAble.js"></script>
				
			

Podczas integracji proszę zawsze używać atrybutu asynchroniczności "async".

Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji dotyczących różnych CMS, proszę kliknąć te linki:

2. integracja poprzez serwer Eye-Able z dynamicznym przeładowywaniem

Ta integracja różni się od wariantu 1 tym, że dane są ładowane z serwera Eye-Able dopiero po kliknięciu ikony Eye-Able . Zmniejsza to liczbę połączeń wychodzących, ale wymaga więcej kodu w Państwa nagłówku. Integracja z Państwa witryną odbywa się po prostu poprzez umieszczenie następującego pliku w nagłówku Państwa witryny:

				
					<script>
let eA_domain =;
let eA_top = "15%"; //Top-Position des Icons z.B. "200px" oder "calc(50% -44px)"
let eA_side = "right"; //Seitenposition Icon z.B. "left"
let eA_bottom = "15%"; //Mobile bottom position

function aEA() {
  let eA_h = document.querySelector('head') || document.body;
  let s = document.createElement('script');
  let c = document.createElement('script');
  s.src = 'https://www.eye-able-cdn.com/test/public/js/eyeAble.js';
  s.async = true;
  c.src = 'https://www.eye-able-cdn.com/configs/' + eA_domain + '.js';
  c.async = true;
  eA_h.appendChild(s);
  eA_h.appendChild(c);
}

let eA_open = false;
if (localStorage.getItem("eyeAbleVariables")) {
  aEA();
} else {
  function s() {
    let co = document.querySelectorAll(".eyeAble_customToolOpenerClass,#eyeAble_customToolOpenerID,.eyeAble_customToolOpenerNoHideClass");
    if (co.length > 0) {
      function cOf() {
        eA_open = true;
        aEA();
        co.forEach(e => e.removeEventListener("click", cOf));
      }
      co.forEach(e => e.addEventListener("click", cOf));
      co.forEach(e => e.addEventListener("keyup", function (e) {if (event.which === 13) cOf();}));
    } else {
      let t = document.createElement('Eye-Able');
      t.setAttribute("id", "eA_Opener");
      t.attachShadow({mode: 'open'});
      document.body.appendChild(t);
      let h = document.createElement('div');
      if (window.innerWidth < 700) { eA_side = "right";}
      h.setAttribute("style", "position: fixed;top:" + eA_top + ";" + eA_side + ": 11px;z-index: 2147483648");
      t.shadowRoot.appendChild(h);
      let t1 = "Eye-Able - Visuelle Hilfe";
      let t2 = "Passe diese Seite visuell an oder lass sie Dir vorlesen. Klicken zum Öffnen.";
      let t3 = "Externer Dienst";
      let ts = "left";
      if(eA_side==="left") ts = "right";
      let s = '' +
        '<div aria-hidden="true" id="t" style="display:none;'+ts+': -350px;top: -40px;position: absolute;background: black;color: white;width: 290px;padding: 11px 20px 28px;border-radius: 20px;border: 3px solid #fff;font-family:Open Sans,sans-serif;font-weight: 400;font-size: 17px;line-height:24px;box-shadow: 0 0 8px 1px rgb(0 0 0 / 50%);">' +
        '  <div style="font-size: 22px;padding-bottom: 8px;margin-bottom: 8px;border-bottom: 3px solid;">'+t1+'</div>' +
        '  <p style="margin: 0 0 13px 0;">'+t2+'</p>' +
        '  <p style="position: absolute;bottom: 11px;right: 22px;margin: 0;font-weight: bold;">'+t3+'</p>' +
        '</div>' +
        '<div tabindex="0" role="img" aria-label="'+t1+' '+t2+t3+'" id="i" style="width: 70px;cursor: pointer;transition: transform 150ms ease;">' +
        '  <svg style="filter: drop-shadow(2px 3px 4px #505050);" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 389.9 389.6" preserveAspectRatio="none" xmlns:v="https://vecta.io/nano"><defs><linearGradient id="A" x1="253.85" y1="63.7" x2="253.85" y2="480.49" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset="0" stop-color="#4f4f4e"></stop><stop offset=".26" stop-color="#313130"></stop><stop offset=".55" stop-color="#161616"></stop><stop offset=".8" stop-color="#060606"></stop><stop offset="1"></stop></linearGradient><linearGradient id="B" x1="214.9" y1="353.49" x2="286.3" y2="353.49" gradientTransform="matrix(0.16, 0.99, 0.99, -0.16, -138.47, -44.34)" xlink:href="#A"></linearGradient><linearGradient id="C" x1="135.26" y1="296.4" x2="365.84" y2="296.4" xlink:href="#A"></linearGradient></defs><path d="M201.6 443.2h-33.4c-27.7 0-51.9-9.6-71.9-28.4a101.84 101.84 0 0 1-30.6-56.2 107.42 107.42 0 0 1-1.7-19v-52.7l.1-120.5c.1-26.7 9.5-50.3 28.1-70.1a101.58 101.58 0 0 1 55.6-30.7 104 104 0 0 1 20.9-1.9H339c25.9 0 48.8 8.3 68.1 24.6a102 102 0 0 1 34.5 58.2 100.5 100.5 0 0 1 2.1 20.8V340a99.13 99.13 0 0 1-11 46.3c-15.9 30.4-41 49.1-74.7 55.6a95.89 95.89 0 0 1-17.6 1.6h-87.8z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#A)"></path><path d="M279.9 10c24.4 0 46.2 7.6 64.8 23.4C362 48 372.9 66.6 377.6 88.8a93.42 93.42 0 0 1 2 19.7q0 86.4.1 172.7a94.41 94.41 0 0 1-10.4 44q-22.8 43.65-71.2 53a85.05 85.05 0 0 1-16.7 1.5H109.2c-26.4 0-49.3-9-68.4-27.1-15.5-14.6-25.1-32.5-29.1-53.5a99.85 99.85 0 0 1-1.6-18.1l.1-173.2c.1-25.7 9.2-48 26.7-66.7a96.5 96.5 0 0 1 52.9-29.2 102.64 102.64 0 0 1 20-1.8h96.9l73.2-.1h0m0-10H109.7a114.49 114.49 0 0 0-22 2 106.79 106.79 0 0 0-58.2 32.2C10.1 55 .2 79.7.1 107.7L0 228.2v52.7a109.41 109.41 0 0 0 1.8 20c4.4 23.2 15.1 43 32.1 58.9 20.9 19.7 46.3 29.8 75.3 29.8h172.3a99.15 99.15 0 0 0 18.6-1.6c35.3-6.8 61.6-26.3 78.2-58.2a103.74 103.74 0 0 0 11.6-48.6V108.5a103.33 103.33 0 0 0-2.2-21.8 106.53 106.53 0 0 0-36.2-61C331 8.6 307 0 279.9 0z" fill="#fff"></path><circle cx="250.6" cy="146.4" r="35.7" transform="matrix(.160226 -.98708 .98708 .160226 6.75 311.71)" fill="url(#B)"></circle><path d="M350.6,203.6l-75,6.7c-2.8.2-5.5.4-8.3.4H233.9a76.87,76.87,0,0,1-8.3-.4l-75-6.7a14.24,14.24,0,0,0-2.2,28.4l60.6,5.5a14.25,14.25,0,0,1,13,14.2v16.4a33.8,33.8,0,0,1-2.5,13l-34.5,88a14.3,14.3,0,0,0,26.1,11.7l33-80.1a7,7,0,0,1,13-.1l33,80.1A14.3,14.3,0,1,0,316.2,369l-34.5-87.9a36.61,36.61,0,0,1-2.5-13V251.7a14.18,14.18,0,0,1,13-14.2l60.6-5.5a14.24,14.24,0,0,0-2.2-28.4Z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#C)"></path><path d="M191.4 130.7c-23.693 0-42.9-19.207-42.9-42.9s19.207-42.9 42.9-42.9 42.9 19.207 42.9 42.9a42.89 42.89 0 0 1-42.9 42.9zm0-71.5c-13.69-.038-25.498 9.605-28.197 23.026a28.68 28.68 0 0 0 17.105 32.135c12.641 5.256 27.234.846 34.848-10.531A28.68 28.68 0 0 0 211.6 67.6a29.06 29.06 0 0 0-20.2-8.4zm52.5 278.6a21.46 21.46 0 0 1-19.5-12.6l-33.1-80.3-32.7 80.1a21.41 21.41 0 0 1-37.1 4.1 21.57 21.57 0 0 1-2.1-21.5l34.4-87.5a26.63 26.63 0 0 0 1.9-10.4v-16.4a7.09 7.09 0 0 0-6.5-7.1l-60.6-5.5c-11.791-.911-20.611-11.209-19.7-23s11.209-20.611 23-19.7l75.1 6.7a97.18 97.18 0 0 0 7.7.3h33.4a99.08 99.08 0 0 0 7.7-.3l75-6.7h.1c11.791-.911 22.089 7.909 23 19.7s-7.909 22.089-19.7 23l-60.5 5.5a7.09 7.09 0 0 0-6.5 7.1v16.4a28.29 28.29 0 0 0 2 10.4l34.5 87.9a21.36 21.36 0 0 1-1.8 20.2 22.06 22.06 0 0 1-18 9.6zm-52.5-107.1a14.11 14.11 0 0 1 13.1 8.8l33 80.1a7.62 7.62 0 0 0 3.9 3.6 7.13 7.13 0 0 0 9-9.6l-34.6-88.3a42.14 42.14 0 0 1-3-15.7v-16.4c-.054-11.101 8.438-20.376 19.5-21.3l60.6-5.5a7 7 0 0 0 4.9-2.4 6.61 6.61 0 0 0 1.7-5.2 7 7 0 0 0-7.6-6.6l-74.9 6.7a88.33 88.33 0 0 1-8.9.4h-33.4a87 87 0 0 1-8.9-.4l-75-6.7a7.12 7.12 0 0 0-1 14.2l60.7 5.5c11.062.924 19.554 10.199 19.5 21.3v16.4a42.14 42.14 0 0 1-3 15.7l-34.5 87.9a7.09 7.09 0 0 0 .3 7.3 7.19 7.19 0 0 0 6.6 3.2 7 7 0 0 0 5.9-4.3l32.9-79.9a14 14 0 0 1 13.2-8.8z" fill="#fff"></path></svg></div>' +
        '</div>';
      h.insertAdjacentHTML('beforeend', s);
      let o = h.querySelector("#i");
      let m = h.querySelector("#t");
      if (window.innerWidth < 700) {
        h.style.top = "unset";
        h.style.bottom = eA_bottom;
        o.style.width = "50px";
        m.style.opacity = "0";
      }
      function x() {
        eA_open = true;
        aEA();
      }
      t.addEventListener("click", x);
      t.addEventListener("keyup", function (e) {
        if (event.which === 13) {
          x();
        }
      });
      h.querySelector("#i").addEventListener("mouseenter", function () {
        m.style.display = "block";
        o.style.transform = "scale(1.1)";
      });
      h.querySelector("#i").addEventListener("mouseleave", function () {
        m.style.display = "none";
        o.style.transform = "none";
      });
    }
  }
  if (document.readyState === "complete") {
    s();
  } else {
    window.addEventListener('load', () => {
      s();
    });
  }
}
</script>
				
			
				
					<script>let eA_domain=,eA_top="15%",eA_side="right",eA_bottom="15%";function aEA(){let e=document.querySelector("head")||document.body,t=document.createElement("script"),a=document.createElement("script");t.src="https://www.eye-able-cdn.com/public/js/eyeAble.js",t.async=!0,a.src="https://www.eye-able-cdn.com/configs/"+eA_domain+".js",a.async=!0,e.appendChild(t),e.appendChild(a)}let eA_open=!1;if(localStorage.getItem("eyeAbleVariables"))aEA();else{function s(){let e=document.querySelectorAll(".eyeAble_customToolOpenerClass,#eyeAble_customToolOpenerID,.eyeAble_customToolOpenerNoHideClass");if(e.length>0){function t(){eA_open=!0,aEA(),e.forEach(e=>e.removeEventListener("click",t))}e.forEach(e=>e.addEventListener("click",t)),e.forEach(e=>e.addEventListener("keyup",function(e){13===event.which&&t()}))}else{let e=document.createElement("Eye-Able");e.setAttribute("id","eA_Opener"),e.attachShadow({mode:"open"}),document.body.appendChild(e);let t=document.createElement("div");window.innerWidth<700&&(eA_side="right"),t.setAttribute("style","position: fixed;top:"+eA_top+";"+eA_side+": 11px;z-index: 2147483648"),e.shadowRoot.appendChild(t);let o="Eye-Able - Visuelle Hilfe",l="Passe diese Seite visuell an oder lass sie Dir vorlesen. Klicken zum Öffnen.",i="Externer Dienst",n="left";"left"===eA_side&&(n="right");let s='<div aria-hidden="true" id="t" style="display:none;'+n+': -350px;top: -40px;position: absolute;background: black;color: white;width: 290px;padding: 11px 20px 28px;border-radius: 20px;border: 3px solid #fff;font-family:Open Sans,sans-serif;font-weight: 400;font-size: 17px;line-height:24px;box-shadow: 0 0 8px 1px rgb(0 0 0 / 50%);">  <div style="font-size: 22px;padding-bottom: 8px;margin-bottom: 8px;border-bottom: 3px solid;">'+o+'</div>  <p style="margin: 0 0 13px 0;">'+l+'</p>  <p style="position: absolute;bottom: 11px;right: 22px;margin: 0;font-weight: bold;">'+i+'</p></div><div tabindex="0" role="img" aria-label="'+o+" "+l+i+'" id="i" style="width: 70px;cursor: pointer;transition: transform 150ms ease;">  <svg style="filter: drop-shadow(2px 3px 4px #505050);" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 389.9 389.6" preserveAspectRatio="none" xmlns:v="https://vecta.io/nano"><defs><linearGradient id="A" x1="253.85" y1="63.7" x2="253.85" y2="480.49" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset="0" stop-color="#4f4f4e"></stop><stop offset=".26" stop-color="#313130"></stop><stop offset=".55" stop-color="#161616"></stop><stop offset=".8" stop-color="#060606"></stop><stop offset="1"></stop></linearGradient><linearGradient id="B" x1="214.9" y1="353.49" x2="286.3" y2="353.49" gradientTransform="matrix(0.16, 0.99, 0.99, -0.16, -138.47, -44.34)" xlink:href="#A"></linearGradient><linearGradient id="C" x1="135.26" y1="296.4" x2="365.84" y2="296.4" xlink:href="#A"></linearGradient></defs><path d="M201.6 443.2h-33.4c-27.7 0-51.9-9.6-71.9-28.4a101.84 101.84 0 0 1-30.6-56.2 107.42 107.42 0 0 1-1.7-19v-52.7l.1-120.5c.1-26.7 9.5-50.3 28.1-70.1a101.58 101.58 0 0 1 55.6-30.7 104 104 0 0 1 20.9-1.9H339c25.9 0 48.8 8.3 68.1 24.6a102 102 0 0 1 34.5 58.2 100.5 100.5 0 0 1 2.1 20.8V340a99.13 99.13 0 0 1-11 46.3c-15.9 30.4-41 49.1-74.7 55.6a95.89 95.89 0 0 1-17.6 1.6h-87.8z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#A)"></path><path d="M279.9 10c24.4 0 46.2 7.6 64.8 23.4C362 48 372.9 66.6 377.6 88.8a93.42 93.42 0 0 1 2 19.7q0 86.4.1 172.7a94.41 94.41 0 0 1-10.4 44q-22.8 43.65-71.2 53a85.05 85.05 0 0 1-16.7 1.5H109.2c-26.4 0-49.3-9-68.4-27.1-15.5-14.6-25.1-32.5-29.1-53.5a99.85 99.85 0 0 1-1.6-18.1l.1-173.2c.1-25.7 9.2-48 26.7-66.7a96.5 96.5 0 0 1 52.9-29.2 102.64 102.64 0 0 1 20-1.8h96.9l73.2-.1h0m0-10H109.7a114.49 114.49 0 0 0-22 2 106.79 106.79 0 0 0-58.2 32.2C10.1 55 .2 79.7.1 107.7L0 228.2v52.7a109.41 109.41 0 0 0 1.8 20c4.4 23.2 15.1 43 32.1 58.9 20.9 19.7 46.3 29.8 75.3 29.8h172.3a99.15 99.15 0 0 0 18.6-1.6c35.3-6.8 61.6-26.3 78.2-58.2a103.74 103.74 0 0 0 11.6-48.6V108.5a103.33 103.33 0 0 0-2.2-21.8 106.53 106.53 0 0 0-36.2-61C331 8.6 307 0 279.9 0z" fill="#fff"></path><circle cx="250.6" cy="146.4" r="35.7" transform="matrix(.160226 -.98708 .98708 .160226 6.75 311.71)" fill="url(#B)"></circle><path d="M350.6,203.6l-75,6.7c-2.8.2-5.5.4-8.3.4H233.9a76.87,76.87,0,0,1-8.3-.4l-75-6.7a14.24,14.24,0,0,0-2.2,28.4l60.6,5.5a14.25,14.25,0,0,1,13,14.2v16.4a33.8,33.8,0,0,1-2.5,13l-34.5,88a14.3,14.3,0,0,0,26.1,11.7l33-80.1a7,7,0,0,1,13-.1l33,80.1A14.3,14.3,0,1,0,316.2,369l-34.5-87.9a36.61,36.61,0,0,1-2.5-13V251.7a14.18,14.18,0,0,1,13-14.2l60.6-5.5a14.24,14.24,0,0,0-2.2-28.4Z" transform="translate(-59.2 -58.6)" fill="url(#C)"></path><path d="M191.4 130.7c-23.693 0-42.9-19.207-42.9-42.9s19.207-42.9 42.9-42.9 42.9 19.207 42.9 42.9a42.89 42.89 0 0 1-42.9 42.9zm0-71.5c-13.69-.038-25.498 9.605-28.197 23.026a28.68 28.68 0 0 0 17.105 32.135c12.641 5.256 27.234.846 34.848-10.531A28.68 28.68 0 0 0 211.6 67.6a29.06 29.06 0 0 0-20.2-8.4zm52.5 278.6a21.46 21.46 0 0 1-19.5-12.6l-33.1-80.3-32.7 80.1a21.41 21.41 0 0 1-37.1 4.1 21.57 21.57 0 0 1-2.1-21.5l34.4-87.5a26.63 26.63 0 0 0 1.9-10.4v-16.4a7.09 7.09 0 0 0-6.5-7.1l-60.6-5.5c-11.791-.911-20.611-11.209-19.7-23s11.209-20.611 23-19.7l75.1 6.7a97.18 97.18 0 0 0 7.7.3h33.4a99.08 99.08 0 0 0 7.7-.3l75-6.7h.1c11.791-.911 22.089 7.909 23 19.7s-7.909 22.089-19.7 23l-60.5 5.5a7.09 7.09 0 0 0-6.5 7.1v16.4a28.29 28.29 0 0 0 2 10.4l34.5 87.9a21.36 21.36 0 0 1-1.8 20.2 22.06 22.06 0 0 1-18 9.6zm-52.5-107.1a14.11 14.11 0 0 1 13.1 8.8l33 80.1a7.62 7.62 0 0 0 3.9 3.6 7.13 7.13 0 0 0 9-9.6l-34.6-88.3a42.14 42.14 0 0 1-3-15.7v-16.4c-.054-11.101 8.438-20.376 19.5-21.3l60.6-5.5a7 7 0 0 0 4.9-2.4 6.61 6.61 0 0 0 1.7-5.2 7 7 0 0 0-7.6-6.6l-74.9 6.7a88.33 88.33 0 0 1-8.9.4h-33.4a87 87 0 0 1-8.9-.4l-75-6.7a7.12 7.12 0 0 0-1 14.2l60.7 5.5c11.062.924 19.554 10.199 19.5 21.3v16.4a42.14 42.14 0 0 1-3 15.7l-34.5 87.9a7.09 7.09 0 0 0 .3 7.3 7.19 7.19 0 0 0 6.6 3.2 7 7 0 0 0 5.9-4.3l32.9-79.9a14 14 0 0 1 13.2-8.8z" fill="#fff"></path></svg></div></div>';t.insertAdjacentHTML("beforeend",s);let r=t.querySelector("#i"),d=t.querySelector("#t");function a(){eA_open=!0,aEA()}window.innerWidth<700&&(t.style.top="unset",t.style.bottom=eA_bottom,r.style.width="50px",d.style.opacity="0"),e.addEventListener("click",a),e.addEventListener("keyup",function(e){13===event.which&&a()}),t.querySelector("#i").addEventListener("mouseenter",function(){d.style.display="block",r.style.transform="scale(1.1)"}),t.querySelector("#i").addEventListener("mouseleave",function(){d.style.display="none",r.style.transform="none"})}}"complete"===document.readyState?s():window.addEventListener("load",()=>{s()})}</script>
				
			

Mogą Państwo również skopiować kod JS z pobranego pliku lub zintegrować go bezpośrednio z nagłówkiem jako plik JS. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat integracji i tego, jak dostosować ją do własnych potrzeb w tym artykule.

3. hosting na własnym serwerze

Aby uzyskać pełną kontrolę nad integracją i wyeliminować wszystkie połączenia wychodzące, zalecamy integrację lub hosting oprogramowania na własnym serwerze. Poniższy artykuł pokazuje, w jaki sposób można to łatwo wdrożyć.

Mogą Państwo również po prostu użyć jednej z naszych wtyczek dla wybranego CMS:

WordPress_blue_logo.svg.png
WordPress
To zdjęcie przedstawia serwerownię w niebieskim świetle.

Uzupełnienie deklaracji dostępności

Powinni Państwo dodać następujący fragment do swojej deklaracji dostępności.

Jak można osadzić stronę Eye-Able bezpośrednio na stronie?

Mogą Państwo zainstalować Eye-Able w zaledwie kilka minut - tutaj dowiedzą się Państwo jak to zrobić.

Dlaczego Eye-Able nie ma wpływu na szybkość Państwa strony?

Wydajność Państwa strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Proszę przeczytać tutaj, jak optymalizujemy nasze oprogramowanie pod kątem Państwa PageSpeed. 

Jak korzystać z interfejsu API Eye-Able

Dostępny jest również interfejs API, dzięki któremu mogą Państwo dowolnie konfigurować oprogramowanie zgodnie z własnymi wymaganiami. 

Obsługa klienta

Nasz zespół wsparcia chętnie pomoże w kwestiach związanych z dostępnością cyfrową.

Blog Eye-Able

Na naszym blogu znajduje się wiele przydatnych informacji na temat naszych usług. 

Kontakt

Nasi eksperci ds. dostępności chętnie się z Państwem skontaktują. Wspólnie sprawimy, że Państwa informacje będą dostępne dla wszystkich. 

Odezwij się do nas

info@eye-able.com

Porozmawiajmy

+49 176 55869849