Avtryck

Web Inclusion GmbH
Gartenstraße 12c
97276 Margetshöchheim
Ledning: Eric Braun, Oliver Greiner, Christian Schmidt
Ust-ID: DE337341524
HRB: 15330
Tingsrätt: Würzburg

Kontakt

Telefonnummer: +49 176 55869849

E-postadress: info@eye-able.com

Ansvarig för innehållet

Web Inclusion GmbH, adress enligt ovan.

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet för konsumenter

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 Abs.1 TMG enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir naturligtvis opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om en konkret överträdelse. Vid anmälan om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Vid anmälan om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Om du märker något, skicka oss bara denna information via e-postmeddelandet ovan. Vi tar din oro på största allvar!

Upphovsrätt

Eftersom vi designar hela innehållet på webbplatsen på egen hand och med mycket kärlek, måste vi säga några ord om upphovsrättsskydd.

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av Web Inclusion GmbH omfattas av tysk upphovsrättslag. Duplicering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från Web Inclusion GmbH eller respektive författare eller skapare (författare: Christian Schmidt). Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av oss, operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen meddela oss om detta. Vid anmälan om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Webbinkludering GmbH

Gartenstraße 12c

97276 Margetshöchheim, Tyskland

Verkställande direktör: Oliver Greiner

Momsregistreringsnummer: DE337341524

HRB: 15330

Lokal domstol: Würzburg

Kontakt:
Telefonnummer: 017634111673
E-postadress: info@eye-able.com

Ansvarig för innehållet:

Web Inclusion GmbH, adress enligt ovan.

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR) för konsumenter:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du kan komma åt på följande adress https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hitta.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 Abs.1 TMG enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir naturligtvis opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om en konkret överträdelse. Vid anmälan om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Vid anmälan om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Om du märker något, skicka oss bara denna information via e-postmeddelandet ovan. Vi tar din oro på största allvar!

Upphovsrätt

Eftersom vi designar hela innehållet på webbplatsen på egen hand och med mycket kärlek, måste vi säga några ord om upphovsrättsskydd.

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av Web Inclusion GmbH omfattas av tysk upphovsrättslag. Duplicering, bearbetning, distribution och alla typer av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från Web Inclusion GmbH eller respektive författare eller skapare (författare: Christian Schmidt). Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av oss, operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen meddela oss om detta. Vid anmälan om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.