Nieuw hulpmiddel: Eenvoudige taal. Klik op de knop en probeer het live uit

Politieke participatie voor iedereen - verkiezingen zonder drempels

Mensen in het stemlokaal

Deel bericht:

Mensen in het stemlokaal

Politieke participatie voor iedereen - verkiezingen zonder drempels

Deel deze post:

Mensen in het stemlokaal

Waar zijn inclusie en toegankelijkheid relevanter dan bij politieke verkiezingen? We leven in een democratische samenleving waarin begrippen als pluralisme en diversiteit hoog in het vaandel staan. Daarom is het des te belangrijker dat we iedereen een stem geven. Bij de praktische uitvoering van verkiezingen kunnen mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning tegen verschillende problemen aanlopen. Welke dat kunnen zijn en wat er wordt gedaan om deze belemmeringen weg te nemen, lees je in het volgende artikel.

 

Het onderwerp kan niet actueler zijn, vooral niet in Beieren: Op 8 oktober 2023 vinden hier de deelstaat- en districtsverkiezingen plaats. Een hoge opkomst is van vitaal belang. Politieke participatie voor iedereen is het sleutelwoord. Het gelijke recht van alle mensen om te stemmen is al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN:

 

  • Art. 1: "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren."

 

  • Volgens Art. 2 mag niemand dit recht worden ontnomen op grond van "ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, vermogen of andere status".

Politieke participatie voor iedereen, maar hoe?

Zo divers als de vormen van handicaps zijn, zo divers kunnen ook de barrières zijn die ze opwerpen. En dit geldt natuurlijk ook voor stemmen.

Voor mensen met visuele beperkingen of cognitieve handicaps kan het bijvoorbeeld fundamenteel moeilijk zijn om de nodige informatie over de verkiezingen te verkrijgen (over de partijen/politici, hun verkiezingsprogramma's, toegankelijkheid van de stembureaus, enz.) Deze deze informatie zo gemakkelijk mogelijk toegankelijk te maken kan een grote hulp zijn. Het toegankelijke ontwerp van de website van de desbetreffende partij kan hier al een verschil maken. Met andere woorden: geef alle informatie in eenvoudige taal, gebruik voldoende kleurcontrasten en leesbare lettertypes en -groottes en neem ondertitels op bij video's, enz.

 

Zonder kennis is het moeilijk om te stemmen. Toegankelijkheid tot informatie is een absolute noodzaak als het om verkiezingen gaat. Daarom biedt de Beierse regering een zogenaamd "verkiezingshulpboekje" voor dit doel. Hierin worden de belangrijkste feiten over verkiezingen in eenvoudige taal samengevat.

 

Het boekje kan hier worden besteld.

https://www.blz.bayern.de/einfach-verstehen-die-landtags-wahl-und-die-bezirks-wahlen-in-bayern_p_458.html

 

of kan ook worden gedownload.

https://www.behindertenbeauftragter.bayern.de/service/publikationen/index.php#sec2 

 

Natuurlijk is een actief, drempelvrij ontwerp van het lokale stemlokaal ook essentieel om gelijke behandeling voor iedereen te garanderen. Er zijn verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om het leven van mensen met verschillende handicaps gemakkelijker te maken.

Het kan bijvoorbeeld helpen om de infrastructuur van het stembureau zo overzichtelijk mogelijk in te richten. Dit kan betekenen dat de routes goed verlicht en bewegwijzerd zijn en dat ze zo obstakelvrij mogelijk zijn. Natuurlijk moet er ook een drempelvrije toegang tot het gebouw zijn. Wat de inrichting betreft, heeft de federale overheid ook een flyer gepubliceerd met enkele tips.

 

Je kunt het hier vinden: https://www.behindertenbeauftragter.bayern.de/imperia/md/content/stmas/behindertenbeauftragte/bayer_behindertenbeauftragter_flyer_barrierefreie_wahllokale_barrierefrei.pdf

 

De tips die hier worden genoemd zijn slechts een paar van de vele die kunnen helpen om alle mensen op gelijke voet te laten deelnemen aan de politiek. Samen kunnen we iedereen een stem geven en een toekomst creëren waarin iedereen het voor het zeggen heeft.

Gemakkelijk voor iedereen

Heb je interesse? We helpen je graag verder.

Met meer dan 25 functies met betrekking tot digitale toegankelijkheid helpt Eye-Able je ook om je barrières op de lange termijn te verlagen. U kunt uw informatie voor iedereen toegankelijk maken en geen bezoekers uitsluiten - kortom: u kunt een nieuwe doelgroep aanboren zonder grote marketingvolumes.

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Begeleidingsgesprek

Niet-bindende raadpleging over digitale toegankelijkheid in het algemeen

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Analyse

Bespreking van mogelijke optimalisatiemogelijkheden op uw website

Pictogram toont toegankelijkheidscijfer

Live demo

Presentatie van de assistentiesoftware direct op je website

Verdere bijdragen

Als je iets meer wilt: