🎉 Uusi työkalu: Yksinkertainen kieli. Klikkaa painiketta ja kokeile sitä livenä

Privacy Policy Microsoft Edge -kaupan laajennus

Laajennuksemme käytön varmistamiseksi tallennamme tiedot paikallisesti käyttäjän järjestelmään. Tietoja ei välitetä meille tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta enää.


Eye-Able® Audit Extension ottaa kerran yhteyttä Euroopassa sijaitsevaan palvelimeemme, kun aktivoit lisenssiavaimesi manuaalisesti. Henkilötietoja ei tallenneta tämän prosessin aikana.

Privacy Policy Mozilla Firefox-laajennus

Laajennuksemme käytön varmistamiseksi tallennamme tiedot paikallisesti käyttäjän järjestelmään. Tietoja ei välitetä meille tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta enää.


Eye-Able® Audit Extension ottaa kerran yhteyttä Euroopassa sijaitsevaan palvelimeemme, kun aktivoit lisenssiavaimesi manuaalisesti. Henkilötietoja ei tallenneta tämän prosessin aikana.

Privacy Policy Chrome Web Store

Laajennuksemme käytön varmistamiseksi tallennamme tiedot paikallisesti käyttäjän järjestelmään (chrome.storage.local). Tietoja ei välitetä meille tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta enää.


Eye-Able® Audit Extension ottaa kerran yhteyttä Euroopassa sijaitsevaan palvelimeemme, kun aktivoit lisenssiavaimesi manuaalisesti. Henkilötietoja ei tallenneta tämän prosessin aikana.

 

Privacy Policy Eye-Able® Verkkosivusto

Internet-sivujen käyttö Eye-Able® osoitteessa www.eye-able.com on periaatteessa mahdollista ilman mitään viitteitä henkilötiedoista.

Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluita Internet-sivujemme kautta, henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä tällaiselle käsittelylle ole laillista perustetta, hankimme yleensä suostumuksen rekisteröidyltä.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina Privacy Policy-Grundverordnung (DSGVO) ja Eye-Able® -sivustoon sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäännösten mukaisesti.

Eye-Able on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä rekisterinpitäjänä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltyjen henkilötietojen täydellisen suojan.

Tietosuojailmoituksellamme kerromme sinulle keräämiemme, käsittelemiemme ja käyttämiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä oikeuksistasi, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn.

1. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

Verkkosivustot WWW.eye-able.com operoi

Web Inclusion GmbH

Gartenstraße 12 c

97276 Margetshöchheim, Saksa

info @eye-able...com

Toimitusjohtaja: Oliver Greiner

 

Olemme vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, joita sinulta voidaan kerätä vieraillessasi verkkosivustoillamme. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä käyttämällä annettuja yhteystietoja.

2. Sinun oikeutesi

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietoja, korjata, poistaa, rajoittaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on vastustamisoikeus ja valitusoikeus.

Jos haluat puolustaa oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme käyttämällä yllä olevia yhteystietoja.

Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet:

2.1. Oikeus vahvistukseen ja tietoihin, GDPR: n 15 artikla

Voit pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietoa seuraavista seikoista:

 • käsittelyn tarkoitukset
 • käsiteltävien henkilötietojen ryhmät,
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
 • tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus sinua koskevien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai rekisterinpitäjän suorittaman käsittelyn rajoittamiseen tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä,
 • oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta,
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä;
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

2.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR:n 16 artikla

Sinulla on oikeus vaatia meitä ilman aiheetonta viivytystä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot.

Lisäksi, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, sinulla on oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös täydentävällä lausunnolla.

2.3. Oikeus tietojen poistamiseen, yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla

Voit vaatia meiltä, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan välittömästi. Tässä tapauksessa olemme velvollisia poistamaan henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta;
 • Vastustat käsittelyä, eikä käsittelyyn ole pakottavia laillisia perusteita, tai vastustat käsittelyä;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä unionin oikeuden tai meihin sovellettavien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Poikkeuksellisesti oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely

 • käyttää oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen;
 • sellaisen oikeudellisen suorituksen noudattamiseksi, joka edellyttää käsittelyä meitä koskevan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;
 • yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos oikeus tietojen poistamiseen todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vakavasti haittaa käsittelytavoitteiden saavuttamista, tai
 • oikeudellisten vaatimusten esittäminen, esittäminen tai puolustaminen.

Jos olemme velvollisia poistamaan henkilötietosi edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja olemme julkistaneet henkilötietosi, ryhdymme kohtuullisiin toimiin, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, ilmoittaaksemme muille henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet pyytänyt poistamaan kaikki linkit tällaisiin henkilötietoihin tai ovat pyytäneet jäljennöksiä tai jäljennöksiä tällaisista henkilötiedoista.

2.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR: n 18 artikla

Seuraavissa olosuhteissa sinulla on oikeus saada meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoitus, nimittäin, jos:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen, tai
 • Olet vastustanut käsittelyä odotettaessa vahvistusta siitä, ovatko oikeutetut syymme suuremmat kuin sinun.

2.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR:n 20 artikla

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet antanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että:

 • käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus siihen, että henkilötietosi siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

2.6. Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä, GDPR: n 21 artikla

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu suostumukseesi tai oikeutettuun etuumme; Tämä koskee myös profilointia.

Vastustuksesi jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia laillisia perusteita, jotka painavat enemmän kuin sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittelyä käytetään oikeusvaateen esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

 

Suoramarkkinointi

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, ellei käsittely ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

2.7. Oikeus peruuttaa suostumus

Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn (esim. uutiskirjeen lähettämistä varten), sinulla on myös oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Peruuttaminen on mahdollista epävirallisesti.

2.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, GDPR: n 77 artikla

Lisäksi sinulla on myös oikeus tehdä meitä vastaan valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka, työpaikka tai väitetyn rikkomuksen paikka, jos uskot, että henkilötietojesi käsittely rikkoo sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Meistä vastaava valvontaviranomainen on

[adapt riippuen osavaltiosta] Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Puhelin: +49 (0) 981 53 1300, Faksi: +49 (0) 981 53 98 1300, Sähköposti: poststelle@lda.bayern.de.

3. Tietojen käsittely verkkosivustoillamme vieraillessa

Verkkosivustomme käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen aktiivista määrittelyä. Kuitenkin joka kerta, kun verkkosivustoamme käytetään, eli myös puhtaasti informatiiviseen käyttöön, keräämme erilaisia tietoja teknisistä syistä ja tallennamme ne palvelimemme niin kutsuttuihin lokitiedostoihin tai palvelimen lokitiedostoihin (lokitiedostoihin).

Seuraavat kirjataan ja tallennetaan:

 • IP-osoite (IP-osoite),
 • verkkosivustollemme pääsyn päivämäärä ja kellonaika,
 • selainohjelmistot/selaintyypit, joita käytetään verkkosivustomme käyttämiseen (tietokoneohjelmat verkkosivustojen näyttämiseen) sekä niiden versiot ja kieli,
 • käyttöjärjestelmä, joka käyttää järjestelmäämme ja sen versiota,
 • pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja (Internet-palveluntarjoaja),
 • pyynnön sisältö (käytettyjen sivujen sisältö),
 • Pääsyn tila-/HTTP-tilakoodi (palvelimen vastaus jokaiseen HTTP-pyyntöön, joka edustaa pyynnön tilaa),
 • verkkosivusto, jolta verkkosivustollemme pääsee,
 • Aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan (GMT).

IP-osoitteen tallentaminen - vaikka vain lyhyeksi ajaksi - on teknisesti välttämätöntä Internetin toiminnan vuoksi. Ennen kuin käsittelemme ja tallennamme IP-osoitteesi, sitä kuitenkin lyhennetään ja sitä käytetään vain tässä tunnistamattomassa (nimettömässä) muodossa. Koko IP-osoitetta ei tallenneta. Tehtävä sinulle ei ole enää mahdollista lyhennyksen jälkeen.

Emme myöskään käytä muita edellä mainittuja tietoja johtopäätösten tekemiseen sinusta ja/tai tunnistamiseesi. Tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, anonymisoidaan mahdollisimman pian.

Keräämme yllä lueteltuja tietoja yksinomaan näyttääksemme verkkosivustomme sinulle ja varmistaaksemme niiden vakauden ja turvallisuuden sekä optimoidaksemme verkkosivustomme tältä osin. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on siis parantaa käyttämiemme ohjelmien ja järjestelmien tietoturvaa. Lisäksi käytämme tietoja anonyymiin, tilastolliseen arvioon liikkeistäsi verkkosivustoillamme.

Lokitiedostot tallennetaan erillään muista henkilötiedoistasi, jotka olet saattanut antaa meille itse vieraillessasi sivuillamme, eikä niitä yhdistetä niihin. Lokitiedostot poistetaan 7 päivän kuluttua.

Edellä mainittujen tietojen keräämisen oikeusperusta on oikeutettu etumme (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) verkkosivustojemme toimivuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi meillä on oikeutettu etu käyttää anonyymejä tai anonymisoituja tietoja arvioidaksemme käyttäjien käyttäytymistä sivuillamme, jotta voimme arvioida verkkosivustomme suunnittelun ja verkkosivustomme rakenteen tehokkuutta.

4. Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka palvelimemme tallentaa, kun sinä tai sinä teet ensimmäisen kyselyn verkkosivustoltamme. Selaimesi lähetetään selaimeesi yhdessä käyttämäsi verkkosivuston kanssa. Selaimesi tallentaa evästeet laitteesi kiintolevylle.

Evästeet eivät voi siirtää haittaohjelmia tai viruksia laitteellesi, suorittaa ohjelmia tai avata ponnahdusikkunoita. Niitä ei myöskään käytetä roskapostin lähettämiseen. Sen sijaan evästeitä käytetään tiettyjen tietojen hankkimiseen.

Erotamme toisistaan teknisesti välttämättömät evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivustojen toiminnan, ja vapaaehtoiset evästeet. Vapaaehtoisten evästeiden asettaminen tapahtuu yksinomaan suostumuksellasi. Huomaa, että jos sallit vain teknisesti välttämättömät evästeet, jotkin verkkosivustojen toiminnot ovat rajoitettuja tai eivät ole käytettävissä.

4.1. Teknisesti välttämättömät evästeet

Käytämme näitä tietoja tai teknisesti välttämättömiä evästeitä, joita käytämme tehdäksemme verkkosivustostamme tehokkaamman, turvallisemman ja käyttäjäystävällisemmän ja esimerkiksi saadaksemme tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat jo ostoskorissasi tai onko sinulle jo näytetty ponnahdusikkuna.

4.1.1 Käyttötapa

Käytämme seuraavia teknisesti välttämättömiä evästeitä:

Evästeen nimi Käyttää Evästeiden vanheneminen
Katsottu _cookie_policy Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan 12 kuukautta
cookielawinfo-valintaruutu-välttämätön Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan 1 tunti
cookielawinfo-valintaruutu-ei-välttämätön Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan 12 kuukautta
PHPSESSID Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan Istunnon loppu
allowCookie: Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan 6 kuukautta
__csrf_token-1 Turvamekanismi Istunnon loppu
Istunto-1 Käyttäjäasetusten tallentaminen, käyttö yksinomaan verkkosivuston moitteettomaan toimintaan Istunnon loppu

4.1.2 Käytön oikeusperusta

Meillä on oikeutettu etu (GDPR: n 5 artiklan 1 kohdan f alakohta) evästeiden käyttöön. Tämä koskee evästeitä, joita tarvitaan verkkosivustojemme toimintojen (esim. ostoskoritoiminto) käyttämiseen, koska ne ovat välttämättömiä palveluidemme toimivuuden ja parhaan mahdollisen tarjoamisen kannalta.

4.2. Vapaaehtoiset evästeet

4.2.1. Oikeusperusta

Vapaaehtoisten evästeiden asettaminen tapahtuu yksinomaan suostumuksellasi (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Huomaa, että jos sallit vain teknisesti välttämättömät evästeet, jotkin verkkosivustojen toiminnot ovat rajoitettuja tai eivät ole käytettävissä.

4.3. Muita vaihtoehtoja evästeiden asettamiseen vaikuttamiseksi selaimesi asetusten kautta

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan yleisiin tai yksittäisiä evästeitä laitteellesi, voit määrittää selaimesi asetukset mieltymystesi mukaan vastaavan valikkokohdan kautta.

Tässä vaiheessa haluamme huomauttaa, että tämä voi tarkoittaa, että kaikki verkkosivustojemme toiminnot eivät ole käytettävissä tai niitä ei voida käyttää.

Evästeet, jotka tallennetaan laitteellesi koko vastaavan istunnon ajan, voidaan myös poistaa laitteeltasi - estomahdollisuuden lisäksi; riippumatta siitä, onko käyttö ajallisesti rajoitettua vai rajoittamatonta.

Voit tehdä tämän avaamalla vastaavat toiminnot selaimessasi ja poistamalla historian.

Flash-evästeet voidaan estää asentamalla asianmukainen "lisäosa", esimerkiksi "Parempi tietosuoja" Mozilla Firefoxille tai Adobe Flash killer -eväste Google Chromelle.

Valitsemalla selaimesi yksityisen tilan voit estää HTML5-tallennusobjektien asettamisen tai käytön.

Yleensä suosittelemme, että poistat selaushistoriasi ja evästeet säännöllisesti.

5. Tietojen käsittely yhteydenottolomaketta käytettäessä Sinulla on mahdollisuus lähettää meille kysely yhteydenottolomakkeemme kautta.

5.1. Yhteydenottolomakkeen käyttö

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, vain pyyntösi yhteydessä antamasi henkilötiedot kerätään. Tällöin sähköpostiosoitteesi ilmoittaminen on pakollista tietoa, jota ilman pyyntöäsi ei valitettavasti ole mahdollista lähettää meille. Olet myös tervetullut kertomaan meille etunimesi, sukunimesi tai tervehdyksesi (rouva / herra), jotta voimme puhua sinulle oikein vastauksessamme.

5.2. Tietojen käsittely

Tietojesi käsittely, jonka annat kyselysi yhteydessä yhteydenottolomakkeellamme, tapahtuu suostumuksen perusteella käsittelyyn (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jonka annat meille lähettämällä pyyntösi, tai oikeutetun etumme perusteella (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) mahdollisuudesta vastata meille osoitettuihin kyselyihin.

Jos välillemme syntyy sopimussuhde yhteydenottosi seurauksena, tietojenkäsittely suoritetaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

5.3 Säilytysaika

Säilytämme tietoja, jotka saamme sinulta yhteydenottolomakkeen kautta, kunnes pyyntösi on käsitelty kokonaan. Edellyttäen, että annat suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirjeen lähettäminen), poistamme tietosi pyyntösi käsittelyn päätyttyä, ellei yhteydenoton perusteella ole luotu sopimussuhdetta välillemme. Tässä tapauksessa säilytämme tietoja tarvittaessa kauppa- ja verolainsäädännön mukaisten säilytysaikojen päättymiseen saakka.

5.4. Oikeus peruuttaa suostumus

Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei tarkoita, että henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus lakkaa olemasta voimassa, kunnes peruutat sen.

Siinä tapauksessa, että meidän ja sinun välillä tehdään sopimus yhteydenoton seurauksena, tietojen tallennus perustuu sopimukseen tai tarvittaviin sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, lähetä meille lyhyt sähköposti tai valitse jokin muu yhteydenottotapa. Yhteystiedot löytyvät painatuksestamme tai tämän ilmoituksen alusta.

 

6. Tietojen käsittely sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla tehtäviä tiedusteluja varten Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, keräämme ja käsittelemme meille tässä yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, pyyntö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero, jos se on annettu kyselyssä, esim. sähköpostin allekirjoitus, osoitteesi). Käytämme henkilötietojasi yksinomaan pyyntösi käsittelyyn. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

6.1. Tietojen käsittely

Tietojesi käsittely, jonka annat kyselysi yhteydessä yhteydenottolomakkeemme kautta, tapahtuu suostumuksen perusteella käsittelyyn (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jonka annat lähettämällä pyyntösi, tai oikeutetun etumme perusteella (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) mahdollisuudesta vastata meille osoitettuihin kyselyihin.

Jos aloitat sopimussuhteen yhteydenoton seurauksena (jäsenyys), tietojenkäsittely suoritetaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

6.2 Säilytysaika

Säilytämme tietoja, jotka saamme sinulta yhteydenottolomakkeen kautta, kunnes pyyntösi on käsitelty kokonaan. Edellyttäen, että annat suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirjeen lähettäminen), poistamme tietosi pyyntösi käsittelyn päätyttyä, ellei yhteydenoton perusteella ole luotu sopimussuhdetta välillemme. Tässä tapauksessa säilytämme tietoja tarvittaessa kaupallisen ja verotuksellisen säilytysajan päättymiseen asti.

6.3. Oikeus peruuttaa suostumus

Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei tarkoita, että henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuus lakkaa olemasta voimassa, kunnes peruutat sen.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, lähetä meille lyhyt sähköposti tai valitse jokin muu yhteydenottotapa. Yhteystiedot löytyvät painatuksestamme tai tämän ilmoituksen alusta.

7. SSL- tai TLS-salaus

Käytämme verkkosivustoillamme TLS (Transport Layer Security) -salaustekniikkaa, jonka kautta henkilötietoja voidaan syöttää (erityisesti tilausprosessi, kirjautuminen asiakastilille, uutiskirjeemme tilaaminen). Tämä on protokolla tiedonsiirtojen salaamiseksi, jotta estetään kolmansien osapuolten luvaton pääsy henkilötietoihisi, erityisesti pankki- tai taloustietoihisi. Voit tunnistaa salauksen nimellä "https://".

8. Google Webfonts ja Google-materiaalin kuvakkeet

Käytämme verkkosivustoillamme niin sanottuja verkkofontteja ja materiaalikuvakkeita, jotta voimme näyttää verkkosivustojemme sisällön houkuttelevalla, oikealla ja yhtenäisellä tavalla eri selaimissa. Sisältömme houkutteleva ja oikea esitystapa edustaa oikeutettua etua.

Käyttämämme verkkofontit ja materiaalikuvakkeet ovat Google LLC:n (Google), Amphitheatre Parkwayn, Mountain View'n, CA 94043, USA:n verkkofontteja ja materiaalikuvakkeita.

Verkkofontit ja materiaalikuvakkeet mahdollistavat sellaisten fonttien ja kuvakkeiden käytön, joita ei ole tallennettu sivustomme kävijän tietokoneelle tai .dem laitteelle, jolla sivustollamme vieraillaan.

Käyttämälläsi verkkosivustolla käytetyt fontit ja kuvakkeet ladataan selaimestasi selaimesi välimuistiin, kun vierailet tällä sivulla, jotta sisältö (tekstit ja merkit, kuvakkeet) näkyy oikein. Käyttämäsi selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin. Osana tätä selaimesi ja Googlen välistä yhteyttä Google saa tietää, että IP-osoitteesi on käynyt verkkosivustollamme. Googlen esityksen mukaan ei kuitenkaan ole olemassa yhdistelmää muuten tunnetuista henkilötiedoista (esim. jos olet kirjautunut Google-tilillesi, kun vierailet verkkosivustollamme) ja siitä, että IP-osoitteesi välitetään Googlelle, kun vierailet verkkosivustolla.

CSS (Cascading Style Sheets - ohjelmointi- tai tyylitaulukkokieli, joka antaa sivustomme sisällölle sen ulkonäön, esimerkiksi yksittäisten sanojen tai kappaleiden väriesityksen) tallennetaan välimuistiin 24 tunniksi Googlen mukaan.

Googlen mukaan itse fonttitiedostot ja kuvakkeet tallennetaan välimuistiin vuodeksi. Lisätietoja tietojen tallennuksesta ja Google Webfontsista löytyy seuraavasta linkistä: https://developers.google.com/fonts/faq.

Lisätietoja Googlen datan käytöstä löytyy täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jos selaimesi ei tue Google Webfontsia tai jos käyttö on estetty, sisältö näytetään tavallisella kirjasimella, joka on tallennettu käyttämääsi laitteeseen.

9. Ehtojen selitykset

Seuraavat määritelmät perustuvat Euroopan unionin Privacy Policy-Grundverordnung (DS-GVO) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/679).

9.1 "Rekisterinpitäjä"

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimittämistä koskevista erityisistä kriteereistä voidaan säätää unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

Rekisterinpitäjä on siten lähtökohtaisesti luonnollinen henkilö tai yritys, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn syyn ja tavan.

9.2. "Henkilötiedot"

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Etu- ja sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, syntymäajan jne.

9.3. "Käsittely"

'käsittelyllä' toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen. Tietojasi käsitellään myös, esimerkiksi jos esität asiakaskorttisi kassalla osana maksuprosessia tai suoritat maksun EC-kortilla.

9.4. "Kolmas osapuoli"

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

9.5. "Käsittelyn rajoittaminen"

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

9.6. "Pseudonymisointi"

Henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää luovuttaa tietylle rekisteröidylle ilman lisätietoja, kutsutaan pseudonymisaatioksi. Tämä on lisätietoja. Lisäksi on toteutettava teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei luovuteta tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

9.7. "Suostumus"

Suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.