Här
Programvara för assistans
starta

Workshops och tester för digital tillgänglighet

Som helhetsleverantör erbjuder vi tester enligt BITV och WCAG samt utbildning och workshops i ämnet digital tillgänglighet.

Självständigt identifiera och undanröja hinder

Utforma innehåll självständigt för tillgänglighet

Baserat på WCAG och EU-standarder

Ansvarstagande som beslutsfattare

Utbildning: Tillgängliga Microsoft Office-dokument

Lär dig att skapa tillgängliga Microsoft Office-dokument. Du hittar all relevant information om kursen här. Du kan välja mellan en endagskurs eller en tvådagarskurs.

Varaktighet:

Heldagsutbildning - 1 Tag

Tider:

Utbildningen äger i regel rum mellan kl. 9.00 och 17.00. Avvikelser är möjliga. De specifika tiderna framgår av den bindande orderbekräftelsen.

Undervisning i de allmänna grunderna för digital tillgänglighet. Teorin fördjupas genom praktiska övningar. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) används för att visa hur tillgängliga dokument kan skapas:

Mål: Deltagarna skaffar sig gedigna kunskaper som kan tillämpas i praktiken.

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna:

Skapa och exportera tillgängliga Microsoft Office-dokument
Kontrollera redan skapade dokument och PDF-filer för tillgänglighet

Utbildningen riktar sig till alla personer som använder digitala dokument:

Skapa

Publicera

Skicka

Eller på annat sätt arbeta med dem

För vem är utbildningen särskilt relevant?

Personer som behöver säkerställa att deras digitala dokument är tillgängliga för att nå en bredare publik och främja inkludering och deltagande i det digitala livet.
Personer som är intresserade av ämnet digital tillgänglighet och vill utöka sina kunskaper och färdigheter.

Åtminstone grundläggande kunskaper om:

Övergripande frågor Grundläggande regler för skapande och export

Introduktion till digital tillgänglighet
Kontrollera tillgängligheten i dokument/PDF:er + exportera PDF:er
Ange språk (dokument/sektioner)

Ange alternativa texter för bilder och grafik (markera dekorativ grafik)

Tillgängliga teckensnitt
Välja rätt kontraster/färger

Korrekta rubriker för innehåll

Strukturering av innehållet

Beskrivningar av länkar

Användning av formulär + tabeller
Hantering av formatmallar
Använd filter- och sorteringsfunktioner korrekt
Formatering av siffror och data
Etiketter för tabell, kolumn och rad
Ordningsföljd för folieelement
Märkning av knappar
Hantering av animeringar

Dokumentation

Intyg för deltagande
Handout som stöd i det dagliga arbetet
Denna onlineutbildning erbjuder praktisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Utbildningsmaterial ingår i priset. För ett individuellt erbjudande, vänligen kontakta oss. Utbildningen hålls på tyska, men innehåller vissa engelska tekniska termer.

Utbildning: Tillgängliga webbplatser

Lär dig att utforma tillgängliga webbplatser. Här hittar du alla viktiga detaljer om kursen. Både endags- och tvådagarsutbildningar finns tillgängliga.

Varaktighet:

Heldagsutbildning - 1 Tag

Tider:

Utbildning från 9.00-16.00. Ändringar möjliga. Vänligen kontrollera tiderna i orderbekräftelsen.
Identifiera och ta bort hinder i webberbjudanden och utforma digitalt innehåll utan hinder - praktiska exempel fördjupar teorin.

Mål: Du kan tillämpa det du har lärt dig i praktiken och implementera tillgänglighet i ditt företag.

Baserat på:

WCAG

SV 301 549

Du kommer att ha nytta av denna utbildning om du arbetar inom följande områden:

Webbplatser

Webbinnehåll

Lär dig att arbeta utan hinder med:

HTML

CSS

CMS (WordPress, Shopify, Webflow etc.)

Intranät

Inga tekniska kunskaper eller programmeringskunskaper krävs för utbildningen. Däremot krävs grundläggande datorvana och en grundläggande förståelse för webbutbud.

Introduktion till digital tillgänglighet

Presentation av grupper av berörda personer
Nödvändighet och fördelar för personer med funktionsnedsättning
Fördelar för företag

WCAG och EN 301 549

Presentation av innehållet i WCAG
EN 301 549 som rättslig grund för tillgänglighet i Europa
Rättslig grund i Tyskland
Introduktion till webbtillgänglighet

Praktiska exempel och live-demonstrationer

Praktiska exempel och granskning av tillgängligheten

Illustration av implementeringen av WCAG och EN 301 549
Demonstration av verktyg och stödteknik
Kontrollera webbplatser och digitala erbjudanden för tillgänglighet
Utmaningar och lösningar för tillgänglighet på webbplatser, onlinebutiker och sociala/interna nätverk

Interaktion med deltagarna

Besvara frågor och utbyta erfarenheter
Bästa praxis och tips för implementering av tillgänglighet delas

Utarbetande av en handlingsplan

Gemensamt ta fram åtgärder för att öka den digitala tillgängligheten, med hänsyn till resurser och tidsramar.

Dokumentation

Intyg för deltagande
Handout som stöd i det dagliga arbetet
Utbildningen erbjuder praktisk kunskap och erfarenhetsutbyte, inklusive utbildningsmaterial, och äger rum online. Be om en individuell offert. Den är på tyska, men innehåller vissa engelska tekniska termer.

Det är så du drar nytta av våra workshops och tester:

I princip alla deltagare drar nytta av workshops och tester för digital tillgänglighet. De viktigaste punkterna och fördelarna med dessa tjänster listas nedan.

1.

Praktisk tillämpning:

Medan programvara ger automatiserade kontroller och stöd, ger personlig utbildning och workshops djupgående förståelse och praktisk tillämpning av digitala tillgänglighetskoncept.

2.

Individuellt anpassade lösningar:

I utbildningar och workshops kan individuella utmaningar hanteras direkt och specifika lösningsstrategier utvecklas som allmänna programvaruverktyg inte tar hänsyn till.

3.

Fördjupad förståelse:

Personlig utbildning och workshops ger en djupare förståelse för digital tillgänglighet än vad automatiserad programvara kan ge.

4.

Ständig uppdatering och anpassning:

BITV/WCAG-tester säkerställer att webbplatser och applikationer inte bara uppfyller gällande standarder, utan även framtida krav. Personlig utbildning håller teamen uppdaterade med dessa ständigt föränderliga riktlinjer.
Över 10 000 digitala erbjudanden är redan tillgängliga, när kommer ditt att bli det?

Allt fler ledare inser fördelarna med en inkluderande kultur. Genom att delta i workshops och tester för digital tillgänglighet möjliggör dessa företag en inkluderande användarupplevelse och positionerar sig som föregångare på området.

Vanliga frågor och svar

Hur är workshopparna uppbyggda och vilket innehåll lärs ut?
Vi erbjuder workshops om olika ämnen som webbtillgänglighet, tillgängliga Office-dokument, tillgänglig design etc. Tidsramen kan variera beroende på omfattning. Som standard erbjuder vi endags- och tvådagarsworkshops.
Boka tid för möte
Vad är skillnaden mellan en endagars och en tvådagars workshop?
En tvådagars workshop är uppdelad i en förberedelsedag (utan arbetsgrupp) och en Tag för presentation av resultat och kunskapsöverföring (med arbetsgrupp). Under förberedelsedagen granskas webbinnehållet i detalj och en individuell tillgänglighetsstrategi tas fram.
Boka tid för möte

Upplev våra mjukvarulösningar för digital tillgänglighet

Eye-Able® Revision

  • Beskrivning av bilden Programvara för WCAG-kontroll i realtid för online-system
  • Beskrivning av bilden Obegränsat antal licenser, inga begränsningar för crawling
  • Beskrivning av bilden Export av testrapporter  

Eye-Able® Rapport

  • Beskrivning av bilden Dashboard för analys av efterlevnadsstatus
  • Beskrivning av bilden Regelbunden granskning av WCAG-systemet 
  • Beskrivning av bilden PDF-bedömning (WCAG & PDF/UA)

Eye-Able® Assistans

  • Beskrivning av bilden 25+ funktioner för ökad tillgänglighet
  • Beskrivning av bilden Integration i alla HTML-baserade gränssnitt
  • Beskrivning av bilden DSGVO-kompatibel integration (även egen server)

Lämna ett meddelande till oss!

Våra tillgänglighetsexperter kommer gärna att kontakta dig. Tillsammans kan vi göra din information tillgänglig för alla. 

Fält markerade med * är obligatoriska

E-post:

information @eye-able...com

Telefon:

+49 176 55869849

Sociala medier