Den europeiska rättsakten om tillgänglighet – vad är det egentligen

År 2019 fastställde Europeiska unionen riktlinjer för digital tillgänglighet med "European Accessibility Act", förkortat EAA. Målet är att ge alla människor lika tillgång till telekommunikation, programvara och Internet.

Delning uppmuntras:

År 2019 fastställde Europeiska unionen riktlinjer för digital tillgänglighet med "European Accessibility Act", förkortat EAA. Målet är att ge alla människor lika tillgång till telekommunikation, programvara och Internet.

I allmänhet innebär tillgänglighet att varje person, oavsett ålder eller fysisk funktionsnedsättning, har tillgång till tjänster, varor eller byggnader. EAA definierar i vilken utsträckning EU-marknaden bör inriktas på mer tillgänglighet och vilka lagändringar som måste initieras fram till genomförandet.

I processen uppstod den europeiska tillgänglighetslagen från webbtillgänglighetsdirektivet från 2016. EAA har nu ytterligare specificerat och förfinat dessa riktlinjer. Områden som varuautomater, tv-program och internet har tillkommit och finns nu med i EAA.

EU:s medlemsstater måste nu senast i juni 2022 publicera motsvarande lagar på nationell nivå som tar upp de punkter som anges i EAA. Dessa lagar måste sedan implementeras av företagen senast 2025. De lagar som följer av EAA kommer att ersätta de nuvarande riktlinjerna för tillgänglighet, som varierar från land till land. Detta ska nu ändras genom de nya paneuropeiska grundprinciperna för tillgänglighet: Inom EU kommer det då att finnas relativt enhetliga bestämmelser på nationell nivå. Det är också värt att notera att den nya tillgänglighetslagen nu även omfattar privata företag och gör dem ansvariga. Tidigare har endast offentliga organisationer berörts av tillgänglighet.

De produkter och tjänster som berörs av EAA är bland annat följande:
- Smartphones och surfplattor
- E-handelstjänster
- Datorer och operativsystem
- TV-apparater och digitala TV-tjänster
- Banktjänster och bankomater samt biljettautomater
- E-böcker
- Kollektivtrafiksystem och tjänster (buss, tåg, flyg och sjöfart)

 

Varför den europeiska tillgänglighetslagen är så viktig:
EAA möjliggör ett rättvist och jämlikt deltagande i samhället för alla människor, oavsett ålder och eventuella begränsningar. Enligt den federala statistikbyrån (2017) finns det enbart i Tyskland 7,8 miljoner människor som klassificeras som gravt funktionshindrade. Av denna grupp har 97% förvärvat funktionsnedsättningen under sin livstid. Köpkraften för denna grupp uppskattas till cirka 720 miljarder euro per år. Lagförslaget är därmed också ett slags ekonomisk motor som riktar in sig på en ökning av marknaden genom tillgänglighet och bör därmed också locka vinstinriktade företag.

Enkelt för alla

Intresserad? Vi hjälper dig gärna.

Med över 25 funktioner kring digital tillgänglighet, hjälper Eye-Able hjälper dig också att på ett hållbart sätt minska dina hinder. På så sätt gör du din information tillgänglig för alla och utesluter inte besökare – kort sagt: Du öppnar upp en ny målgrupp, utan höga marknadsföringsvolymer.

Ikonen visar tillgänglighetssiffran

Samråd

Icke-bindande samråd om digital tillgänglighet i allmänhet

Ikonen visar tillgänglighetssiffran

Analys

Diskussion om möjliga optimeringspotentialer på din webbplats

Ikonen visar tillgänglighetssiffran

Live Demo

Presentation av hjälpprogrammet direkt på din webbplats

Fler artiklar

Om du vill ha något mer: