Tillgänglighetsutlåtande

Vi utökar ständigt våra webbplatser och arbetar ständigt med att utöka vår egen tillgänglighet. En del innehåll anpassar vi i efterdyningarna, vilka dessa är kan du ta reda på här.

Tillgänglighetsutlåtande

Web Inclusion GmbH (Eye-Able®) strävar efter att uppdatera sin webbplats www.eye-able.com tillgängliga i enlighet med nationell lagstiftning som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102. De tekniska kraven för tillgänglighet är resultatet av förordningen om barriärfri informationsteknik (BITVBarrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) 2.0.

Denna deklaration om digital tillgänglighet gäller erbjudandet på webbplatsen för Web Inclusion GmbH.

När skapades tillgänglighetsutlåtandet?

Detta uttalande utarbetades eller reviderades den 18 september 2022.

Granskningen av digital tillgänglighet genomfördes internt.

Hur hinderfritt är erbjudandet?

Denna webbplats är delvis barriärfri. Kraven i BITVBarrier-free Information Technology Ordinance 2.0 är delvis uppfyllda.

Vilket innehåll är inte tillgängligt?

  1. Hinder: ID-attribut är inte alltid unika
  2. Barriär: Aria-Roller inte alltid lämpliga
  3. Barriär: Landmärken måste förbättras
  4. Barriär: Aria-attribut är inte alltid lämpliga
  5. Barriär: Videor utan syntolkning och/eller fulltextalternativ
  6. Hinder: Animerade räknare och fristående siffror kan leda till ofullständig utdata via Jaws eller NVDA i samband med Firefox.

Eliminering av dessa kända brister planeras för närvarande. När denna planering är klar kommer den att publiceras på den här sidan.

Rapportera hinder och begära information om tillgängligheten på denna webbplats.

Vill du berätta om befintliga hinder eller be om information om genomförandet av tillgänglighet? För din feedback och all ytterligare information, vänligen kontakta våra ansvariga kontaktpersoner på information @eye-able.com.

Kontaktperson för barriärfri tillgänglighet är:

 

Webbinkludering GmbH
Gartenstraße 12c
97276 Margetshöchheim, Tyskland
E-post: information @eye-able...com

Kontaktuppgifter till tillsynsorganet

Statens kontor för digitalisering, bredband och lantmäteri
Fristaten Bayerns IT-servicecenter
Tillsyns- och övervakningsorgan för hinderfri informationsteknik
St.-Martin-Straße 47
81541 München
E-post: bitv@bayern.de
Internet: ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html