Integritetspolicy

Dataskydd Användningen av Eye-Able® :s webbsidor på www.eye-able.com är möjlig utan att några personuppgifter anges. Om en registrerad person däremot vill använda särskilda tjänster som vårt företag tillhandahåller via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och om det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, ... Integritetspolicy Läs mer