🎉 Yeni araç: Basit dil. Düğmeye tıklayın ve canlı olarak deneyin

Privacy Policy Microsoft Edge Mağaza uzantısı

Eklentimizin kullanımını sağlamak için verileri yerel olarak kullanıcının sisteminde depolarız. Bize veya üçüncü taraflara hiçbir veri iletilmez. Veriler bunun ötesinde depolanmaz.


Lisans anahtarınız manuel olarak etkinleştirildiğinde Eye-Able® Audit uzantısı Avrupa'daki sunucumuzla bir kez bağlantı kurar. Bu işlem sırasında hiçbir kişisel veri saklanmaz.

Privacy Policy Mozilla Firefox uzantısı

Eklentimizin kullanımını sağlamak için verileri yerel olarak kullanıcının sisteminde depolarız. Bize veya üçüncü taraflara hiçbir veri iletilmez. Veriler bunun ötesinde depolanmaz.


Lisans anahtarınız manuel olarak etkinleştirildiğinde Eye-Able® Audit uzantısı Avrupa'daki sunucumuzla bir kez bağlantı kurar. Bu işlem sırasında hiçbir kişisel veri saklanmaz.

Privacy Policy Chrome Web Mağazası

Uzantımızın kullanımını sağlamak için verileri kullanıcının sisteminde yerel olarak depolarız (chrome.storage.local). Bize veya üçüncü taraflara hiçbir veri iletilmez. Veriler bunun ötesinde depolanmaz.


Lisans anahtarınız manuel olarak etkinleştirildiğinde Eye-Able® Audit uzantısı Avrupa'daki sunucumuzla bir kez bağlantı kurar. Bu işlem sırasında hiçbir kişisel veri saklanmaz.

 

Privacy Policy Eye-Able® Web sitesi

Genel olarak Eye-Able® web sitesini www.eye-able.com adresinde herhangi bir kişisel veri sağlamadan kullanmak mümkündür.

Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Kişisel veriler her zaman Privacy Policy Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) ve Eye-Able® için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlenir.

Eye-Able kontrolör olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır.

Veri koruma beyanımızla, tarafımızca toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı ile kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine ilişkin haklarınız hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

1. Sorumlu kişinin adı ve iletişim bilgileri

Web siteleri www.eye-able.com tarafından işletilmektedir.

Web Inclusion GmbH

Gartenstraße 12c

97276 Margetshöchheim

info@eye-able.com

Genel Müdür: Oliver Greiner

 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizden toplanabilecek kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından biz sorumluyuz. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

2. haklarınız

Kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde, bilgi edinme, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması ve veri taşınabilirliği haklarına sahipsiniz. Ayrıca itiraz etme ve şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Haklarınızı talep etmek için lütfen yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle veya veri koruma görevlimizle iletişime geçin.

Aşağıdaki bireysel haklara sahipsiniz:

2.1 Teyit ve bilgi alma hakkı, GDPR Madde 15

Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimize dair onay talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizi işliyorsak, aşağıdaki hususlar hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz:

 • işleme amaçları
 • işlenen kişisel veri kategorileri,
 • özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar olmak üzere kişisel verilerin ifşa edildiği alıcılar veya alıcı kategorileri,
 • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre, mümkün değilse bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler,
 • sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi ya da kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanması veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı,
 • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı,
 • kişisel veriler veri sahibinden toplanmamışsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler,
 • GDPR Madde 22(1) ve (4)'te atıfta bulunulan profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra söz konusu işlemenin veri sahibi için önemi ve öngörülen sonuçları.

2.2 Düzeltme hakkı, GDPR Madde 16

Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin bizden talep etme hakkına sahipsiniz.

Buna ek olarak, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

2.3 Silme hakkı, GDPR Madde 17

Sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmemizi talep edebilirsiniz. Bu durumda, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması halinde kişisel verileri derhal silmekle yükümlüyüz:

 • kişisel verilerin toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli olmaması;
 • İşlemenin dayandığı rızanızı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur;
 • İşlemeye itiraz ediyorsunuz ve işleme için geçersiz meşru gerekçeler yok veya işlemeye itiraz ediyorsunuz;
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmiş olması;
 • kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya tabi olduğumuz Üye Devletlerin hukuku kapsamında yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir;
 • kişisel veriler, GDPR Madde 8(1)'de atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır.

İstisnai olarak, silme hakkı, işlemenin aşağıdaki durumlarda mevcut değildir

 • ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak;
 • tabi olduğumuz Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe uymak için veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya bize verilen resmi yetkinin kullanılması için;
 • kamu sağlığı alanında kamu yararı gerekçesiyle;
 • Kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya GDPR Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlar için, silme hakkının işleme hedeflerine ulaşılmasını imkansız hale getirmesi veya ciddi şekilde bozması muhtemel olduğu sürece veya
 • yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için.

Yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca kişisel verilerinizi silmekle yükümlü olmamız ve kişisel verilerinizi alenileştirmiş olmamız halinde, kişisel verileri işleyen diğer veri kontrolörlerini, bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya bu kişisel verilerin kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacağız.

2.4 İşlemenin kısıtlanması hakkı, GDPR Madde 18

Aşağıdaki koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz, yani aşağıdaki durumlarda

 • kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmemize olanak tanıyan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna tarafınızdan itiraz edilmesi;
 • işlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkmanız ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep etmeniz;
 • işleme amaçları için kişisel verilere artık ihtiyacımız yoktur, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için sizin tarafınızdan gereklidir veya
 • meşru gerekçelerimizin sizinkileri geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını beklerken işlemeye itiraz ettiniz.

2.5 Veri taşınabilirliği hakkı, GDPR Madde 20

Bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz.

Buna ek olarak, aşağıdaki durumlarda, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeden bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahipsiniz

 • işlemenin rızaya veya bir sözleşmeye dayalı olması ve
 • işleme otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, kişisel verilerinizin doğrudan bir kontrolörden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz.

2.6. Veri işlemeye itiraz etme hakkı, GDPR Madde 21

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, rızanıza veya meşru menfaatimize dayalı olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda profil oluşturma için de geçerlidir.

İtirazınızı takiben, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

 

Doğrudan reklamcılık

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Kamu yararı nedeniyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, sizinle ilgili kişisel verilerin bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

2.7 İzni geri çekme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize onay verdiyseniz (örneğin haber bültenleri göndermek için), bu onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman geri çekme hakkına da sahipsiniz. İptal, iptal edilene kadar rıza temelinde gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

İptal gayri resmi olarak mümkündür.

2.8 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı, GDPR Madde 77

Buna ek olarak, kişisel verilerinizi işlememizin geçerli veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği üye devletteki bir veri koruma denetim makamına bize karşı şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bizden sorumlu olan denetim makamı

[Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetimi Ofisi, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefon: +49 (0) 981 53 1300, faks: +49 (0) 981 53 98 1300, e-posta: poststelle@lda.bayern.de.

3. web sitelerimizi ziyaret ederken veri işleme

Web sitemizin kullanımı genellikle aktif olarak kişisel veri sağlamadan mümkündür. Ancak, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, yani sadece bilgi amaçlı kullanırken bile, teknik nedenlerle çeşitli veriler ve bilgiler topluyoruz ve bunları sunucumuzdaki günlük dosyaları veya sunucu günlük dosyaları (günlük dosyaları) olarak adlandırılan dosyalarda saklıyoruz. Bu yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel veya kişisel olarak tanımlanabilir verilerle ilgilidir.

Kaydedildi ve saklandı:

 • IP adresi (İnternet Protokol adresi),
 • web sitemize erişim tarihi ve saati,
 • Web sitemize erişmek için kullanılan tarayıcı yazılımı/tarayıcı türleri (web sitelerini görüntülemek için kullanılan bilgisayar programları) ve bunların sürümleri ve dili,
 • Sistemimize erişen kişi tarafından kullanılan işletim sistemi ve sürümü,
 • erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı,
 • Talebin içeriği (erişilen belirli sayfaların içeriği),
 • Erişim durumu/HTTP durum kodu (her HTTP isteğine sunucu tarafından sağlanan ve isteğin durumunu temsil eden yanıt),
 • web sitemize erişilen web sitesi,
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı.

IP adresinin saklanması - kısa bir süre için bile olsa - internetin çalışma şekli nedeniyle teknik olarak gereklidir. Ancak, IP adresinizi işlemeden ve saklamadan önce kısaltılır ve yalnızca bu tanınmayan (anonim) biçimde kullanılır. Tam IP adresi saklanmaz. Kısaltıldıktan sonra sizi tanımlamak artık mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen diğer bilgi ve verileri de hakkınızda sonuç çıkarmak ve/veya sizi tanımlamak için kullanmayız. Kimliğinizi tespit etmeyi mümkün kılan veriler mümkün olan en kısa sürede anonim hale getirilecektir.

Yukarıda listelenen veriler ve bilgiler, yalnızca web sitelerimizi size göstermek ve bunların istikrarını ve güvenliğini sağlamak ve web sitelerimizi bu açıdan optimize etmek için tarafımızdan toplanmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen verilerin toplanması, kullandığımız programların ve sistemlerin veri güvenliğini iyileştirme amacına hizmet eder. Buna ek olarak, verileri web sitelerimizdeki hareketlerinizin anonim, istatistiksel analizi için kullanıyoruz.

Günlük dosyaları, web sitemizi ziyaret ederken bize vermiş olabileceğiniz diğer kişisel verilerinizden ayrı olarak saklanır ve bunlarla birleştirilmez. Günlük dosyaları 7 gün sonra silinir.

Yukarıda belirtilen verilerin toplanmasının yasal dayanağı, web sitelerimizin işlevselliği ve güvenliği konusundaki meşru menfaatimizdir (GDPR Madde 6 (1) (f)). Buna ek olarak, web sitemizin tasarımının ve yapısının etkinliğini değerlendirmek amacıyla web sitemizdeki kullanıcı davranışını değerlendirmek için anonim veya anonimleştirilmiş verileri kullanma konusunda meşru bir menfaatimiz vardır.

4. Çerezler

Web sitelerimizde sözde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, siz veya tarayıcınız web sitemize ilk kez eriştiğinizde, eriştiğiniz web sitesi ile birlikte sunucumuz tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınız çerez(ler)i son cihazınızın sabit diskinde saklar.

Çerezler, son cihazınıza kötü amaçlı yazılım veya virüs aktarmak, programları çalıştırmak veya açılır pencereler açmak için kullanılamaz. Ayrıca spam göndermek için de kullanılmazlar. Çerezler daha ziyade belirli bilgileri elde etmek için kullanılır.

İlk etapta web sitesinin çalışmasını sağlayan teknik olarak gerekli çerezler ile isteğe bağlı çerezler arasında ayrım yapıyoruz. Gönüllü çerezler yalnızca sizin izninizle ayarlanır. Sadece teknik olarak gerekli çerezlere izin verirseniz, web sitelerinin bazı işlevlerinin yalnızca sınırlı ölçüde kullanılabileceğini veya hiç kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

4.1. Teknik olarak gerekli çerezler

Bu verileri veya teknik olarak gerekli çerezleri, web sitemizi genel olarak daha etkili, güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmek ve örneğin alışveriş sepetinizde hangi ürünlerin olduğunu veya size bir açılır pencere gösterilip gösterilmediğini öğrenmek için kullanırız.

4.1.1 Kullanım yöntemi

Aşağıdaki teknik olarak gerekli çerezleri kullanıyoruz:

Çerezin adı Kullanım amacı Çerezin sona ermesi
Görüntülenen _cookie_policy Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması 12 ay
cookielawinfo-checkbox-necessary Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması 1 saat
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması 12 ay
PHPSESSID Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması Oturum sonu
allowCookie: Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması 6 ay
__csrf_token-1 Güvenlik mekanizması Oturum sonu
Oturum-1 Yalnızca web sitesinin düzgün çalışması için kullanılan kullanıcı ayarlarının saklanması Oturum sonu

4.1.2 Kullanım için yasal dayanak

Çerezlerin kullanımında meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır (GDPR Madde 5(1)(f)). Bu, web sitelerimizin işlevlerini (örneğin alışveriş sepeti işlevi) kullanmak için gerekli olan çerezler için geçerlidir, çünkü bunlar hizmetlerimizin işlevselliği ve mümkün olan en iyi şekilde sağlanması için gereklidir.

4.2. Gönüllü çerezler

4.2.1 Yasal dayanak

İsteğe bağlı çerezlerin ayarlanması yalnızca sizin izninizle gerçekleşir (GDPR Madde 6 (1) (a)). Yalnızca teknik olarak gerekli çerezlere izin vermeniz halinde, web sitelerinin bazı işlevlerinin yalnızca sınırlı ölçüde kullanılabileceğini veya hiç kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

4.3 Tarayıcınızdaki ayarlar aracılığıyla çerezlerin ayarını etkilemek için diğer seçenekler

Çerezlerin cihazınızda genel olarak veya tek tek saklanmasını istemiyorsanız, ilgili menü öğesi aracılığıyla tarayıcı ayarlarınızı tercihlerinize göre yapılandırabilirsiniz.

Bu noktada, bunun web sitemizin tüm işlevlerinin mevcut olmadığı veya kullanılamayacağı anlamına gelebileceğini belirtmek isteriz.

İlgili oturum süresince son cihazınızda depolanan çerezler - bunları engelleme seçeneğine ek olarak - kullanımlarının zaman sınırlı veya sınırsız olmasına bakılmaksızın son cihazınızdan da kaldırılabilir.

Bunu yapmak için, tarayıcınızdaki ilgili işlevleri çağırabilir ve geçmişi silebilirsiniz.

Flash çerezleri, Mozilla Firefox için "Better Privacy" veya Google Chrome için Adobe Flash Killer çerezi gibi uygun bir "eklenti" yüklenerek engellenebilir.

Tarayıcınızda özel modu seçerek HTML5 Storage Objetcs'in ayarlanmasını veya kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Genellikle tarayıcı geçmişinizi ve çerezlerinizi düzenli olarak silmenizi öneririz.

5 İletişim formunu kullanırken veri işleme İletişim formumuz aracılığıyla bize bir soru gönderme seçeneğiniz vardır.

5.1 İletişim formunun kullanımı

Bu seçeneği kullanırsanız, yalnızca sorgunuzun bir parçası olarak sağladığınız kişisel verileri toplayacağız. Ne yazık ki, e-posta adresinizi vermeden talebinizi bize göndermeniz mümkün değildir. Yanıtımızda size doğru şekilde hitap edebilmemiz için bize adınızı, soyadınızı veya unvanınızı (Bayan/Bay) da verebilirsiniz.

5.2 Veri işleme

İletişim formumuz aracılığıyla sorunuzun bir parçası olarak sağladığınız verilerinizin işlenmesi, bize sorunuzu gönderdiğinizde bize verdiğiniz işleme iznine (GDPR Madde 6 (1) (a)) veya bize yöneltilen sorulara yanıt verebilme konusundaki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 (1) (f)) dayanmaktadır.

Bizimle iletişime geçmeniz sonucunda aramızda sözleşmeye dayalı bir ilişki kurulursa, veriler sözleşme öncesi önlemlerin alınması için işlenecektir (GDPR Madde 6 (1) (b)).

5.3 Depolama süresi

İletişim formu aracılığıyla sizden aldığımız verileri, talebiniz tamamen işlenene kadar saklıyoruz. Verilerinizin başka amaçlarla (örn. bülten gönderimi) saklanmasına izin vermeniz halinde, iletişim sonucunda aramızda sözleşmeye dayalı bir ilişki kurulmadığı sürece, talebinizi işleme koyduktan sonra verilerinizi sileceğiz. Bu durumda verileri, gerekirse, ticaret ve vergi hukuku kapsamındaki saklama sürelerinin sona ermesine kadar saklarız.

5.4. İzni geri çekme hakkı

Bu onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptaliniz, iptalinize kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığının sona erdiği anlamına gelmez.

Bizimle iletişime geçmeniz sonucunda sizinle aramızda bir sözleşme imzalanması durumunda, veri depolama bir sözleşmeye veya gerekli sözleşme öncesi önlemlere dayanmaktadır.

İptal hakkınızı kullanmak için bize kısa bir e-posta göndermeniz veya başka bir iletişim şekli seçmeniz yeterlidir. İletişim bilgilerini künyemizde veya bu beyanın başında bulabilirsiniz.

 

6. E-posta, telefon veya faks yoluyla yapılan talepler için veri işleme Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, bu bağlamda bize sağladığınız kişisel verileri (ad, talep, telefon numarası, e-posta adresi, varsa faks numarası, talep bağlamında iletilmişse, örneğin e-posta imzası, adresiniz) toplar ve işleriz. Kişisel verilerinizi yalnızca talebinizi işleme koymak için kullanırız. Veriler sizin izniniz olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

6.1 Veri işleme

İletişim formumuz aracılığıyla sorunuz bağlamında sağladığınız verilerinizin işlenmesi, bize sorunuzu göndererek verdiğiniz işleme iznine (Madde 6 (1) (a) GDPR) veya bize yöneltilen soruları yanıtlama olasılığındaki meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) GDPR) dayanmaktadır.

Bizimle iletişime geçmenizin (üyelik) bir sonucu olarak bizimle sözleşmeye dayalı bir ilişkiye girerseniz, veriler sözleşme öncesi önlemleri almak için işlenecektir (GDPR Madde 6(1)(b)).

6.2 Depolama süresi

İletişim formu aracılığıyla sizden aldığımız verileri, talebiniz tamamen işlenene kadar saklıyoruz. Verilerinizin başka amaçlarla (örn. bülten gönderimi) saklanmasına izin vermeniz halinde, iletişim sonucunda aramızda sözleşmeye dayalı bir ilişki kurulmadığı sürece, talebinizi işleme koyduktan sonra verilerinizi sileceğiz. Bu durumda verileri, gerekirse, ticaret ve vergi hukuku kapsamındaki saklama sürelerinin sona ermesine kadar saklarız

6.3. İzni geri çekme hakkı

Veri işleme izninizi gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptaliniz, iptalinize kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığının sona erdiği anlamına gelmez.

İptal hakkınızı kullanmak için bize kısa bir e-posta göndermeniz veya başka bir iletişim şekli seçmeniz yeterlidir. İletişim bilgilerini künyemizde veya bu beyanın başında bulabilirsiniz.

7. SSL veya TLS şifreleme

Kişisel verilerin girilebildiği web sitelerimizde TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) şifreleme teknolojisini kullanıyoruz (özellikle sipariş süreci, müşteri hesabına giriş yapma, bültenimize abone olma). Bu, üçüncü tarafların kişisel verilerinize, özellikle de banka veya finansal verilerinize yetkisiz erişimini önlemek için veri iletimlerini şifrelemek için kullanılan bir protokoldür. Şifrelemeyi "https://" ibaresinden tanıyabilirsiniz.

8. google web yazı tipleri ve google materyal simgeleri

Web sitelerimizdeki içeriği tüm tarayıcılarda çekici, doğru ve standart bir şekilde görüntülemek için web sitelerimizde web yazı tipleri ve malzeme simgeleri kullanıyoruz. İçeriğimizin çekici ve doğru bir şekilde sunulması meşru bir menfaati temsil etmektedir.

Kullandığımız web yazı tipleri ve materyal simgeleri Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'nin web yazı tipleri ve materyal simgeleridir.

Web yazı tipleri ve materyal simgeleri, sitemizi ziyaret eden kişinin bilgisayarında veya sitemizi ziyaret etmek için kullanılan cihazda depolanmayan yazı tiplerinin ve simgelerin kullanılmasını mümkün kılar.

Çağırdığınız web sitesinde kullanılan yazı tipleri ve simgeler, içeriğin (metinler ve karakterler, simgeler) doğru görüntülenmesi için bu sayfayı çağırdığınızda tarayıcınız tarafından tarayıcı önbelleğinize yüklenir. Kullandığınız tarayıcı Google'ın sunucuları ile bir bağlantı kurar. Tarayıcınız ve Google arasındaki bu bağlantının bir parçası olarak Google, IP adresinizin web sitemize eriştiği konusunda bilgilendirilir. Ancak, Google'ın sunumuna göre, başka türlü bilinen kişisel veriler (örneğin, web sitemize eriştiğiniz sırada Google hesabınızda oturum açtıysanız) ile bir web sitesine eriştiğinizde IP adresinizin Google'a iletilmesi gerçeği birleştirilmez.

CSS (Basamaklı Stil Sayfaları - sitemizdeki içeriğin görünümünün verildiği bir programlama veya stil sayfası dili, örneğin tek tek kelimelerin veya paragrafların renk gösterimi) Google'a göre 24 saat boyunca önbellekte saklanır.

Google'a göre, yazı tipi dosyaları ve simgelerin kendileri bir yıl boyunca önbellekte saklanır. Veri depolama ve Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq.

Verilerin Google tarafından kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tarayıcınız Google Web Fonts'u desteklemiyorsa veya erişim engellenmişse, içerik kullandığınız cihazda depolanan standart bir yazı tipinde görüntülenecektir.

9. Terimlerin açıklanması

Aşağıdaki tanımlar Avrupa Birliği'nin Privacy Policy Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) dayanmaktadır (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin EU 2016/679 sayılı Yönetmeliği).

9.1 "Sorumlu kişi"

Kontrolör, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir; söz konusu işleme amaçlarının ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya atanmasına ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.

Dolayısıyla, veri sorumlusu temel olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme nedenini ve şeklini belirleyen gerçek kişi veya şirkettir.

9.2 "Kişisel veriler"

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ("veri sahibi") ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir. Adınız ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz vb. bilgilerin yanı sıra kişisel veriler, kullanılan IP adresini, kullandığınız cihazlarla ilgili bilgileri, ses kayıtlarını, müşteri kartı numaranızı, hesap verilerinizi, kredi kartı numaralarınızı ve örneğin yürüyüşünüz veya görünümünüz gibi fiziksel özellikleri de içerir.

9.3 "İşleme"

İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir. Verileriniz, örneğin ödeme sürecinin bir parçası olarak kasada müşteri kartınızı ibraz ettiğinizde veya EC kartınızla ödeme yaptığınızda da işlenir.

9.4 "Üçüncü taraf"

Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işleme yetkisine sahip kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluş anlamına gelir.

9.5 "İşlemenin kısıtlanması"

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

9.6 "Takma Ad Verme"

Kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesi takma adlandırma olarak bilinir. Bu ek bilgiler. Ayrıca, kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atfedilememesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmalıdır.

9.7 "Onay"

Rıza, veri sahibinin bir beyanla veya açık bir olumlu eylemle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği, özgürce verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde isteklerini belirtmesi anlamına gelir.